Erdélyben járt a Budai krónika

Printer-friendly versionPDF version
2023/09/18

 

A Chronica Hungarorum nyomtatásának 550. évfordulója alkalmából a nemzeti könyvtár megjelentette a Budai krónika csúcsminőségű facsimile kiadását, amelyet 2023 szeptemberében tíznapos körút keretében mutattunk be az erdélyi magyar közösségnek.

A könyvbemutatókat követően Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója a hasonmás kiadásból egy-egy példányt adott át az erdélyi történelmi egyházak vezetői és a meglátogatott intézmények gyűjteményei számára.

 

 

Az út nulladik napján, 2023. szeptember 7-én Debrecenben a Budai krónikáról Farkas Gábor Farkas művelődéstörténész beszélt az érdeklődőknek. Az első Magyarországon nyomtatott könyv fakszimiléjét Simon Zsuzsa, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár városi szolgáltatási vezetője vette át Rózsa Dávid főigazgatótól (további fotók, videó).

 

 

Szeptember 8-án – az olvasás világnapján – az első Magyarországon nyomtatott könyv fakszimiléjét Schönberger Jenő szatmári püspök vette át Rózsa Dávid főigazgatótól a Szatmári Római Katolikus Püspökségen tartott rendezvény keretében. A megjelentek emléktáblát helyeztek el a szatmárnémeti Püspöki Palota kápolnájának oltáránál – amely előtt 176 éve, 1847. augusztus 8-án házasságot kötött Petőfi Sándor és Szendrey Júlia – majd megtekintették a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Műemlékkönyvtárát (további fotók, videó).

Szeptember 9-én a Nagybányai Magyar Napokon, a Főtér Fesztiválon Rózsa Dávid főigazgató többek között a nemzeti könyvtár határon túli szolgáltatási tevékenységéről beszélt, amelybe kiválóan illeszkedett a Budai krónika bemutatója (fényképek, videó)


 

Farkas Gábor Farkas művelődéstörténész szeptember 10-én a kolozsvári Vallásszabadság Házában tartott előadást a Budai krónika történetéről. Rózsa Dávid főigazgató köszöntőjében kiemelte, hogy a nemzeti könyvtár a határon túli magyar közösség könyvtára is, a kolozsvári írott örökség megőrzése is fontos és megtisztelő feladat.

Az első Magyarországon nyomtatott könyv fakszimiléjét Kovács Sándor, a Protestáns Teológiai Intézet rektora, László Attila főesperes-plébános, Adorjáni Dezső Zoltán, az Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke, Szabó László, a Magyar Unitárius Egyház főhatósági hivatalának vezetője és Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese vette át Rózsa Dávid főigazgatótól.

A program végén a résztvevők megtekintették a Vallásszabadság Házában kialakított új egyháztörténeti kiállítást (további fényképek, videó).

Kapcsolódó tartalom: 
Szorosabbá válik az együttműködés a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár és az OSZK között

 

 

Szeptember 11-én a marosvásárhelyi Teleki Tékában – Bibliotheca Telekiana – folytatódott a rendezvénysorozat. A résztvevőket Soós Zoltán csíkszeredai magyar konzul és Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere köszöntötte. Lázok Klára főkönyvtáros, a Teleki Téka vezetője kiemelte, hogy immáron az „erdélyi nemzeti könyvtárban” is elérhető a Budai krónika. Rózsa Dávid főigazgató hangsúlyozta a magyar nemzeti könyvtár és az erdélyi nemzeti könyvtár közötti szellemi rokonságot és azt a tényt, hogy mindkettőt 1802-ben alapította egy-egy kimagasló műveltségű, kultúrapártoló mecénás: Széchényi Ferenc, illetve Teleki Sámuel (további fotók, videó).

 

 

Szeptember 12-én a Székelyudvarhelyi Művelődési Házban Ölvedi Zsolt alpolgármester és Soós Zoltán csíkszeredai konzul méltatta a kiadványt. Rózsa Dávid főigazgató a nemzeti könyvtár digitalizáló tevékenységéről is beszélt, kiemelve, hogy a digitalizáló központ már jóval az egymilliós havi oldalteljesítésen is túl van (további fényképek és videó a rendezvényről).

