Időszaki kiállítás Rákóczi hamvainak hazahozataláról

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2011/09/13 - 2011/12/22

A nemzeti könyvtár VII. szintjén, a katalógustér központi tájékoztatás előtti részén, 2011. szeptember 23-tól új kiállítási területet hoztunk létre. Célunk egy permanensen működő kamara-kiállítás keretében jeles napokra, eseményekre, évfordulókra  felhívni a könyvtárlátogatók és a kollégák figyelmét.

Képek és videó a megnyitóról

A  kiállítás témája a Rákóczi emlékévek zárórendezvényeihez kapcsolódik: 105 évvel ezelőtt, 1906. október 27-én Orsovánál lépte át a magyar határt az a feldíszített szerelvény, amely II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvait hozta haza. Az országos ünnepségek keretében két városban rendeztek nagyszabású gyászmenetet: Budapesten és Kassán. A jeles eseményeket a kiállítás korabeli nyomtatványok, fotók és mozgókép segítségével eleveníti fel. A hamvak hazahozatala a millenniumi ünnepségek záróakkordjaként a Rákóczi-kultusz csúcspontja volt.

A kiállítás

A négy tárlóban elhelyezett dokumentumok közül említésre méltó néhány kuriózum.

A hamvak hazahozatalának előmozdításában oroszlánrészt vállaló Thaly Kálmánnak két műve is látható. A II. Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága című 1881-ben kiadott díszes, bordó kötésű, aranyozott szegélyű könyvét Kossuth Lajosnak dedikálta. Az ajánlás egy négysorossal indul, amelyben a szerző párhuzamba állítja a két államférfi életpályáját:

„Mily ádáz a balsors hatalma
Fáj tudni és érezni kín;
Dícső pályáitok jutalma:
Régen Rodostó, ma – Turin!”

A Rákóczi-emlékek Törökországban és II. Rákóczi Ferenc fejedelem hamvainak föltalálása című 1893-ban kiadott művének egy olyan példányát őrzi a nemzeti könyvtár, melybe a hamvak hazahozatalával a magyar kormány által hivatalosan megbízott Thallóczy Lajosnak a következő bejegyzését olvashatjuk:
„Ez a példány volt velem 1904. okt. 4 – decz. 29. konstantinpolyi utamban és ezt tétette Thököly Imre hamvai elé az ismidti örmény templom szentélyében Stepan Hovagnimian érsek 1904. decz. 22-23. éjjel. Thallóczy”

Itt látható még Thallóczy Lajos 1906. október 5. – november 7. között vezetett útinaplójának korrektúrapéldánya a szerző javításaival és kézjegyével. A hamvak végső nyughelyének otthont adó kassai Szent Erzsébet dómról 1936-ban jelent meg egy monográfia Wick Béla tollából. A kiállított példány címlapján a következő ajánlás olvasható:
„Méltóságos Szendy Károly Budapest székesfőváros polgármesterének, hálatelt szívvel és szeretettel, az édes anyaországhoz visszacsatolt Kassa törvényhatósági joggal felruházott sz. kir. város polgármestere Kassa 1939. január hó 21-én”

A történelem sodrában rövid időre Rákóczi hamvai ismét hazatértek.
A budapesti és kassai felvonulásokat megörökítő 1906-os mozgókép-felvételeket az OSZK Történeti Interjúk Tára jóvoltából tekinthetik meg.

A kiállítás további oldalai:

Az események kronológiája

Történeti háttér

A kiállítást összeállította: Elbe István
Megtekinthető:  2011. december 22-ig, a VII. emeleti Katalógustérben. A belépés díjtalan.

Kapcsolódó kiállítások:

“A harcunkat megharcoltuk” (A Rákóczi-szabadságharc emlékezete)

A Rákóczi-induló története