Munkatársak publikációi, előadásai 2011-ben

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Amberg Eszter

Bánfi Szilvia

Baumgartner Bernadette

Berkes Katalin

Bódyné Márkus Rozália

Boka László

Boreczky Anna

Borsos Attila

Csillag Katalin

Dancs Szabolcs

Ekler Péter

Elbe István

Érdi Marianne

Farkas Gábor Farkas

Fehér Miklós

György Béla

 

Hangodi Ágnes

Illyés Boglárka

Katona Anikó

Kertész Balázs

Kertész Balázsné Bíró Csilla

Kis Domokos Dániel

Kötél Emőke

Madas Edit

Mann Jolán

Mezey László Miklós

Mikusi Balázs

Pap Ágnes

Pászti László

Perger Péter

Perjámosi Sándor

 

Péterfi Rita

Pétervári Kinga

R. Kelemen Éva

Rajnai Edit

Rojas Mónika

Rózsa Mária

Sághi Ilona

Stemler Ágnes

Szőts Zoltán Oszkár

Tóth Péter

Tóth Zsuzsanna

Varga Bernadett

Vásárhelyi Judit

Vasné Tóth Kornélia

Vass Johanna

Vesztróczy Zsolt

Vizkeletyné Ecsedy Judit

 


 

Amberg Eszter

Tanulmány, cikk:

A nyilvános könyvtárak jegyzékének, valamint a költségvetési szervek jogállásának és gazdálkodásának 2010. évi változásairól = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2011. 4. sz. 3-6. p.

Tudományos előadások (hazai és nemzetközi rendezvények):

A szakszerű és hatékony könyvtári működés dokumentumai I. A küldetésnyilatkozat és az Alapító okirat. (Szakfelügyeleti tanfolyam. Országos Széchényi Könyvtár, 2011. április 6.)

 

Bánfi Szilvia

Tanulmányok:

A Kájoni János alapította csíksomlyói Ferences kolostori nyomda felszereléséről. In: Csíki Székely Múzeum évkönyve. Szerk. Kelemen Imola. Csíkszereda, 2010, 103-141.

Protestáns tipográfus a katolikusok szolgálatában. Raphael Hoffhalter és a bécsi Jezsuita-nyomda. In: „… mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc …” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. Szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett. Bp. 2010, 120-127.p,

A debreceni nyomdászat kezdetei a betűtípus-kutatás tükrében. In. Jubileumi könyv- és nyomdászattörténeti szimpózium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról. Debrecen 2011, 11-29.p.

A tévesen Raphael Hoffhalternek tulajdonított nyomtatványokról. In. Bibliotheca Scientiae & Artis. 2011, 107-129.p.

Ki volt valójában Bornemisza Péter magyar Elektrájának a nyomtatója? = MKsz 2011: 222-231.p.

RMNy csoport (Bánfi Szilvia): RMNy S 277. In: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum XXX, Balázs Mihály köszöntése. Összeáll. Font Zsuzsa-Ötvös Péter. Szeded 2011, 395-399.p.

A bécsi Singriener-nyomdához köthető Pesti Gábor-féle Nomenclatura-kiadások tipográfiai vizsgálata. In: Crescit eundo: Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára / szerk. Simon Melinda és Perger Péter. – [Budapest] : Argumentum : OSZK : MTA Irodtud. Int. : MOKKA-R Egyes., cop. 2011, p. 11-26. : ill.

Cikkek:

A megújult Apor-kódex hazatérése. = Mercurius 2010, 17- 18.p.

Return of the restored Apor Codex : formal reception and subsequent academic symposium on 22 april 2010 at the Székely National Museum in Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe) / In: Bulletin ... (Budapest). – (2010), p. 17-18. : ill.

A szerény nyomdai készlettel rendelkező csíksomlyói Ferences-tipográfia találékonyságáról a 17-18. században. = Magyar Grafika 2011. 2. sz. 73-76.p.

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum tudományos tanácskozással köszöntötte a megújult Apor-kódex hazatértét. = MKsz 2011: 117-119.p.

A nyomdászat debreceni meghonosításában szerepet játszó tipográfusok. = Magyar Grafika 2011. 4. sz. 74-79.p.

Könyvismertetések:

V. ECSEDY Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, XVII. század. 1 kötet Nyugat- és Észak-magyarországi nyomdák Bp. Balassi Kiad.-OSzK. = [Ism.] Bánfi Szilvia = Magyar Grafika 2011. június 75-77.

VOIT Krisztina: Tudományos és szakkönyvtárak Magyarországon. Kísérlet a hazai szakkönyvtárügy történeti rekonstrukciójára1932-1952. Sajtó alá rend. Kégli Ferenc. Bp., 2011, OSzK-Gondolat Kiadó, 285 p. [Ism.] Bánfi Szilvia = Könyv, könyvtár, Könyvtáros 2011. 6. sz. 57-58.

Előadások:

Valójában ki volt a nyomtatója Bornemisza Péter magyar Electraianak? Országos Széchényi Könyvtár Tudományos ülésszak. Budapest, 2011. január 24.

A debreceni nyomdászat kezdete a betűtípus-kutatás tükrében című előadás Jubileumi könyv-és nyomdatörténeti szimpózium a legrégibb folyamatosan működő magyarországi nyomdáról Debrecen, 2011. május 16-án.

