Könyvek magántulajdonban

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2020/02/19

A BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport (1770–1820), a MOKKA Egyesület, MOKKA-R Tagozat és az MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága közös konferenciája 2020. március 6-án lesz az MTA Könyvtár és Információs Központban (1051 Budapest, Arany János u. 1.). A konferencia nyitóelőadását Monok István, a könyvtár főigazgatója tartja. Munkatársunk, Vasné Tóth Kornélia tudományos kutató Széchényi Ferenc alapkönyvtára. Vásári ponyvák a nemzeti nyelv és az olvasás szolgálatában (1770–1820) címmel tart előadást.

A konferencia előadásain keresztül betekintést nyerhetünk a könyvtermelés, a könyvterjesztés és az olvasástörténet mellett a köznemesek és az alsópapság olvasmányaiba, a főurak és a tudósok, irodalmárok gyűjteményébe is.

 

A program

9.00–9.30 Monok István (MTA Könyvtár és Információs Központ): Nyitó előadás

Könyvtermelés, könyvterjesztés, olvasástörténet
Elnök: Monok István

9.35–10.00 Granasztói Olga (MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport): Európai könyvterjesztési hálózatok, német kereskedők, magyarországi könyvfogyasztók II. József korában. Új felvetések Pozsony, Pest-Buda és Bécs könyvkereskedelmének kutatásában

10.00–10.25 Vasné Tóth Kornélia (OSZK): Széchényi Ferenc alapkönyvtára. Vásári ponyvák a nemzeti nyelv és az olvasás szolgálatában (1770–1820)

10.25–10.50 Verók Attila (Eszterházy Károly Egyetem): Nyugat-Magyarország vs. Kelet-Magyarország? Könyvtermelés az ország legnagyobb egyházmegyéjében (1755–1826)

10.50–11.10 vita, hozzászólások

11.10–11.25 szünet

Köznemesek és az alsópapság olvasmányai
Elnök: Bárth Dániel

11.25–11.50 Horváth József (Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér): Adalékok a Győri Egyházmegye római katolikus alsópapságának könyvkultúrájához (Falusi és mezővárosi
plébánosok könyvhagyatékai, 1770–1820)

11.50–12.15 Hegyi Ádám (Szegedi Tudományegyetem): Hogyan lesz magánkönyvtárból közösségi könyvtár? Példák két délvidéki református egyházmegye lelkészi könyvtáraira a 18/19. század fordulóján

12.15–12.40 Simon Beáta (MNL Zala Megyei Levéltára): Köznemesek magánkönyvtárai a 18. századi Zalában, hagyatéki leltárak alapján

12.40–13.00 vita, hozzászólások

Főúri gyűjtemények
Elnök: Lengyel Réka

14.00–14.25 Czeglédi László (Eszterházy Károly Egyetem): Könyvgyűjtők, mecénások a zólyomradványi tékában

14.25–14.50 Szabó Ádám (MTA Könyvtár és Információs Központ): Egy főúri tudóskönyvtár: a Telekiek gyűjteménye

14.50–15.10 vita, hozzászólások

Tudósok, irodalmárok gyűjteményei
Elnök: Szelestei Nagy László

15.10–15.35 Zvara Edina (Szegedi Tudományegyetem BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék): Görög Demeter (1760–1833) könyvtárának kéziratai

15.35–16.00 Doncsecz Etelka (MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport): Verseghy Ferenc könyvtárai

16.00–16.10 szünet

16.10–16.35 Violáné Bakonyi Ibolya (Csokonai Református Gimnázium, Csurgó): Újabb adatok a somogyi udvarházak könyvkultúrájának kérdéséhez

16.35–17.00 Dóbék Ágnes (MTA BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Kutatócsoport): Sauttersheim Ignác könyvei

Az előadások rezüméi


A konferencia anyaga kötetben is megjelent és online elérhető