A reformáció könyvespolca

A reformáció könyvespolca

A reformáció könyvespolca. Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából
Szerkesztette: P. Vásárhelyi Judit
OSZK–MTA BTK ItI–MOKKA-R Egyesület, Budapest, 2017.
[A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 9., sorozatszerk. Monok István], 148 oldal
ISBN 978 963 446 799 1

2 300,- Ft
Kapható

A kötet annak az Országos Széchényi Könyvtárban A reformáció könyvespolca. Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából címmel rendezett konferenciának az előadásait adja közre, amellyel a kora újkorral foglalkozó könyvtörténészek tisztelegtek a reformáció kezdetének 500. évfordulója előtt 2017. október 16-án. Az előadók az OSZK és más nagy történeti könyvtárak állományából mutattak be olyan nyomtatványokat, nyomtatványsorozatokat és kéziratokat, amelyeknek kiadás-, könyv-, kötéstörténeti vagy tartalmi szempontból szimbolikus vagy reprezentatív szerepük volt a magyarországi és európai reformáció történetében. Ilyenek a reformátorok: Luther Márton és Kálvin János művei az egyházi és világi gyűjteményekben, az egyes főúri családok (pl. a Rákócziak, a Thurzók, Ráday Pál stb.) mecénási szerepével készült reprezentatív kiadványok, a legjelentősebb zsoltáros- és énekeskönyvek, prédikációs kötetek, elmélkedő és imádságos könyvek, katekizmusok, hitvallások. A rendezők nagy örömére az előadók között volt a Szlovák Nemzeti Könyvtár két munkatársa: Klára Komorová és Helena Saktorová, továbbá az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárából Ősz Előd. A tanácskozáson több, hazai egyházi intézményben dolgozó kutató is előadást tartott. Az Evangélikus Országos Gyűjteményt H. Hubert Gabriella, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárát Csorba Dávid, a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtárat pedig Oláh Róbert képviselte. Az Országos Széchényi Könyvtár részéről öt, kora újkorral foglalkozó munkatárs is számot adott kutatási eredményeiről ((Borvölgyi Györgyi, Földesi Ferenc, Heltai János, Koós Balázs és P. Vásárhelyi Judit).

Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület Füzetei

A könyv évszázadokon át a kulturális értékek áthagyományozásának egyetlen médiuma volt. A könyvtörténet ezért a művelődéstörténet minden területét érinti, így nem csoda, ha napjainkban a könyves kultúra történetének bemutatására számos új intézmény alakul. Európa egyik legrégebbi könyvtörténeti folyóirata, a Magyar Könyvszemle már nem tudja vállalni azt, hogy valamennyi dolgozatnak helyet adjon, amely a könyv magyarországi történetét tárgyalja. Ezért szövetkezett az 1994-ben alakult, a régi könyvek feldolgozását szervező, irányító egyesülettel, a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület régi könyves tagozatával (MOKKA–R). A füzetsorozat elsődlegesen a MOKKA–R tagozati ülésein elhangzó előadásokat közli, de helyet ad minden olyan könyvtörténeti írásnak is, amely terjedelmében a Magyar Könyvszemle közlési lehetőségeit meghaladja.

Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár, az MTA Irodalomtudományi Intézete és a MOKKA-R Egyesület.