A Hoffhalter-nyomda működése a Dráva-Mura vidékén. Hitélet a török árnyékában (Alsólendva – Kulcsár György) című ülésszak. Budapest, OSzK 2011. október 19-én

 

Baumgartner Bernadette

Tanulmány:

Die Deutschen in der Region Sathmar im 19 Jahrhundert in:
http://nemettortenelem.tti.btk.pte.hu/files/tiny_mce/File/19_szazad_E-publ/Baumgartner_Bernadette.pdf

Szerkesztések:

Történeti átértékelés Hóman Bálint a történész és politikus, Budapest, Ratio kiadó 2011 – a könyv mellékleteként készült Hóman Bálint dokumentumfilm szerkesztő

2011. Január 14 Budapest  Maradunk itt - Cseh Tamás emlékestre készült  dvd  - szerkesztő

2011. július 9. Bakonybél -  Cseh Tamás emlékest -  Cseh Tamás-koncertfilm – szerkesztő

2011. október 13- Bécs Cseh Tamás est- Dalok című dvd - szerkesztő

2011. október 6. Bécs  -konferencia a Szabad Európa Rádió indulásának 60 évfordulója alkalmából (Balassi Intézet Collegium Hungaricum) – Párhuzamos életrajzok, - Ekecs Géza András Károly című film -  szerkesztő

Szabad Európa Rádió amerikai honlapján – Szabad Európa és 56 rovatban megjelenés előtt egy interjú Borbándi Gyulával – szerkesztő

100 éve született Bibó István – Interjúfilm – szerkesztő

A Mátyás templom harangjainak rekonstrukciója dokumentáció – megjelenés előtt -szerkesztő

 

Berkes Katalin

Tanulmányok, cikkek:

Kikről hallgat Enyedi? A Héliodórosz-fordítás előzményeihez, In: Acta historiae litterarum Hungaricarum, Tomus XXX., Balázs Mihály köszöntése, szerk. Font Zsuzsa, Ötvös Péter, Szeged, 2011. 53-59.p.
(tanulmány tanulmánykötetben, magyarul, rezümé angol nyelven)

Angelo Poliziano: Miscellaneorum centuria una, In: „Margarita poetica”, A humanista alapműveltség olvasmányi a Kárpát-medencében, Antológia, Összeállította Ekler Péter, Budapest, 2011, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, 61-65.p.
(fordítás, bevezető, jegyzetek antológiában magyarul)

 

Bódyné Márkus Rozália

Közreműködőként:

Vállalkozás, kultúra, polgárosodás. Heckenast Gusztáv születésének 200. évfordulójára. Szerk.: Benkő Andrea, Lipták Dorottya. Budapest, OSzK, 2011.

 

Boka László

Tanulmány:

Irodalmiság és kulturalitás. - Kísértés, akadály, keret? Székelyföld, 2011, június.

Sajátosság – egyetemesség – egység? (A ’hosszú’ hetvenes évekről és néhány vitájáról) In Újrateremtett világok. Írások Cs. Gyímesi Éva emlékére. (szerk. Balogh F. András, Gábor Csilla, Berszán István) Argumentum, Budapest-Kolozsvár, 2011. 273-289.p.

„Egy eltűnt mosoly”. Kulturális körkép és korhangulat a századfordulón. In Nagy Béla (szerk.) Új templom – régi oltár. A Nagyváradi Szigligeti Színház Zárkövének krónikája 1900-2011. Szigligeti Alapítvány - Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad, 2011. 9-36.p.

Cikk:

Előszó. In Szöveg – emlék – kép, (szerk. Boka László – P. Vásárhelyi Judit), Gondolat Kiadó OSzK, Bp., 2011, Bibliotheca Scientiae et Artis II., 344., 7-10.p.

A megújult Apor kódex. The reincarnated Apor Codex. Philobiblon, 2011.
http://www.philobiblon.eu/

Előadás:

A régió mint eszmetörténeti kontextus. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011. augusztus 24.

Az OSZK kiadványpolitikája. Műhelybeszélgetések, OSzK, 2011. május 4.

Új templom - régi oltár. A nagyváradi Szigligeti Színházban talált dokumentumok hazatértére rendezett kerekasztal-beszélgetésen. (Résztvevők Boka László, Nagy Béla, Tóth Zsuzsanna, Bíró Rozália.) Festum Varadinum ünnepi hét, Nagyvárad, 2011. május 22.

Könyvszerkesztés:

Szöveg – emlék – kép. Gondolat Kiadó - OSzK, Bp., 2011, 344. Bibliotheca Scientiae et Artis II., (szerk. Boka László és P. Vásárhelyi Judit)

Nemzeti Téka. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös könyvsorozata. (Szerk. Boka László és Kégli Ferenc) – (2011-ben 2 kötet)

Dohnányi Ernő családi levelei. Összeállította Kelemen Éva. OSzK – Gondolat Kiadó – MTA Zenetudományi Intézet, Bp., 2011., 332.p. (felelős szerkesztő: Boka László)

Amor Librorum. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Kossuth Kiadó közös fakszimile-sorozata. Kossuth Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár, (2011-ben 3 kötet)

Folyóirat- és honlapszerkesztés:

Bulletin 2010. (ed. László Boka) National Széchényi Library, Budapest, 2011. 52.

Mercurius 2011. (szerk. Boka László) Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, 2011. 52.

