Fordítás, tolmácsolás, értelmezés

Fordítás, tolmácsolás, értelmezés

Fordítás, tolmácsolás, értelmezés
Szerkesztette: Mikusi Balázs, Rózsafalvi Zsuzsanna, Sirató Ildikó

OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2017.
[Bibliotheca Scientiae & Artis 9., sorozatszerk. Boka László], 264 oldal
ISBN 978 963 200 670 3, ISSN 2062-2279

3 900,- Ft
Kapható

Kötetünk, mely a fordítás, tolmácsolás, értelmezés hármasára épül, több mint kétezer év képi, zenei és írott „szövegeiből” válogat. Szerzőink a különböző tudomány- és művészeti ágakban, olykor kódváltással megvalósuló, átjárások lehetőségeit kínáló művek és dokumentumok sokféleségét tárják fel, tekintettel a hazai és nemzetközi példákra és tapasztalatokra, elsődlegesen esettanulmányok formájában.

A vizsgálódás kiterjed olyan szűkebb, speciálisabb területekre is, mint az irodalmi műfordítás, az irodalmi szövegek megfilmesítése, zene, színházi adaptációja – melyek kódváltással és médiumváltással is együtt járnak –, de az egyes írások különféle művészeti ágakban át- és újraértelmezett szövegek elemzésére fókuszálnak.

Az Országos Széchényi Könyvtár 2016-os Tudomány Ülésszakának válogatott, írásos anyagát Mikusi Balázs, Rózsafalvi Zsuzsanna és Sirató Ildikó szerkesztette.

Bibliotheca Scientiae et Artis (BScA)

Az Országos Széchényi Könyvtár évente rendezi meg Tudományos Ülésszakát, mely az intézmény kutatóinak lehetőséget ad kutatási témájuk bemutatására, megvitatására, ezáltal is segítve a kutatók közötti tudományos diskurzust. A konferenciák válogatott, szerkesztett anyagai 2010-től önálló tanulmánykötetekben Bibliotheca Scientiae et Artis címmel könyvsorozat formájában látnak napvilágot, melynek sorozatszerkesztője Boka László, az OSZK tudományos igazgatója. Az egyes köteteket a mindenkori ülésszak kurátora szerkeszti.