Szeptember 13-án Szőcs Endre, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár vezetője informális keretek között fogadta a krónikás küldöttséget. Az udvarhelyi könyvtár gyarapítási kerete az utóbbi időben többszörösére nőtt, jelentős apasztás után mintegy 132 ezer kötettel várja a látogatókat. A napi forgalom átlagosan 350 fő, akiket a könyvek mellett a közösséget más módon segítő szolgáltatásokkal is várják az intézményben. Sószoba, planetárium, mozi, társasjátékszoba, látvány- és hangzóanyagrészleg, sőt még földrengés-szimulátor is található a könyvtárban. A vendégek az egykori udvarhelyi nyomda berendezését is meglátogatták. (Részletes beszámoló és a látogatásról készült képek itt tekinthetők meg.)

A nemzeti könyvtár főigazgatóját a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete meghívta októberi vándorgyűlésére, ahol a határtalan együttműködés lehetőségeit vitatják majd meg.

 

A szeptember 13-án a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézetben tartott könyvbemutatón a kiadványt Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, intézetvezető és Magyarósi Imola városi főtanácsos is méltatta. A kötet elérhető lesz a Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében is. Szentgyörgy polgárainak krónikapéldányát Szonda Szabolcs könyvtárvezető vette át. Rózsa Dávid köszöntőjében elmondta, hogy további fakszimile másolatok megjelentetését tervezi a nemzeti könyvtár (további fotók, videó).  


 

Szeptember 14-én Csíkszeredán, a Csíki Székely Múzeumban Farkas Gábor Farkas könyvbemutatója után a kötetet Dr. Karda-Markaly Aranka történész múzeumigazgató és Lukács Bence Ákos vezető konzul méltatta. A kötet természetesen elérhető lesz Csíkszeredában is (további fotók, videó).

A sikeres könyvbemutató után a krónikás küldöttségnek Karda-Markaly Aranka történész, múzeumigazgató tartott tárlatvezetést a Csíki Székely Múzeumban. A múzeumban 125 nyomtatványt és könyvkötést, illetve többek között 18–19. századi tankönyveket, ferences szerzők munkáit, énekes-, imádságos- és liturgikus könyveket, vitairatokat, jogi műveket tekinthetnek meg a látogatók. A tárlat bemutatja a nyomda fennmaradt felszerelését, a 18. században felújított Kájoni-féle kézisajtót, a könyvillusztrációk és szentképek rézmetszetlemezeit, valamint a könyvkötészet szerszámait is.

A látogatás végén a magyar nemzeti könyvtár gyűjteménye ajándékkötettel gyarapodott: beiratkozott olvasóink hamarosan lapozhatják a Mikó várának történetéről szóló új kötetet (fotók a múzeumlátogatásról).


 

Szeptember 15-én a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum kápolnájában lélekemelő este keretében ismerték meg a Budai krónikát a megjelent tanárok, diákok és egyházi méltóságok.

A hasonmás kiadás díszdobozos verziója a püspöki, a fadobozos kiadás a líceumi könyvtárban lesz elérhető a gyulafehérvári olvasók számára. A példányokat dr. Kerekes László püspök és Farkas Ervin kanonok, igazgató vette át (további fotók és videó).

 

 

Szeptember 16-án Nagyváradon, a határtalan krónikakörút utolsó állomásán a küldöttséget Böcskei László püspök fogadta.  A püspöki palota dísztermében Vitéz János, Janus Pannonius, Rogerius mester, Pray György és a váradi egyháztörténet más nagyjainak portréi alatt, a közönség értő figyelme mellett tartotta meg erdélyi búcsúelőadását Farkas Gábor Farkas művelődéstörténész.

A Budai krónika új kiadása püspöki könyvtárban is elérhető lesz, a díszdobozos példányokat Böcskei László püspök és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület képviselője vette át (további fotók, videó).

 

 

Kapcsolódó tartalom:
Megrendelhető a Budai krónika csúcsminőségű facsimile kiadása