A Magyar Könyszemle szerkesztőbizottságának tagja. Évente 4 szám.(2010-)

A Lymbus szerkesztőbizottságnak tagja. Éves megjelenés (2011-)

A Várad című kulturális havilap állandó munkatársa. Havi megjelenés (2002-)

Az OSzK-Történeti honlap – felelős szerkesztője (http://tortenet.OSzK.hu/

Könyvbemutató:

Amor Librorum Klub (OSzK- Kossuth Kiadó). - Könyvbemutató az eddig megjelent és a tervezett hasonmás kiadványokból. OSzK, Bp., 2011. május 18. (Kocsis András Sándorral)

Ekler Péter: Margarita poetica. - Könyvbemutató, OSzK, Bp., 2011. június 23. (Szörényi Lászlóval és Marosi Ernővel)

Dohnányi Ernő családi levelei. Összeállította Kelemen Éva. (OSzK – Gondolat Kiadó – MTA Zenetudományi Intézet, 2011.) Könyvbemutató. (Kusz Veronikával és Kelemen Évával), Bp., OSzK, 2011, július 7.

Kemény János: Kutyakomédia. - Könyvbemutató, (Kalandozások a Tudomány és a Kultúra világábanelőadássorozat keretében) OSzK, Bp., 2011. szeptember 21.

Megnyitó-, illetve köszöntő-beszédek:

Nyomtatott magyar föld- és éggömbök a kezdetektől napjainkig. (Az OSzK és az ELTE közös glóbusz kiállítása kapcsán. Lion’s klub, Köszöntő: Plihál Katalin, Boka László.) Bp., 2011. február 3.

A magyarul tudó horvát klasszikus - Miroslav Krleza. Emlékkiállítás, OSzK, Ereklyetér. A vendégeket köszönti Boka László tudományos igazgató. Bp., 2011. március 23.

A megindult fa. Rabíndranáth Tagore a magyar kultúrában. Kiállítás. OSzK, Katalógustér. A vendégeket köszönti Boka László tudományos igazgató. Bp., 2011. május 4.

Haza a mélyben. - Kiállítás a Székely Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár rendezésében, a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. (Megnyitó: Pozsony Ferenc, Vargha Mihály és Boka László) Kolozsvár, 2011. augusztus 23.

Nagyváradi színháztörténeti kamara-kiállítás. Szigligeti Színház, Nagyvárad, Páholyfiók. A kiállítást megnyitja Boka László és Bíró Rozália. Nagyvárad, 2011. október 15.

Hitélet a török árnyékában – Könyvbemutató és szakmai konferencia Kulcsár György művei tiszteletére. A vendégeket köszönti Boka László tudományos igazgató. OSzK, Díszterem, Bp., 2011. október 19.

A Bóbitától a Bibliáig. Hincz Gyula könyvillusztrációi. (Köszöntő: Boka László és Mészáros Balázs), OSzK, Ereklyetér, Bp., 2011, október 26.

Ha minden összetört…” Konferencia Melczer Tibor halálának 10. évfordulóján. (OSzK –MTA ITI – La Sapienza Egyetem, Róma, Hungarológiai Tanszék), Ünnepi köszöntő: Boka László irodalomtörténész, tudományos igazgató. OSZK, Díszterem. Bp. 2011, november 02.

Laudáció. Németh Gábor a Széchényi Ferenc emlékérem 2011-es kitüntetettje. OSzK, Díszterem, Bp., 2011. november 25.

Hagyomás és megújulás. Az írás és az olvasás jövője a kommunikációs technológiák fényében – OSzK Tudományos Ülésszak 2011/2012. Köszöntő és levezető szekcióelnöklés. OSzK, Díszterem, Bp., 2011. november 25.

Kiállítás-szervezés:

Terv és mű. Vaszary János iparművészeti munkái. OSzK, Ereklyetér, 2011. január 21. – március 10. (kurátor: Katona Anikó és Plesznivy Edit)

A magyarul tudó horvát klasszikus - Miroslav Krleza. OSzK, Ereklyetér, 2011. március 23. – május 30. (kurátor: Mann Jolán)

A megindult fa. Rabíndranáth Tagore a magyar kultúrában. OSzK, Katalógustér, 2011. május 14. – június 6. (kurátor: Pap Ágnes)

A zirci apátság kincsei. (Az újrakezdéstől 1857-ig) Apátság és könyvtártörténeti kiállítás. Zirc, Reguly Antal Műemlékkönyvtár. 2011. április 1. – június 26. (kurátor: Németh Gábor)

A Bóbitától a Bibliáig. Hincz Gyula könyvillusztrációi. OSZK, Ereklyetér, 2011. október 26. – december 30. (A Váci Értéktár és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiállítása)

Vállalkozás, Kultúra, Polgárosodás. Emlékkiállítás Heckenast Gusztáv születésének 200. évfordulójára. 2011. november 18. – 2012. március 30. (kurátor: Lipták Dorottya)

Interjú, rádiós és televíziós szereplés:

A nagyváradi színházi Zárkő dokumentumainak budapesti restaurálásáról.

Kossuth Rádió - Határok nélkül, 2011 május.;

Kossuth Rádió - 180 perc. 2011. május 18.;

Lánchíd Rádió, 2011. június 4.;

Metropol Újság, 2011. május 16.;

M1- Aranymetszés, 2011. május 21.;

RTV Bukarest, magyar nyelvű adás, 2011. május 16.;

Duna TV, Kikötő Friss, 2011. május 24.;
A Szigligeti Színház 111 éves ünnepéről, kiállításról és könyvbemutatóról.

Kossuth Rádió - Határok nélkül, 2011.október 18.;
Kulcsár György műveinek hasonmás megjelentetéséről, az OSzK Kulcsár-konferenciája kapcsán.

Szlovén Állami Televízió, magyar nyelvű adás. Mostovi - Hidak. 2011. október 28.
http://tvslo.si/predvajaj/mostovi-hidak/ava2.119532061/

Heckenast Gusztáv emlékkiállításról.
M1 Aranymetszés, 2011. december 12.

