Mit kell tudni a kiadóknak?

 

A nyomtatott kötelespéldányokat a hatályos rendelet szerint továbbra is a nyomda szolgáltatja a kiadó terhére.

Külföldön előállított magyar kiadású nyomtatott művek, illetve az online és fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadványok esetében, továbbá nyomdai mulasztás esetén a kötelespéldányokat a kiadónak kell szolgáltatnia. 

A nyomtatott kiadványok és a fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadványok esetében a beszolgáltatás 2 példányos szállítólevél kíséretében történhet postán, személyesen, vagy futárszolgálat igénybe vételével. Személyes átadás esetén a szállítólevél másodpéldányát a beszolgáltató lepecsételve megkapja. Postai, vagy futárszolgálaton keresztül érkezett csomag esetében, külön kérésre visszaküldjük a szállítólevél másodpéldányát vagy elektronikus formában, vagy a kiadó által mellékelt és felcímzett boríték segítségével.

A kötelespéldány-küldeményt a feladónak teljes mértékben díjmentesítenie kell. Ha a szolgáltató a kötelespéldányok szolgáltatását elmulasztja, az Országos Széchényi Könyvtár a 1997. évi CXL törvény 59. §-(2c) pontja alapján a be nem küldött kötelespéldányokat megvásárolhatja, illetőleg az eredeti kiadványról másolatot készíttethet, vagy szerezhet be. A szolgáltató a mulasztással okozott kárt köteles megtéríteni.

Minden saját kiadói ISBN számtartománnyal rendelkező kiadó köteles az általa kiadott nyomtatott és elektronikus kiadványokról, a tárgyévet követő év március 15-ig éves kiadói jelentést küldeni az Országos Széchényi Könyvtárnak. Segítségként egy kiadói jelentés minta elérhető honlapunkon a „KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK” menüpont alatt, de bármilyen formában elfogadjuk a kiadói jelentéseket, ha tartalmazzák a kormányrendeletben meghatározott adatokat. A kiadói jelentésnek tartalmaznia kell az adatközlő (kiadó) nevét, címét, az adatszolgáltatásért felelős személy nevét, elérhetőségét, a kiadvány címét szerzőjének nevét, a kiadás számát (időszaki kiadvány esetében a részegység számát), a kiadvány alakját, terjedelmét, példányszámát, a nemzetközi azonosító számát (ISBN, ISSN, ISMN), árát, a megjelenés pontos időpontját, valamint a nyomda nevét, címét.

A kiadói beszolgáltatási kötelezettség alá tartozó online elektronikus kiadványok kötelespéldányait illetve a nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változatok példányait az OSZK Digitális könyvtárába kell feltölteni. A feltöltéssel kapcsolatos információk itt érhetők el. Részletes feltöltési útmutató hamarosan elérhető honlapunkon a kapcsolódó tartalmak menüpont alatt.

A kiadók rendszeresen pályázhatnak különféle támogatásokért (pl. NKA pályázatok). A kötelespéldány beszolgáltatáshoz kapcsolódó pályázati tudnivalókról külön menüpontban adunk tájékoztatást honlapunkon.