MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
ÚJ PERIODIKUMOK - WWW
HU ISSN 1588-600X
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 18. évfolyam, 2. szám

Impresszum Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek betűrendben

Névmutató
Tárgymutató
Megjelenési helyek mutatója
ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/07/08 12:45:15
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

Szerkeszti
        az Országos Széchényi Könyvtár
        Periodikafeldolgozó Osztálya
Felelős szerkesztő:
        Frank Ágnes
Kiadóhivatal és szerkesztőség:
        Budapest, I.,
        Budavári Palota F. épület
        Postacím: 1827 Budapest, Pf. 486
        Telefon: 224-3433
        email: franka@oszk.hu
Felelős kiadó:
        az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója
©Országos Széchényi Könyvtár
Készült a SOFTING Kft programrendszerével
        email: info@softing.ehc.hu
Szolgáltató: www.oszk.hu