Oktatási tevékenység:

Irodalom és művelődéstudományelőadássorozat (óraadó tanárként) Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Magiszteri képzés (angol és német szakirány) 2011-2012, 1-2. félév.

 

 

Boreczky Anna

 

Boreczky Anna – Németh András (eds.): Apollonius pictus. An Illustrated Late Antique Romance around 1000 / Egy illusztrált késő antik regény 1000 körül. Budapest /OSzK/ 2011. (Megjelenés alatt, várhatóan megjelenik 2011. december közepén.)

Prologue. In: Boreczky Anna – Németh András (eds.): Apollonius pictus. An Illustrated Late Antique Romance around 1000 / Egy illusztrált késő antik regény 1000 körül. Budapest /OSzK/ 2011, 11-16.

Prológus. In: Boreczky Anna – Németh András (eds.): Apollonius pictus. An Illustrated Late Antique Romance around 1000 / Egy illusztrált késő antik regény 1000 körül. Budapest /OSzK/ 2011, 17-22.

Apollonius pictus: Object and History. In: Boreczky Anna – Németh András (eds.): Apollonius pictus. An Illustrated Late Antique Romance around 1000 / Egy illusztrált késő antik regény 1000 körül. Budapest /OSzK/ 2011, 23-40.

A pozsonyi káptalan Ganoys Venceltől való középkori Bibliájának története (OSzK, Kézirattár, Cod. Lat. 78). In: Boka László – Vásárhelyi Judit (szerk.): Bibliotheca scientiae et Artis II., 47-61.

Magyar királyok elfeledett képmás-sorozata a Thuróczy-krónika egy XV. századi kéziratos példányában. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, XIV-XV (2011), 373-392.

Eine Vergessene Porträtreihe Ungarischer Könige aus dem 15. Jahrhundert und die Handschriften der Ungarnchronik des Johannes von Thurocz. Acta Historiae Artium LI (2010), 71-84.

Előadások:

OSzK, 2011. 01. 24: Tudományos ülésszak.

A pozsonyi káptalan Ganoys Venceltől való középkori Bibliájának története (OSzK, Kézirattár, Cod. Lat. 78)

University of Maribor, 2011. 05. 13: Art and Architecture around 1400. Global and Regional Perspectives. International colloquium under the auspices of the International Committee of the History of Art (CIHA).
The Making of the Budapest Concordantiae Caritatis

 

Borsos Attila

 

Jelentős nyilvános kulturális esemény, kiállítás rendezése:

A sajtó rendszerváltása – A rendszerváltás sajtója 1988-1990. Az 1.évf. 1. számok tükrében2011. szeptember 12 – október 31., OSzK

 

Csillag Katalin

Tanulmány:

Fotótörténeti ritkaságok az Országos Széchényi Könyvtárban. In: Szöveg - Emlék - Kép. OSzK - Gondolat, Budapest 2011. 314 - 344. p.

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

„Fotótörténeti ritkaságok az Országos Széchényi Könyvtárban – 2011. 01.19., OSzK

Jelentős nyilvános kulturális események, kiállítások rendezése:

„A fotóriporter: Escher – kiállítás 2011. 03.02-től, Politikatörténeti Intézet
„Út-jelek– Varga Gábor Ákos fotográfus kiállítása, 2011. április,OSzK
„Foto: Escher- 2011.08.29.-2011.09.30. Dombóvári Művelődési Ház,
„Latiatuc feleym...- Féner Tamás fotóművész tárlata, 2011.09.15-2011.10.22., OSzK
„Látványaim 6 tételben– Nagy Lajos fotóművész tárlata,2011.11.08-2011.12.10., MÚOSz

Tanácsadói tevékenység száma:

A www.lektoratus.hu/szakertoi/2002/c_muvtort.doc II. Alkotóművész szakértők; 17 felkérés

Oktatás:

 – szakmai gyakorlatok vezetése, 2x2 hét, OSzK, 2011. május, december

Protokolláris előszavak, kiállítások megnyitói, hivatali munkabeszámolók:

A kép és ami mögötte van – Ferencvárosi Progresszív Klub/JAMCA,  2011. március 9.
„Foto: Escher”- Dombóvári Művelődési Ház, 2011.08.29.-2011.09.30., megnyitóbeszéd (is)
Österreichisch-Ungarische Gesellschaft, Kultur- und Wirtschafttage, 2011. 09.10., Zeitgenössische
Landschaftsmalerei (Forster J. és Mayor S.)
„A rozsdán is túl” – Joschi Baumann budapesti fotográfiái, 2011. 10.04.-2011.10.20., Kisebbségek Háza (Budapest-Józsefváros)
„Fotográfia tegnap és ma” –ankét, 2011.12.14., Debrecen, Kölcsey Központ

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb média-szereplés:

Riport az Escher-kiállítás megnyitója kapcsán, 2011. aug. 30., Dombóvár Televízió
„Hol sírjaink domborulnak” – MTV, 2011. november 2.
Riport a Politikatörténeti Intézet kiállítása kapcsán, RTL Klub, 2011. március 20.

 

Dancs Szabolcs

Cikkek:

Webarchiválási politikák = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 20(10). 2011. pp. 14-20.

Az Országos Széchényi Könyvtár müncheni anyagának rekatalogizálása = Könyvtári Figyelő, 57(4). 2011. pp. 721-732.

Referátumok:

Hogyan hat az e-könyvolvasó az olvasói szokásokra? = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58(1). 2011.

