Corvina Alapítvány

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Alapítvány 1990-ben alakult az Országos Széchényi Könyvtár könyvtári programjainak anyagi támogatására.
A Kuratórium felelőssége az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az Alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa.

Az Alapítvány számlaszáma:
K & H Bank Zrt. 10200823-22215673-00000000
Erre a számlaszámra várjuk minden kedves támogatónk felajánlását!
Adószám: 19020350-2-41

A Corvina Alapítvány célja
Az Országos Széchényi Könyvtár könyvtári programjainak anyagi támogatása, ezen belül elsősorban az OSZK kulturális és fejlesztési tevékenységének elősegítése; az Alapítvány eszközeivel és lehetőségei szerint régi értékes dokumentumok beszerzésének, a meglévő állomány védelmének, restaurálásának elősegítése; a nemzeti gyűjtemény értékeinek bemutatása kiadványok és kiállítások formájában, valamint a szolgáltatások fejlesztésének támogatása.
Kijelentjük, hogy Alapítványunk közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, és azoknak támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet sem korábban, sem pedig a jövőben nem támogatott, illetve nem támogat.
Közhasznú szervezetként az alábbi tevékenységeket végzi:
•    tudományos tevékenység, kutatás
•    nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kommunikáció
•    kulturális tevékenység
•    kulturális örökség megóvása

Az Alapítvány vagyonának felhasználása
Az Alapítvány céljainak elérésére az Alapítvány vagyona és annak hozadékai szolgálnak.
Az Alapítvány induló vagyonának terhére is eszközölhetők az alapítványi céloknak megfelelő kiadások.
Az Alapítvány vagyonát úgy kell kezelni, hogy az egyes programokra adott támogatások összege éves szinten nem haladhatja meg a 10.000.000.- Ft-ot, azaz tízmillió forintot.
Az Alapítók és az Alapítványhoz csatlakozók az Alapítvány részére történt befizetéseiket nem követelhetik vissza. Az alapítványi vagyon nem osztható fel, és annak minden növekményét, hozadékát, gazdálkodása során elért eredményét csak az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja.
Az alapítványi vagyonból kell fedezni az Alapítvány kezelésével, működésével és fejlesztésével kapcsolatban felmerült minden ráfordítást és kiadást is.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Az Alapítvány kezelő szerve
Az Alapítvány legfőbb döntéshozó, képviselő és vagyonának kezelő szerve az Alapítók által határozatlan időre megbízott, legalább hét, de legfeljebb tíz tagú Kuratórium.

Állandó tagok
Az OSZK mindenkori főigazgatója, jelenleg: Rózsa Dávid
Az OSZK mindenkori gazdasági főigazgató-helyettese, jelenleg: Mezei Csilla

A kuratórium elnöke: Földvári Gábor

A kuratórium alelnöke: G. Németh György

A kuratórium felkért tagjai

  • Dr. Csorba László
  • Hanák Gábor
  • Dr. Heltai János
  • Kocsis András Sándor
  • Varga F. János
  • Dr. Monok István
  • Dr. Szörényi László

A kuratórium gazdasági ügyintézője: Suller Krisztina

A kuratórium titkára: