MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
ZENEMŰVEK: HANGFELVÉTELEK - WWW
HU ISSN 1788-4675
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 11. évfolyam, 3-4. szám

Impresszum Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek betűrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
Gyártási számok mutatója


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/05/10 09:53:20
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

Szerkeszti
        az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára
Felelős szerkesztő:
        Kelemen Éva
Kiadóhivatal és szerkesztőség:
        Budapest, I.,
        Budavári Palota F. épület
        Postacím: 1827 Budapest, Pf. 486
        Telefon: 224-3779
        email: kelemene@oszk.hu
Felelős kiadó:
        az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója
©Országos Széchényi Könyvtár
Készült a SOFTING Kft programrendszerével
        email: info@softing.ehc.hu
Szolgáltató: www.oszk.hu