Mobil jövő az egyetemi könyvtáraknak = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58(3). 2011. pp. 121-124.

Referenszszolgáltatás – referenszpult nélkül = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58(5). 2011. pp. 225-227.

Áttörést jelenthet-e az e-könyv a könyvtári szolgáltatásban? = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58(7). 2011. pp. 313-315.

E-könyvek használata egy amerikai egyetemi könyvtárban = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58(7). 2011. pp. 315-317.

Előadás:

Közös előadás Matolay Katalinnal: A "müncheni gyűjtemény" rekatalogizálása az Országos Széchényi Könyvtárban - elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlésén, Pécsett, 2011 július 15-én.

Szerkesztés:

Szerkesztőbizottsági tag: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros

 

Ekler Péter

Magyar nyelven megjelent kötet:

„Margarita poetica”. A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia. Összeállította Ekler Péter. Budapest,OSzK-Gondolat, 2011. 220 lap (Nemzeti Téka)

Tanulmány:

Magyar nyelvű tanulmánykötetben megjelent tanulmány
Georg Henisch, antik szerzők tudós fordítója és közreadója. In: „mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...". Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. Szerkesztette Stemler Ágnes, Varga Bernadett. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár – Balassi Kiadó, 2010, 345-351. p.

Előadások:

Magyar nyelvű előadás tudományos konferencián
Georg Henisch (1549-1618), görög és latin auktorok közreadója. Előadás: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban. Tudományos konferencia. Miskolc, 2011. május 26.

 

Elbe István

Tanulmány:

„Erdélyt előbb-utóbb aligha el nem vesztjük” Herman Ottó és Kossuth Lajos levélváltása az elrománosodásról = Szöveg – emlék – kép, Bp., OSZK-Gondolat, 2011. p. 247-256.

Kiállítás kurátor:

„Hamvaidnak elhozása végett elzarándokolnánk szívesen” - dokumentumok II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvainak hazahozataláról. Kiállítás az OSZK VII. szinten 2011. szept. 21 – dec. 22.

Interjú:

Terjesztését megtiltom c. kiállítás bemutatása. MTV Aranymetszés, 2011. nov. 21.

 

 

Érdi Marianne

Tanulmány, cikk:

Írott kulturális örökségünk védelme restaurátor szemmel. In: Tanulmányok az örökségmenedzsmentről 2. Kulturális örökségek kezelése, Információs Társadalomért Alapítvány Budapest, 2011, pp.147-175

Tóth Zsuzsanna, Koppán Orsolya, Papp Judit, Érdi Marianne:
Restoration of a Unique Medieval Codex Based on Results of Recent International Research and on a New Restoration Technique. In: New Approaches to Book and Paper Conservation-Restoration,Verlag Berger, Horn/Wien, 2011. pp. 331-356.

Tudományos előadások:

A 18-19. századi könyvek kötéstechnikai jellemzői Széchényi Ferenc alapító könyvtárának tükrében (OSzK Tudományos ülésszak) 2011-01-24:

Széchényi Ferenc alapító könyvtára (Szabadka, Zenta, Topolya) 2011-05-10/13

Jelentős nyilvános kulturális események, kiállítások rendezése:

ÉRTÉKMENTŐK című restaurálás kiállítás kurátora, OSzK 2011. szeptember

Restaurátor Szakosztály előadói napok szervezése

Rendszeres hazai felsőfokú tevékenysége
Oktatás:

Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet
Felsőfokú könyv és papírrestaurátor képzés

Rádiós interjúk, egyéb média-szereplés:

Interjú a vajdasági RTV magyar szerkesztőségének Közös nevezőn című rádiós magazinműsorában
Pannon TV riport Szabadkán

Interjú az Újvidéki Rádió Vajdaságon át és Szivárvány című műsorai számára

 

Farkas Csilla

Tanulmány:

Tanulmánykötetben:
ISIS, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek:   Hebraica Biblia, Latina planeque nova Sebast.Munsteri translation 11, 66-70 p. ( + 153-155, + 193-194 )(rezümé angol és román nyelven)

Tudományos előadások:

A „Báthory Biblia” restaurálása - OSzK, Tudományos Nap, 2011.01.24.

Jelentős nyilvános kulturális események, kiállítások rendezése:

„Liszt Hollandiában(LFZE - Hollandia Magyarországi Nagykövetsége, 2011.dec.15-)

 

Farkas Gábor Farkas

Monográfia:

Régi könyvek, új csillagok. Bp., Balassi–MTA ITI–OSzK, 2011. (Humanizmus és Reformáció, 32.) 282 p. – ISBN 978-963-506-854-8

Tanulmányok:

Copernicus in Hungary. Czas, Pamięć, Tradycja materialy konferencji. Redakcja Bożenna Bojar. Warszawa, Uniwersytet Warszawski Katedra Hungarystyki, 2010[2011]. 345–354.

Az MTA Könyvtörténeti Munkabizottságának tevékenysége (20002010). =  Magyar Könyvszemle, 127(2011) 252–257.p.

Copernicus in Carpathian Basin.  Beiträge zur Astronomiegeschichte. Hrsg. Wolfgang R. Dick, Jürgen Hamel, Hilmar W. Duerbeck. (Acta Historica Astronomiae, 11.) Frankfurt am Main, Harri Deutsch, 2011. 9–24. (Zsoldos Endre)

A tüzes sárkány. In.: Szöveg – Emlék – Kép. Szerk. Boka László, Vásárhelyi Judit. Bp., OSzK–Gondolat, 2011. (Bibliotheca Scientiae et Artis, 2.) 130–139.p.

