Tanulmánykötet Mohácsról – könyvbemutató

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2016/08/23

2016. augusztus 29-én, 17 óra 30 perces kezdettel a BTM Vármúzeum Gótikus termében mutatjuk be az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és az OSZK közös kiadásában megjelent „Nekünk mégis Mohács kell...” II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései című tanulmánykötetet.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában jelent meg 2015. augusztus 29-én a nemzeti könyvtárban megrendezett tudományos tanácskozáson elhangzott előadások szerkesztett és bővített anyaga. A „Nekünk mégis Mohács kell...” II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései című kötet több mint háromszáz oldalon, interdiszciplináris keretekben vizsgálja a mohácsi csata jelentőségét és következményeit, illetve veszi alapos górcső alá II. Lajos király halálának és temetéseinek sok vitát kiváltott körülményeit.

Az OSZK Régi Nyomtatványok Tára munkatársai – Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt és Varga Bernadett – által szerkesztett hiánypótló tanulmánykötet mindenkinek szól, aki érdeklődik történelmünk egyik legfontosabb sorsfordítója, a mohácsi csata és Magyarország törökkori históriája iránt. A kötetet a II. Lajos király haláláról szóló források (1526–1800) eddigi legteljesebb összeállítása és gazdag képanyag egészíti ki.

Részlet a könyv fülszövegéből: „Nekünk tényleg Mohács kell, amit mi sem bizonyít jobban, hogy generációkról generációkra feltesszük a nyugtalanító kérdést: mi is veszett oda 1526. augusztus 29-én? A kérdésre, mint annyi mindenre, a történelem iránt érdeklődő összes magyarnak van válasza a tudomány határán innen és túl, s ezek a válaszok a szokásnak megfelelően sokszínűek, néha egymással kibékíthetetlenül szembenállók. Lehet-e ennyi év, ennyi forráselemzés, régészeti feltárás, szakmai vita után erről bármi újat mondani? Az utóbbi évek kutatásai azt bizonyítják, hogy igen, mindig akad valami újdonság, amire rácsodálkozhatunk. E kötet arra keresi a választ, hogy a korabeli források új nézőpontú elemzése és a különféle bölcsészet-, illetve természettudományok (történetírás, irodalom- és hadtörténet, könyvtártudomány, filológia, ill. antropológia, sebészet, igazságügyi orvostan) alkalmazása megoldást kínál-e arra, hogy megtudjuk: mi történhetett valójában II. Lajos királlyal, vagy hogy hol temették el a csata után? A tanulmányok szerzői között egyaránt található antropológus, igazságügyi orvosszakértő, történész, oszmanista, filológus és könyvtáros.”

A kötet tartalma:

 • Fodor Pál: Hollók évadja. Gondolatok a mohácsi csatáról és következményeiről
 • Pálffy Géza: Mohács – fordulópont Magyarország s Közép-Európa történetében
 • Bárány Attila: Magyarország és a külső segítség 1526-ban
 • B. Szabó János: II. Lajos király a mohácsi csatában
 • Kasza Péter: Holttest a patakban
 • Szebelédi Zsolt: A Sárffy-levél értelmezésének nehézségei filológus szemmel
 • Magyar Lóránt Gergely: A bizonyíthatóság határai II. Lajos király halálával összefüggésben
 • Rácz Piroska:| A székesfehérvári királyi bazilika temetkezései
 • Farkas Gábor Farkas: II. Lajos király temetései
 • Magyar László András: Miben halt meg II. Lajos király?
 • Seláf Levente: A mohácsi csata visszhangja kortárs tudósító énekekben
 • Csorba Dávid: II. Lajos király halála historiográfiai nézőpontból

Függelék

 • Válogatás a II. Lajos király haláláról szóló forrásokból (1526–1800)
 • Ibrahim Pecsevi leírása a mohácsi csatáról és II. Lajos király haláláról
 • Ajánlott irodalom
 • Képmelléklet
 • A kötet szerzői
 • Summary
 • Hely- és névmutató

A kötet adatai: „Nekünk mégis Mohács kell…” II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései. Szerkesztette Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Országos Széchényi Könyvtár, 2016. 336 p. ISBN 978-963-200-654-3
A kötet ára 3800 Ft.

A kötetet a bemutató napján 3200,- forintos kedvezményes áron vásárolhatják meg. A kiadvány kapható az OSZK könyvesboltjában vagy megrendelhető az OSZK Kiadványtárától az alábbi elérhetőségeken: Budai-Király Tímea, Tudományos Igazgatóság Kiadványtár, Országos Széchényi Könyvtár; 1827 Budapest, Budavári Palota F épület; Tel.: 22-43-878, Fax: 20-20-804, email: kiadvanytar@oszk.hu

A kötet A bemutatójára a Budapesti történeti Múzeum Vármúzeum Gótikus termében, 2016. augusztus 29-én este fél hattól kerül sor a  „Buda oppugnata: 1541 – egy korszakhatár a magyar történelemben” című konferencia zárórendezvényeként.

A kötetet bemutatja: Varga Szabolcs történész, habilitált főiskolai docens (Pécsi Hittudományi Főiskola).

A rendezvény meghívója