Elhunyt egykori kollégánk, dr. Majorné Ravasz Erzsébet

Printer-friendly versionPDF version
2023/01/30

Megrendülten értesültünk, hogy egykori munkatársunk, dr. Majorné Ravasz Erzsébet 2023. január 7-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. A gyászszertartásra 2023. február 5-én 12 órakor, gyászistentisztelet keretében kerül sor a Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség templomában.

Dr. Majorné Ravasz Erzsébet, Zsizsi 1955-ben született Budapesten. Ravasz László református püspök unokahúgaként a családból hozta a szellemi és lelki igényesség követelményét, melyet magával szemben is mindenkor alkalmazott.

Középfokú tanulmányait a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium német nyelvi tagozatán végezte, 1973-ban érettségizett. Könyvtárunkban 1974-ben kezdett el dolgozni, ahol 38 éven át hűségesen és kitartóan szolgálta a nemzeti könyvtár ügyét. Először a Gyarapítási Osztályra került szerződéses alkalmazottként, majd 1975 márciusában véglegesítették és a Hírlapfeldolgozó Osztályon kapott beosztást. 1976-ban visszahelyezték a Gyarapítási Osztályra. 1998-tól a Könyvfeldolgozó Osztályon dolgozott, ahonnan 2007-ben ismét a Gyarapítási Osztályra került. Bármely szervezeti egységben is kapott beosztást és feladatot, mindenhol lelkiismeretesen és szorgalmasan végezte feldolgozó és nyilvántartó tevékenységét.

Erzsébet munkája mellett folyamatosan képezte magát. 1974-től részt vett a Könyvtártudományi és Módszertani Központ könyvtáros szaktanfolyamán, melynek elvégzését követően képesített könyvtáros lett. 1981-ben különbözeti vizsgát tett az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola kihelyezett tagozatán és könyvtáros oklevelet szerzett. 1989-ben német nyelvből középfokon sikeres vizsgát tett. 2005-ben elvégezte a Könyvtári Intézet által szervezett „A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében”, majd „A könyvtárosok mentálhigiénéje” című tanfolyamot.

Évtizedeken keresztül lelkes és elkötelezett tagja volt az OSZK énekkarának, rendszeresen részt vett a kórus próbáin és fellépésein.

A Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztályon dolgozott állomány-nyilvántartó könyvtáros munkakörben, amikor 2012 októberében csoportos létszámleépítés miatt munkaviszonya sajnálatos módon megszűnt. Ezt követően a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban tudott elhelyezkedni, ahol 2013 júliusáig dolgozott.

Kedves lénye szívünkben él, emlékét megőrizzük!