Hamlet csillaga. Physics of Jaurinum 1. Szerk. Barla Ferenc. Győr, MTESZ Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 2011. 37–51.

Fontosabb előadások:

2011. Nagy évfordulók ünnepe. Könyvtörténeti séta az Érseki Könyvtárban. Kalocsa, Főszékesegyház Könyvtár. Kalocsa kincsei (kiállítás-megnyitó).

2011. Kalocsa, Katona István Ház. Az elképzelt világ Kalocsán. Biblia és a csillagok.

2011. Piliscsaba, PPKE Történettudományi Doktori Iskola. Régi könyvek, új csillagok.

2011. Kolozsvár, VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Tüzes sárkány.

2011. Győr, Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Kara, Magyar Tudomány Napja. Hamlet csillaga.

2011. Budapest, OSzK, Kalandozások a kultúra és tudomány világában. A betlehemi csillag.

Oktatás:

OSZK/Akkreditált képzés: Kulturális örökség védelme (2008-)

 

Fehér Miklós

Tanulmány, cikk:

Időcserepek. Szubjektív válogatás az MKE 75 éves történetéből = Könyv Könyvtár Könyvtáros 20. évf. 1. szám, 2011. január, 6-11 p.

A Közép-Dunántúl régió könyvtári TIOP-TÁMOP pályázatai = Könyv Könyvtár Könyvtáros 20. évf. 5. szám, 2011. május, 14-20 p.

Hivatásunk arra kötelez = Könyv Könyvtár Könyvtáros 20. évf. 7. szám, 2011. július, 55-61 p.

A kisebbségi kulturális jogok érvényesüléséről a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országos biztosa jelentése alapján = Könyvtári Figyelő 2011. 3. szám 513-532 p.

A KMK szerepe a könyvtárak, könyvtári hálózatok működésében = Könyvtári Figyelő 2010. 4. szám 709-725 p. [Tematikus szám, címe: „Kell egy műhely!” a Könyvtártudományi és Módszertani Központ (KMK) negyven éve (1959¯1999). Megjelenés 2011. január 15.]

 

György Béla

Tanulmányok:

Külföldi folyóiratban, magyarul:
“Erdély nekünk <<Fekete kolostor>>”. Krenner Miklós születésének 135. és Kuncz Aladár születésének 125. évfordulójára. = Korunk, 2011. 1. sz. 102-107.p.

Harmadnap. Adalékok Bernády György 1922-1938-as pályaképéhez. = Székelyföld, 2011. 3. sz. 48­­-77.p.

Vita a nemzetárulásról (1927-1928). = Magyar Kisebbség, 2011. 1-2. sz. 137-239.p.

Tanulmánykötetben, magyarul:
Bethlen György: politikai portrévázlat. In: Szöveg – emlék – kép. Szerk. Boka László és P. Vásárhelyi Judit. Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat, Bp. 2011. 281-295.p.

Harmadnap. Adalékok Bernády György 1922-1938-as pályaképéhez. In: Teremtő életek. Szerk. Pál Antal Sándor. Mentor, Marosvásárhely, 2011. 36-62.p.

Adalékok a székely autonómia két világháború közötti történetéhez. In: Csíki Székely Múzeum évkönyve. Csíkszereda [megjelenés alatt]

Sorozatszerkesztés:

Források a romániai magyarság történetéhez (Csíkszereda – Kolozsvár)

Lektorálás:

Péter Edit: Az erdélyi sajtó a 19. sz. második felében (a Magyar Polgár és a Kolozsvár c. lapok tükrében).

 

Hangodi Ágnes

Tanulmányok, cikkek:

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ oktatási tevékenysége = Könyvtári Figyelő, 2010. 4. 683-708. p. [megjelenés: 2011. januárjában]

Péter könyvtára. Könyvgyűjtési szokások a XVIII. század első negyedében Oroszországban IV. = Ponticulus Hungaricus, 2011. 4. (elektronikus folyóirat) http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/peter-great.html

Leibniz tervezete a tudomány és a műveltség eljuttatására Oroszországba = Ponticulus Hungaricus, 2011. 7-8. (elektronikus folyóirat)
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/hangodi-leibniz.html

Az életen át tartó tanulás támogatása a könyvtárakban = Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében. Módszertani tanulmányok. Szerk. Bencéné Fekete Andrea. Kaposvár, KE, 2011. 95-99.p.

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

A hátizsák(olás)tól a digitális könyvtárig. A Könyvtári Intézet határontúli képzései. XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Könyvtárosklub. 2011. április 15.

A felnőttképzés jogszabályai és a tanfolyamszervezés folyamata. MKE Civil Akadémia. Budapest, BME OMIKK, 2011. április 19.

Tájékoztató a magyar könyvtárosok továbbképzési lehetőségeiről – határok nélkül. Városi Könyvtár – Horvátországi Magyarok Központi Könyvtára, Pélmonostor. 2011. június 9.

Tájékoztató a magyar könyvtárosok továbbképzési lehetőségeiről – határok nélkül. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Lendva, 2011. június 17.

Európai uniós stratégiák az életen át tartó tanulás támogatására (Európa 2020, Oktatás és képzés 2020, EKKR). Tanulunk, tanítunk – mi haszna? TÁMOP-konferencia, Jókai Mór Városi Könyvtár – PUBLIKA Magyar Könyvtári Kör. Komárom, 2011. június

 

Heltai János

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

A perikópák XVI. századi szövegtörténete címmel tartottam előadást.
Textologia és filológia a régi magyar irodalomban című konferencia (2011 májusában a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete rendezett az MTA Irodalomtudományi Intézetének és a társegyetemek régi magyar irodalmi tanszékeinek közreműködésével)

Szócikkek:

Művelődéstörténeti Lexikonba:
a mezőszegedi Szegedi családról,
Újfalvi Katona Imréről,
Veleki (Velechinus) Istvánról.

