Könyvtári Figyelő 2015/1–4.

Könyvtári Figyelő 2015/1–4.

Könyvtári Figyelő
Felelős szerk. Kovács Katalin

OSZK, Budapest, 2015.
ISSN 0023-3773

1 575,- Ft
Kapható

A Könyvtári Figyelő negyedévenként megjelenő folyóirat, egyike az országos könyvtári szakfolyóiratoknak.

A folyóiratot 1955-ben indította az Országos Széchényi Könyvtár, 1958 óta ezen a címen jelenik meg. Célja, hogy a hazai könyvtári világ országos jelentőségű kérdéseiről, valamint a Könyvtári Intézetben és az Országos Széchényi Könyvtárban folyó, a magyar könyvtáros-társadalom egészet érintő munkákról, fejlesztésekről, kutatási eredményekről tájékoztasson.

A Könyvtári Figyelő online változata a http://ki.oszk.hu/kf címen érhető el. Az elektronikus felületen két szám késéssel érhetők el a nyomtatott lapszámok cikkei.

A jelenlegi felelős szerkesztő Kovács Katalin. A folyóiratban több állandó rovat található. A legrégebbi rovatok a Tanulmányok, a Kitekintés és a Könyvismertetés.

  • A Tanulmányok rovat elméleti írásokat közöl a magyar könyvtárügy és könyvtárpolitika átfogó kérdéseiről.
  • A Kitekintés rovatban a külföldi könyvtárügy aktuális kérdéseit mutatja be tömörítésekkel, szemlékkel és fordításokkal.
  • A Könyvismertetés rovatban a legújabb szakkönyvekről és elektronikus dokumentumokról készült ismertetések és kritikák kaptak helyet.
  • Az Elődeink írták/Évfordulók rovatban az elmúlt 100 év kimagasló szerepű könyvtárpolitikusainak munkásságából, valamint a fontosabb szakmai eseményekről és évfordulókról értesülhetünk.
  • A Külföldi folyóirat-figyelő rovatban a külföldi szakfolyóiratok cikkeiből találunk referátumokat.