1956. Röplapok és plakátok

1956. Röplapok és plakátok

1956. Röplapok és plakátok. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteménye
Elektronikus dokumentum
Szerkesztette: Cseh Mária, Káldos János
Budapest, OSZK MEK, 2006. DVD-R
ISSN 1788-1188
ISBN 978-963-200-523-2

3 500,- Ft
Elfogyott

A magyar nemzeti könyvtár egyik jelentős állományegysége az a mintegy másfél ezer dokumentum, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc során, illetőleg az azt követő hónapokban keletkezett. Ezek többségében nyomtatottak, de van közöttük nem kevés stencillel, írógéppel, játéknyomda betűivel és kézírással készült is. A Digitális Kincstár sorozat negyedik darabja ezt a gyűjteményt mutatja be teljes egészében. Böngészhetünk a dokumentumok között különböző indexek segítségével, megtekinthetjük a dokumentumok elektronikus fakszimiléit, és kereshetünk a közel másfél ezer dokumentum teljes szövegében is.

A Digitális Kincstár az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus kiadványsorozata, amelynek célja, hogy digitális formában minél szélesebb körben ismertté tegye a könyvtári raktárak polcain található értékeket. A kiadványsorozat szerkesztési munkáit – az Országos Széchényi Könyvtár különböző osztályai szakértőinek bevonásával – a Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály végzi. A sorozat darabjai főként a magyar nemzeti könyvtár egy-egy különlegesen értékes dokumentumának (régi könyvek, kéziratok, folyóiratok, térképek, aprónyomtatványok, plakátok, hangzó dokumentumok stb.) teljes digitális másolatát tartalmazza, azonban alkalmanként más gyűjteményekben található dokumentumok is megjelenhetnek benne. Az Országos Széchényi Könyvtár „Nemzeti Ereklye” kiállításain bemutatott kincsekről minden esetben CD-kiadvány is készül a Digitális Kincstár sorozat keretében.

A sorozatot elsősorban digitális hasonmáskiadásnak tekintjük. A sorozat egyes kiadványai – a technikai lehetőségektől függően – igyekeznek minél pontosabb másolatát nyújtani az eredetiknek. Egy alapvetően könyvtári szemléletű rövid, kétnyelvű ismertető kapcsolódik az egyes dokumentumokhoz, amely tájékoztatja az olvasót a legalapvetőbb tudnivalókról. A sorozatnak nem feladata az adott forrás tudományos igényű feldolgozása, azonban szeretnénk ha a tudományos kutatásban nélkülözhetetlen segédanyaggá válnának kiadványaink. Ha lehetőség nyílik rá, akkor hosszabb, tudományos igényű ismertetések, szövegkiadások is megjelenhetnek az egyes darabokon.

A dokumentumokról készített másolatot kétféle minőségben találja meg az érdeklődő olvasó a sorozat egyes kiadványain: egyrészt a gyors használatot biztosító közepes képminőségű, másrészt a részletes vizsgálatot is lehetővé tevő jó képminőségű változatban.