Könyvbemutató:

„…mint az gyümülczös és termett szölövesszök…” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. Bp. 2010. OszK

Kulcsár György alsólindvai prédikátor facsimilében megjelent életmű sorozatáról, és Hubert Ildikó Kulcsár Györgyről írott kis monográfiájáról. Bp.,OSzK

Oktatási tevékenység:

Heti 10 órában tanítok régi magyar irodalmat a Miskolci Egyetemen.

 

Illyés Boglárka

Tanulmány:
Tanulmánykötetben, magyarul:

Anday Piroska (1899-1977). Művészportré dokumentumok tükrében. In: Szöveg – Emlék – Kép. Szerk. Boka László és P. Vásárhelyi Judit. Budapest, Bibliotheca Nationalis Hungariae / Gondolat Kiadó, 2011. p. 224-246.

Heti 10 órában tanítok régi magyar irodalmat a Miskolci Egyetemen.

 

Katona Anikó

Tanulmányok, cikkek:

Hazai folyóiratokban, magyarul:

Pasztellek a fiókból. Két Vaszary kárpit újonnan előkerült eredeti tervei az Országos Széchényi Könyvtárban, In: Mercurius 2011. szerk. Boka László.

„Ha lehet disszidálni térben, miért ne lehetne időben?” interjú Orosz Istvánnal. In: Műértő, 2011. szeptember.

Lost and found. Színe vagy visszája. Vaszary János megkerült kárpittervei. In: Artmagazin 43. 9. évf. 2011/1.

Variációk felső- és középfokú képzésre. In: Műértő, 2010. December

A képzés története – Szemléletváltások. In: Műértő, 2010. December

Kiállítás rendezés:

Terv és mű - Vaszary János iparművészeti munkái. OSZK Nemzeti Ereklyetér, 2011 január-március.

 

Kertész Balázs

Tanulmányok, cikkek:

Tanulmány, cikk hazai tudományos folyóiratban magyarul:
Magyar vonatkozású kéziratos törvénygyűjtemény a Bajor Állami Könyvtárban. A Kollár-féle első kódex másolata. = Magyar Könyvszemle 127. (2011) 30-46.p.

Albert királyról és Szent Kálmán magyarországi tiszteletéről. Magyar vonatkozások egy müncheni és egy melki kódexben. = Magyar Könyvszemle 127 (2011) 445-465.p.

Magyarországon készült 16. századi ferences kézirat a Bajor Állami Könyvtárban. Megjelenés alatt a Magyar Könyvszemle 2012/2. számában.

Tanulmánykötetben, magyarul:
A magyarországi obszerváns ferencesek krónikájának szerzőségéhez. Megjelenés alatt a „800 éves a ferences rend” c. konferencia (2009. október 14-15. Bp.-Piliscsaba) tanulmánykötetében.

Egyéb:
OTKA pályázat keretében megkezdődött Laskai Osvát († 1511) ferences szerzetes Sermones de sanctis című beszédgyűjteményének internetes kiadása. 2011 folyamán három sermót írtam át (17, 76, 77). A kiadás a következő honlapon tekinthető meg: http://sermones.elte.hu

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

Szent Kálmán ereklyéi a székesfehérvári királyi bazilikában. Elhangzott az OSzK Tudományos ülésszakán 2011. január 24-én.

Laskai Osvát életrajza. Elhangzott 2011. november 28-án az Országos Széchényi Könyvtárban az alábbi konferencián: Obszerváns ferencesek Magyarországon a középkorban és a kora újkorban. Műhelykonferencia Laskai Osvát (?–1511) halálának 500. évfordulója alkalmából.

Konferenciák:

Konferencia-szervezés:
Obszerváns ferencesek Magyarországon a középkorban és a kora újkorban. Műhelykonferencia Laskai Osvát (?–1511) halálának 500. évfordulója alkalmából. 2011. november 28. Országos Széchényi Könyvtár.

 

Kertész Balázsné Bíró Csilla

Tanulmány:

Andreas Pannonius és Petrarca De viris illustribus című életrajzgyűjteménye, In: Szöveg – emlék – kép, szerk. Boka László és P. Vásárhelyi Judit, BNH-Gondolat, Bp. 2011. 62-76.

Könyvismertető:

„Margarita poetica.A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia. Összeállította Ekler Péter. Bp. 2011. Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, 220 [2] l. /Nemzeti Téka/ (Magyar Könyvszemle 2011/4. számában jelenik majd meg.)

 

Kis Domokos Dániel

Cikkek:

Két évforduló. [125 éve született Csikesz Sándor és 75 éve hunyt el Baltazár Dezső]. = Presbiter, 2011. 1. sz. 4. p., 2. sz. 5. p.

125 éve született Csikesz Sándor. = Presbiter, 2011. 2. sz. 5. p., 3. sz. 4. p.

Konferenciák, előadások:

Rákóczi bujdosása és bujdosótársai.
II:Rákóczi Ferenc emlékezete. Tudományos konferencia. Miskolc, 2011. február 25.

