Beteg lelkeknek való füves kertecske

Beteg lelkeknek való füves kertecske

Beteg lelkeknek való füves kertecske. Vigasztaló könyvecske
Elektronikus dokumentum
Fordította: Balassi Bálint
Budapest, OSZK MEK, 2006. CD-ROM
ISSN 1788-1188
ISBN 963-200-513-9

3 500,- Ft
Elfogyott

Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött RMK I 208 jelzetű könyv az 1584-ben Detrekő várában kiadott nyomtatvány egyetlen megmaradt példánya. A mű címét nem tudjuk pontosan, mert az elmúlt évszázadokban kiszakadt a címlapja. Kötése is XIX. századi, jellegtelen, félbőr kötés. A nyomdász ajánlása szerencsére segít a nyomtatvány megjelenési helyének és idejének meghatározásában. A nyomdász, Mantskovit Bálint, Gyarmati Balassa Istvánnak ajánlja művét. Az ajánlás pedig Költ Detrekőből, nagyságod várából, szent Iván napján MDLXXXIIII. (1584. június 24.). Az ajánlásból az is kiderül, hogy a kiadás költségeit – egyéb más könyveknek költségével együtt – a detrekői vár ura, Balassa István viselte (Kit azért is nagyságod neve alatt bocsáttam ki, hogy az több idvességre való könyveknek nagyságod költsége által kinyomtatása mellett ez is bizonyság lehet nagyságodnak az Isten igéjének szeretettel való terjesztéséről.). A könyvet mint zsengéjét, mint első próbálkozását ajánlja patrónusa figyelmébe (És én is ez munkámnak zsengéjével hálaadó voltomat megjelentsem nagyságodhoz...).

A szakirodalomban különböző nézetek láttak napvilágot arra vonatkozóan, hogy ki volt a szerzője az 1584-ben megjelent műnek. Szabó Károly Sibolti Demeter művének tartotta (RMK I 208). Ez a magyarázata annak, hogy az elektronikus hasonmásban található mű kötésének gerincén és az első, úgynevezett szennylapon is Sibolti Demeter neve van feltüntetve. Az újabb eredmények azonban egyértelműen kimutatták, hogy a könyv nagy része a magyar reneszánsz legnagyobb írójának, Balassi Bálintnak fiatalkori fordítása, a Beteg lelkeknek való füves kertecske.

A Digitális Kincstár az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus kiadványsorozata, amelynek célja, hogy digitális formában minél szélesebb körben ismertté tegye a könyvtári raktárak polcain található értékeket. A kiadványsorozat szerkesztési munkáit – az Országos Széchényi Könyvtár különböző osztályai szakértőinek bevonásával – a Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály végzi. A sorozat darabjai főként a magyar nemzeti könyvtár egy-egy különlegesen értékes dokumentumának (régi könyvek, kéziratok, folyóiratok, térképek, aprónyomtatványok, plakátok, hangzó dokumentumok stb.) teljes digitális másolatát tartalmazza, azonban alkalmanként más gyűjteményekben található dokumentumok is megjelenhetnek benne. Az Országos Széchényi Könyvtár „Nemzeti Ereklye” kiállításain bemutatott kincsekről minden esetben CD-kiadvány is készül a Digitális Kincstár sorozat keretében.

A sorozatot elsősorban digitális hasonmáskiadásnak tekintjük. A sorozat egyes kiadványai – a technikai lehetőségektől függően – igyekeznek minél pontosabb másolatát nyújtani az eredetiknek. Egy alapvetően könyvtári szemléletű rövid, kétnyelvű ismertető kapcsolódik az egyes dokumentumokhoz, amely tájékoztatja az olvasót a legalapvetőbb tudnivalókról. A sorozatnak nem feladata az adott forrás tudományos igényű feldolgozása, azonban szeretnénk ha a tudományos kutatásban nélkülözhetetlen segédanyaggá válnának kiadványaink. Ha lehetőség nyílik rá, akkor hosszabb, tudományos igényű ismertetések, szövegkiadások is megjelenhetnek az egyes darabokon.

A dokumentumokról készített másolatot kétféle minőségben találja meg az érdeklődő olvasó a sorozat egyes kiadványain: egyrészt a gyors használatot biztosító közepes képminőségű, másrészt a részletes vizsgálatot is lehetővé tevő jó képminőségű változatban.