Kötelezők – középiskola

 

Figyelem! A korosztályhoz tartozik az a diák is, aki a 2017/2018-as tanévben kezdi meg középiskolai tanulmányait!

Kötelezően választható az alábbi lista valamelyik költeménye:

Szabadon választott műként Arany János bármely műve – lírai költemény, ballada vagy epikus művének részlete szerepelhet. Kérjük, hogy a szöveg ne legyen hosszabb 6–7 percnél, de rövidebb, 2–3 perces szövegek ugyanolyan eséllyel szerepelhetnek a versenyen. Nincs akadálya annak sem, hogy a versenyző szabadon választott szövege is a kötelezők listájából kerüljön ki!

Kérjük, hogy epikus részletek kiválasztása esetén különösen figyeljenek a húzás, a kiemelés módjára!

A középiskolás korosztály számára megadott kötelezően választható versekkel foglalkozó blogsorozatunk itt olvasható.