Esemény és narratíva

Esemény és narratíva

Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció
Szerkesztette: Kötél Emőke–Rainer M. János
OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2013.
[Bibliotheca Scientiae & Artis 4., sorozatszerk. Boka László]
320 oldal
ISBN 978 963 200 606 2, ISSN 2062-2279

3 900,- Ft
Kapható

Az Országos Széchényi Könyvtár 2012. évi tudományos konferenciájának válogatott előadásait összegyűjtő tanulmánykötet középpontjában a történeti esemény, illetve a múltról szóló elbeszélés, narratíva áll. Vajon milyen típusú tapasztalatokat szerzünk a múltról, a múltról szóló elbeszéléseink struktúrái vajon magából a múltból vagy a múlt tapasztalatából, avagy kizárólag a jelenből eredeznek-e? Az elméleti megközelítés mellett a Nemzeti Könyvtárba 2012. januárjától integrált 1956-os Intézet – Oral History Archívum kutatói az 1956-os magyar forradalomról szóló új elbeszélésekkel és új interpretációkkal járulnak hozzá esemény és narratíva összefüggéseinek megvilágításához.

A kötet második, nagyobb egységében az OSZK különböző részlegeiben dolgozó tudományos munkatársak a történelem- és az irodalomtudomány, a színház- és a művészettörténet területeinek egy-egy témáját járták körül, szintén az eseményt és annak elbeszélésmódját, narratív jegyeit helyezték előtérbe, ami – különösen az első látásra történet nélküli területek, mint például a fotó vagy az ex librisek, nagyon jól megmutatja, hogy az ember történetek segítségével ragadja meg tapasztalatait, történetekben, történetek által van benne a világban.

Az Országos Széchényi Könyvtár évente rendezi meg Tudományos Ülésszakát, mely az intézmény kutatóinak lehetőséget ad kutatási témájuk bemutatására, megvitatására, ezáltal is segítve a kutatók közötti tudományos diskurzust. A konferenciák válogatott, szerkesztett anyagai 2010-től önálló tanulmánykötetekben Bibliotheca Scientiae et Artis címmel könyvsorozat formájában látnak napvilágot, melynek sorozatszerkesztője Boka László, az OSZK tudományos igazgatója. Az egyes köteteket a mindenkori ülésszak kurátora szerkeszti.

Bibliotheca Scientiae et Artis (BScA)

Az Országos Széchényi Könyvtár évente rendezi meg Tudományos Ülésszakát, mely az intézmény kutatóinak lehetőséget ad kutatási témájuk bemutatására, megvitatására, ezáltal is segítve a kutatók közötti tudományos diskurzust. A konferenciák válogatott, szerkesztett anyagai 2010-től önálló tanulmánykötetekben Bibliotheca Scientiae et Artis címmel könyvsorozat formájában látnak napvilágot, melynek sorozatszerkesztője Boka László, az OSZK tudományos igazgatója. Az egyes köteteket a mindenkori ülésszak kurátora szerkeszti.