Kritikák, portrék, tanulmányok I-II.

Kritikák, portrék, tanulmányok I-II.

Kuncz Aladár: Kritikák, portrék, tanulmányok I-II.
Szerkesztette, a szöveget gondozta és az előszót írta: Filep Tamás Gusztáv és Juhász Andrea
Országos Széchényi Könyvtár – Kriterion Kiadó, 2019
[Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái V-VI., sorozatszerk.: Boka László és Filep Tamás Gusztáv]
318+448 oldal
ISBN: 978-973-26-1218-7

5 500,- Ft
Kapható

Noha Kuncz Aladár nevének hallatán nemzedékek sokasága a Fekete kolostorra és szerzőjére mint szépíróra asszociál, a szerző eredetileg irodalomtörténész és kritikus volt. Igazán jelentős szépirodalmi munkáját rövid életének utolsó éveiben írta, s bár az utókor szemében korai elméleti és irodalomtörténeti írásai kísérőtársakként, az oeuvre melléktermékeiként tűnnek fel, ideje ezt az általános vélekedést átfogalmazni. A közreadott tanulmányok, portrék kritikák, melyeknek száma az eddig ismertek mellett még az utóbbi időben előkerült Kuncz-írásokkal is gyarapodott, két kötetes gyűjteményben láthattak napvilágot. Az írások ismeretében ma már egyértelműen állítható, hogy Kuncz nagyjából egy időben, egyszerre, esetleg egy-két év eltéréssel tűnt föl esszé- (portré)íróként, kritikusként és novellistaként. Ezt néhány évvel megelőzte az irodalomtörténész, filológus Kuncz jelentkezése: nagyon fiatalon, 1907-ben adta ki Toldy Ferenc című, az életműsorozat előző kötetében közreadott monográfiáját. Illetve ma már az is jól látszik, hogy műfordítói tevékenysége csak az 1920-as ével elején kezdődött, már Magyarországra való hazaérkezése után, amelynek műveléséhez már mozgósítja korábbi kritikusi-irodalomtörténészi múltját.

Az első kötet az 1909-től 1923 áprilisáig megjelent írásokat öleli fel, a második az 1923-tól 1931-ig tartó időszakot. 1923 húsvétja valós cezúra: ez Kuncz Erdélybe való visszatérésének az éve. A Kuncz Aladár-életműsorozat e mostani két, V. és VI. kötetébe a szerkesztők (Filep Tamás Gusztáv és Juhász Andrea) szándékuk szerint az író-irodalomtörténész-kritikus minden egyes művészetekkel kapcsolatos tanulmányát, cikkét, kritikáját, portréját, interjúját, nyilatkozatát igyekeztek – időrendben – besorolni, s ezeknek döntő többsége persze a szépirodalomhoz kötődik.

Kuncz Aladár összegyűjtött munkái

2014-ben volt száz esztendeje, hogy Kuncz Aladárt, a neves írót, szerkesztőt, kritikust és fordítót, a francia kultúra elkötelezett hívét az első világháború kitörése után, de még azelőtt, hogy háborús állapot állt volna fenn Ausztria–Magyarország és Franciaország között, a többi Franciaországban tartózkodó magyarral együtt internálták. Bár Kuncz a „nagy háború” kitörésekor immár sokadik franciaországi vakációján tartózkodott, egyik pillanatról a másikra az ellenséges hadviselő állam polgáraként nemkívánatos elemmé vált, több társával együtt.
E centenáriumig nem történt meg Kuncz Aladár teljes életművének összegyűjtése és kiadása. Ezt a hiányt igyekeznek pótolni az életmű kutatói, a hagyaték egy részét őrző Országos Széchényi Könyvtár tudományos műhelyei és a romániai magyar szépirodalmi örökség föltárásában jeleskedő kolozsvári Kriterion Könyvkiadó. Ennek az együttműködésnek a keretében a Fekete kolostor írójának életműsorozatát (a fordításában megjelent művek nélkül) egy másik centenáriumig, 2018-ig, az erdélyi magyar kisebbségi irodalom születésének évfordulójáig szeretnénk eljuttatni az olvasókhoz. A Boka László és Filep Tamás Gusztáv sorozatszerkesztők gondozásában megjelenő hét kötet a teljes életművet, Kuncz Aladár regényeit, kisepikai munkáit, tanulmányait, kritikáit, Toldy Ferencről és a magyar irodalomtudomány fejlődésének történetéről írt monográfiáit és a levelezését is tartalmazza.
Mindegyik kötet kísérőtanulmánnyal, kritikai jegyzetapparátussal egészül ki; a sorozatzáró, a recepcióból válogató kiadványba készülő bibliográfiában pedig szerepelnek majd a Kunczról és műveiről szóló cikkek, tanulmányok, esszék, portrék adatai is.

Megjelent kötetek:

  1. Fekete kolostor. Feljegyzések a francia internáltságból. A kísérőtanulmányt írta, a jegyzeteket összeállította, a szöveget gondozta: Jeney Éva. Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 2014.
  2. Egy márványdarab. (Novellák, karcolatok, tárcák, jegyzetek, dráma). Egybegyűjtötte és a szöveget gondozta: Filep Tamás Gusztáv és Varga Ágnes. Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 2015.
  3. Felleg a város felett. Regény. A kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Juhász Andrea. Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 2016.
  4. Kuncz Aladár: Monográfiák. Toldy Ferenc. A magyar irodalomtörténet elméletének és módszerének fejlődése Toldy Ferenc óta. A szöveget gondozta, a jegyzeteket és a névmagyarázatot összeállította: Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna. A kísérőtanulmányt írta: Boka László, OSZK–Kriterion Kiadó, Budapest–Kolozsvár, 2017.