„A nekifeszült mentő-akarat”. Kuncz Aladár-emlékkonferencia

„A nekifeszült mentő-akarat”. Kuncz Aladár-emlékkonferencia

„A nekifeszült mentő-akarat”. Kuncz Aladár-emlékkonferencia
Szerkesztette: Boka László – Brok Bernadett
Országos Széchényi Könyvtár – MMA Kiadó, Budapest, 2019., 176 old.
ISBN 978-963-200-694-9

2 999,- Ft
Kapható

Jelen kötet Kuncz Aladár életművének különböző szegmenseibe kalauzol. A tanulmányok alapját biztosító emlékkonferencia nem kultikus tisztelgésre vállalkozik, hanem a Kuncz-filológia és az újabb kutatási eredmények felmutatását tűzi ki elsődleges célul. Miközben az eddigieknél talán árnyaltabban kezeli a sokrétű életművet, a megidézett szerző szelleméhez híven közös gondolkodásra és érdemi vitára ösztönöz. Lakatos Imre jegyezte fel Kuncz jelleméről, személyéről, hogy "idegenkedéssel viselkedett a világnézetek által korlátolt emberek iránt (...) nem volt hajlandó kedvükért józan kritikáját igába hajtani. Emellett azonban hallatlanul megértő tudott lenni az ellenkező véleményekkel szemben is." Úgy gondoljuk, e nyitottság, kritikai szigor, alázat és szakmai erudíció tudatában tiszteleghetünk csak méltó módon Kuncz Aladár munkássága előtt.