OSZK 215. Tanulmányok egy évforduló tiszteletére

OSZK 215. Tanulmányok egy évforduló tiszteletére

OSZK 215. Tanulmányok egy évforduló tiszteletére
Szerkesztette: Deák Eszter, Dede Franciska
NSZL–Gondolat Kiadó, Budapest, 2018.
[Bibliotheca Scientiae & Artis 11., sorozatszerk. Boka László], 271 oldal
ISBN 978 963 693 689 5, ISSN 2062-2279

3 900,- Ft
Kapható

A Bibliotheca Scientiae & Artis sorozat 11. kötetét az Országos Széchényi Könyvtár hagyományos éves Tudományos Ülésszakának 2017-ben, a nemzeti könyvtár alapításának 215. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi (tematikus) szekciójában elhangzott előadások írott anyagából, valamint néhány további, a könyvtár gyűjteményeit és az intézményben folyó tudományos kutatások eredményeit bemutató írásból állítottuk össze. Az OSZK 215 – Tanulmányok egy évforduló tiszteletére címet viselő kötetben három fejezetbe rendezve olvashatók a könyvtáralapító gróf Széchényi Ferencről, családjáról, környezetéről, az alapkönyvtárról és a több mint két évszázada folyamatosan gyarapodó gyűjteményről szóló munkák. A tanulmányok – az állomány kimeríthetetlen gazdagsága mellett – az intézmény tudományos célkitűzéseiről, a nemzeti könyvtár kutatóinak munkájáról és eredményeiről, a (hungarika-) és egyéb kutatások sokszínűségéről, a megközelítések, kérdésfelvetések, problematikák és vizsgálódási módszerek változatosságáról, a munkatársak szakértelméről, felkészültségéről, alaposságáról és kutatói és szakmai alázatáról is tanúskodnak.

Bibliotheca Scientiae et Artis (BScA)

Az Országos Széchényi Könyvtár évente rendezi meg Tudományos Ülésszakát, mely az intézmény kutatóinak lehetőséget ad kutatási témájuk bemutatására, megvitatására, ezáltal is segítve a kutatók közötti tudományos diskurzust. A konferenciák válogatott, szerkesztett anyagai 2010-től önálló tanulmánykötetekben Bibliotheca Scientiae et Artis címmel könyvsorozat formájában látnak napvilágot, melynek sorozatszerkesztője Boka László, az OSZK tudományos igazgatója. Az egyes köteteket a mindenkori ülésszak kurátora szerkeszti.