Mi az időszaki kiadvány?

 

Az időszaki kiadvány olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő részegységekből (számokból, évfolyamokból, füzetekből, kötetekből stb.) áll, és ezeket rendszerint számozásuk, időrendi vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egymástól. Időszaki kiadvány megjelenhet nyomtatott formában vagy más egyéb hordozón (mikrofilmlapon, mágneslemezen, CD-ROM-on vagy a számítógépes világhálón) is.

Legfontosabb fajtái: hírlapok, folyóiratok, évkönyvek, időszakosan megjelenő jelentések, közlemények, adat- és címtárak stb., időszakosan megrendezett konferenciák kiadványai, számozott és számozatlan sorozatok. Ez utóbbi típust a bibliográfiai, könyvtári és dokumentációs gyakorlat két szempontból dolgozza fel: a sorozatot összefoglaló sorozati címet ISSN azonosítja, míg a keretében megjelenő, egyedi címmel is rendelkező köteteket könyvként tartják nyilván, és ISBN-nel látják el. Ha a sorozat keretén belül nem könyv, hanem periodikum jelenik meg, ez utóbbit szintén ISSN azonosítja.

Nem tekinthetők időszaki kiadványnak a többkötetes művek, mivel azok megjelenését véges számú részegységekben tervezik, akkor is, ha a gyűjtemény részei nem egyidőben kerülnek kiadásra.