Magyar Könyvszemle 2016/1–4.

Magyar Könyvszemle 2016/1–4.

Magyar Könyvszemle 2016/1–4.
Főszerkesztő: Monok István
Társszerkesztő: Ács Pál
OSZK–MTA BTK ItI, Budapest, évente 1–4. szám
ISSN 0025-0171

1 300,- Ft
Kapható

A Magyar Könyvszemle a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Széchényi Könyvtár negyedévente megjelenő könyv- és sajtótörténeti folyóirata.

A Magyar Könyvszemlét 1876. március 1-én indította útjára a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára, mely az első magyar könyvtári szakfolyóirat, világviszonylatban is az elsők közé tartozik. A folyóirat a bibliográfiai és könyvtörténeti tanulmányok mellett figyelemmel kíséri a hazai és külföldi könyvészeti tevékenységet.