Propaganda

Propaganda

Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban
Szerkesztette: Ifj. Bertényi Iván, Boka László, Katona Anikó
OSZK, Budapest, 2016. 542 oldal
ISBN 978 963 200 660 4

4 500,- Ft
Kapható

Az Országos Széchényi Könyvtár 2016 januárjában kétnapos interdiszciplináris konferenciát szervezett annak a projektnek a keretében, mely az első világháború alatti hátországi propagandát és annak időbeli változásait, formáit és tendenciáit kívánta a különböző tudományterületeken megvizsgálni, s elsődlegesen a nemzeti könyvtárban 2015 őszén megnyílt nagykiállítás révén (illetve egyéb rendezvények és kiadványok segítségével is) a Nagy Háború centenáriumi évétől kezdve óhajtotta ezt az összetett tematikát a figyelem középpontjába állítani.

E sikeres tárlat által felvetett kérdésköröket a szűkebb szakmai területek képviselőivel megvitatandó szerveztük azt a tudományos konferenciát, melynek szerkesztett, válogatott tanulmányait tartalmazza e kötet. Kiadványunk különböző tárgyterületek – történettudomány, sajtótörténet, irodalomtörténet, művészettörténet – eredményeit kívánja összekapcsolni, s közel harminc írásban vizsgálni a hátországbeli propaganda alakváltozatait a politika, a sajtó, a szépirodalom vagy éppen a vizuális kultúra területén.

TARTALOM:

 • GRÓH GÁSPÁR: Volt egyszer egy háború

PROPAGANDA ÉS ALAKVÁLTOZATAI

 • ROMSICS IGNÁC: Az első világháború – száz év távlatából
 • Z. KARVALICS LÁSZLÓ:Nagy Háború és propaganda
 • ROMAN HOLEC: Az Osztrák–Magyar Monarchia mint a ,,kis népek gyilkosa”
 • POLLMANN FERENC: Atrocitás-propaganda és az osztrák–magyar–szerb háború
 • SZÉKELY TAMÁS: A szövetséges uralkodók kultusza Magyarországon az első világháborúban
 • SZOLECZKY EMESE: „Boldog, békés lövészárok?”
 • STENCINGER NORBERT: „Bizalommal és reménykedve fordulunk hozzád”
 • BALÁZS ESZTER: A magyar társadalom önmozgósítása az első világháború elején
 • ZÁVODI SZILVIA: Háborús propaganda a hétköznapi tárgyakon
 • TÖRÖK RÓBERT: „Kimérés csak addig tart, ameddig a készlet tart!”
 • KOVÁCS VILMOS: A magyar hadiipar az Osztrák–Magyar Monarchiában

SAJTÓ ÉS SAJTÓIRÁNYÍTÁS

 • BUZINKAY GÉZA: Sajtó és/vagy propaganda az első világháború alatt
 • SZABÓ DÁNIEL: A magyarországi sajtó a háború kitörésekor
 • PAÁL VINCE: Sajtóirányítás és -ellenőrzés Magyarországon a Nagy Háború éveiben
 • BALLA TIBOR: Az osztrák–magyar Sajtóhadiszállás szervezete és tevékenysége a Nagy Háborúban
 • KLESTENITZ TIBOR: A Nagy Háború propagandájának megítélése a magyar sajtóban
 • VÖRÖS BOLDIZSÁR: Terek, Tömegek, Filmek
 • IRODALOM ÉS HÁBORÚ
 • VERES MIKLÓS: A jövő század háborúi
 • BORBÁS ANDREA: De versek íródnak
 • BOKA LÁSZLÓ: ,,Énekek a nagy időkből”?
 • VISY BEATRIX: A vers mint antipropaganda
 • RÓZSAFALVI ZSUZSANNA: Emőd Tamás háborús tematikájú művei a Modern Színpadon
 • CSÉVE ANNA: „…ha már van háború, hát akkor miért nincsen?”
 • SZILÁGYI ZSÓFIA: „Annak, ami vele történt, nem volt jegye és szava”

MŰVÉSZET ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

 • SZÜCS GYÖRGY: Kávéház, műterem, lövészárok, avagy Herman zászlós kalandjai a világháborúban
 • MURÁDIN JENŐ: Erdélyi művészek az első világháború idején
 • IFJ. BERTÉNYI IVÁN: Szögelőszobrok
 • KATONA ANIKÓ: Háborús plakát: hatásos fegyver vagy patrióta giccs?
 • SAMU BOTOND GERGŐ: Láncra vert gyarmatok, civakodó ebek, Szent Háború és az antant acélgyűrűje