Philostratus corvina

Philostratus corvina

Philostratus corvina, 1487–1490
Elektronikus dokumentum
Budapest, OSZK MEK, 2006. CD-ROM
ISSN 1788-1188
ISBN 963-200-510-4

3 500,- Ft
Elfogyott

A Philostratus-kódex (Cod. Lat. 417.) a Corvina könyvtár leggazdagabban díszített kódexei közé tartozik. Egyedülállóan fontos mű: a fordítás, az ajánlás, maga a pompás díszkódex teljes egészében, az első betűtől az utolsó ecsetvonásig Mátyás király számára jött létre. A műveket – Philostratos (Kr. u. 3. sz.) athéni szofista és unokaöccse munkáit – Antonio Bonfini, az udvari történetíró fordította le a görög eredetiből latinra, 1487 tavaszán; az előszó Bécsújhely elfoglalása (1487. augusztus 14.) után íródott. A kódex festett dísze ezt követően, Firenzében készült, Boccardino il Vecchio műhelyében, de a kötet még Mátyás halála előtt visszajutott Budára. Fatáblás, részben aranyozott bőrkötésére azonban már az utód, II. Ulászló címere került.

A gondosan tagolt, dominánsan vörös-arany, ill. kék-arany színezésű, diptichonszerű kettős címlap minden részét aprólékosan kidolgozott miniatúra borítja: még az általában fehéren hagyott lapszéleket is sárgászöld festés fedi, csipkeszerű aranydíszítéssel. Bal oldalon olvasható a kódex tartalommutatója, monumentális feliratként: a domború betűs, aranyozott bronztáblát fehér kőfülke foglalja keretbe. Az építmény talapzatán antik dombormű utánzata, a tengeri istenek harcával. Bal oldalt puttók, felfüggesztett fegyverek között Mátyás antikizáló éremportréja két – a görög kultúrára különösen fogékony – római császáré, Neróé és Hadrianusé között jelenik meg. (Körirata Mátyást Magyarország és Csehország királyának, Ausztria hercegének nevezi.) A másik oldalon középütt, ovális bronzdombormű-imitáció: Apollón, Olympos és Marsyas ábrázolása, amelynek mintája Lorenzo de’ Medici műgyűjteményének egyik híres ókori karneol-intagliója volt. A jobb oldali lap N(on)-iniciáléjában diadalmenetet ábrázolt a miniátor: a kocsin álló apró, koronás figurát magával Mátyással, vagy fiával, Corvin Jánossal is azonosították már; az előszó le is írja a Bécsújhely elfoglalását ünneplő triumphust. Mindkét lap alján Mátyás címere látható (a jobb oldalin a pajzsban szerepel Ausztria vörös alapon ezüstpólyás címere is), a széldíszeken pedig a király emblémáinak sorozata (méhkas, hordó, homokóra, sárkány, kút). A kódexben még hat egészoldalas díszlap van (ff. 11r, 64r, 84v, 109v, 137r, 166v).

A corvinát 1513-ban Johannes Gremper, bécsi humanista szerezte meg II. Ulászlótól, tőle Johannes Cuspinianushoz, majd Johannes Fabrihoz került. Az Osztrák Nemzeti Könyvtárból a velencei egyezmény keretében került az Országos Széchényi Könyvtárba, 1932-ben.

(Mikó Árpád)

A Digitális Kincstár az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus kiadványsorozata, amelynek célja, hogy digitális formában minél szélesebb körben ismertté tegye a könyvtári raktárak polcain található értékeket. A kiadványsorozat szerkesztési munkáit – az Országos Széchényi Könyvtár különböző osztályai szakértőinek bevonásával – a Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály végzi. A sorozat darabjai főként a magyar nemzeti könyvtár egy-egy különlegesen értékes dokumentumának (régi könyvek, kéziratok, folyóiratok, térképek, aprónyomtatványok, plakátok, hangzó dokumentumok stb.) teljes digitális másolatát tartalmazza, azonban alkalmanként más gyűjteményekben található dokumentumok is megjelenhetnek benne. Az Országos Széchényi Könyvtár „Nemzeti Ereklye” kiállításain bemutatott kincsekről minden esetben CD-kiadvány is készül a Digitális Kincstár sorozat keretében.

A sorozatot elsősorban digitális hasonmáskiadásnak tekintjük. A sorozat egyes kiadványai – a technikai lehetőségektől függően – igyekeznek minél pontosabb másolatát nyújtani az eredetiknek. Egy alapvetően könyvtári szemléletű rövid, kétnyelvű ismertető kapcsolódik az egyes dokumentumokhoz, amely tájékoztatja az olvasót a legalapvetőbb tudnivalókról. A sorozatnak nem feladata az adott forrás tudományos igényű feldolgozása, azonban szeretnénk ha a tudományos kutatásban nélkülözhetetlen segédanyaggá válnának kiadványaink. Ha lehetőség nyílik rá, akkor hosszabb, tudományos igényű ismertetések, szövegkiadások is megjelenhetnek az egyes darabokon.

A dokumentumokról készített másolatot kétféle minőségben találja meg az érdeklődő olvasó a sorozat egyes kiadványain: egyrészt a gyors használatot biztosító közepes képminőségű, másrészt a részletes vizsgálatot is lehetővé tevő jó képminőségű változatban.