Dangeau márki és Szathmári Király Ádám.
“Rákóczinak dicső kora”. Nemzetközi konferencia a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke 300. évfordulója alkalmából. Beregszász, II. Rákóczi ferenc Kárpátaljai magyar Főiskola, 2011. március 24.

Drámai hangulat és reális értékelés: “Magyarok Törökországban” és “Egy bujdosó kuruc. Rákóczi-kultusz a színpadon.
A szatmári megegyezés. Tudományos emlékülés és kiállítás a szatmári békesség, a majtényi zászlóletétel 300. évfordulója tiszteletére Vaján és Szatmárnémetiben. 2011. április 27-29.; Vaja április 28.

A fejedelem bujdosótársa. 250 éve halt meg Mikes Kelemen.
Rákóczi Klub (Rákóczi Szövetség) Budapest, Magyarok Háza, 2011. szeptember 14.

Bujdosás, hazatérés, beilleszkedés a Rákóczi-szabadságharc után.
Az újrakezdés esélyei. A szatmári békeegyezmény megkötésének 300. évfordulója alkalmából. Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2011. november 3.

Párizs és környéke. Rákóczi Franciaországban. (Párizs, Versailles, Marly, Grosbois).
Tudományos konferencia, Szeged, Rákóczi Szövetség, Szegedi Tudományegyetem, 2011. dec. 1.

Zsűritag:

Rákóczi Ferenc és kora. (1676-1735) Gloria Victis Kárpát-medencei Történelmi Vetélkedő és Ifjúsági Találkozó. Szóbeli döntő, zsűritag. Budapest, 2011. október 23.

Szerkesztés:

Szerkesztőbizottsági tag. Presbiter, a Magyar Református Presbiteri Szövetség lapja. 2011. 1-6. sz.

 

Kötél Emőke

Tanulmány:

Az adatbázisépítés módszertana, kutatástörténet. In: Kataszter – Kárpátalja. Gyorsjelentés.
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest 2011. pp. 7-11.

Szerkesztés:

Kataszter Kárpátalja. Gyorsjelentés. A Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményei – adatbázisfrissítés, 2009. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest 2011.

Előadások:

A Kataszter kárpátaljai frissítése. Kutatástörténet. 2011. május 18. Budapest, Szimpozion

Alumni szervezés, adatbázisépítés. 2011. május 25. Budapest, MOME Alumni workshop

 

Madas Edit

Tanulmányok:

Madas Edit: Az Érsekújvári Kódex mint a menekülő apácák hordozható könyvtára és két új forrás-azonosítás. In: Szöveg–emlék–kép, szerk. Boka László és P. Vásárhelyi Judit. Budapest, 2011. 91–104. (Bibliotheca Scientiae et Artis, 2)

Érsekújvári Kódex. Hasonmás és betűhív átirat. Előszó Haader Lea és Madas Edit. Budapest, 2012.  (Régi Magyar Kódexek 30.) - Megjelenés alatt.

Madas, E.: Der heilige Gerhard, Bischof von Csanád. In: Religiöse Erinnerungsorte (Lexikon). - Megjelenés alatt.

Edit Madas: Les ordres mendiants en Hongrie et la littérature médiévale en langue vernaculaire. In : Entre stabilité et itinérance : Livres et culture des ordres mendiants (13e-15e siècles), éd. Donatella Nebbiai, Nicole Bériou, Martin Morard. Paris, 2012.– Megjelenés alatt

Lexikon-szócikkek:

Madas Edit: Székelyudvarhelyi Kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI: Középkor és kora újkor. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. pp. 36–37.

Madas Edit: Szent Margit élete. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI: Középkor és kora újkor. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. pp. 119–121.

Madas Edit: Szójegyzék (szócikk, Bartók Istvánnal közösen). In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI: Középkor és kora újkor. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. pp. 286–287.

Madas Edit: Tar Lőrinc. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI: Középkor és kora újkor. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. pp. 379–380.

Madas Edit: Teleki-kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI: Középkor és kora újkor. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. p. 416.

Madas Edit: Temesvári Pelbárt. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI: Középkor és kora újkor. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. pp. 431–432.

Madas Edit: Thewrewk-kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XII: Középkor és kora újkor. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. pp. 15–16.

Madas Edit: Tihanyi Kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XII: Középkor és kora újkor. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. p. 52.

Madas Edit: Tractus Stellae. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XII: Középkor és kora újkor. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. p. 130.

Madas Edit: A veszprémi káptalan könyvjegyzékei. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XII: Középkor és kora újkor. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. p. 419.

Madas Edit: Virginia-kódex. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XII: Középkor és kora újkor. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. p. 452.

Előadások:

Madas Edit: Az Érsekújvári Kódex mint a menekülő apácák hordozható könyvtára. – OSZK tudományos konferenciája, 2011. január 24.

Madas Edit: Psallite intelligenter. Zsoltározás a liturgikus gyakorlatban, zsoltárok a közösségi és magánájtatosságban. – VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. A közép- és kora újkori lelkiség nyelvei: hagyományok és irányváltások szekció.

Madas Edit: Emlékezés Dobszay Lászlóra a középkorkutatás nevében. – A Magyar  Zenetudományi és Zenekritikai Társaság VIII. tudományos konferenciája. MTA Zenetudományi Intézet. 2011. október 7-8.

Madas Edit: Az áldocsütörtöki Sursum sonet szekvencia Laskai Osvátnál és az Érsekújvári Kódexben. – Obszerváns ferencesek a középkorban és a kora újkorban. Műhelykonferencia Laskai Osvát halálának 500. évfordulója alkalmából. OSzK 2011. november 28.

 

Mann Jolán

Konferencia-előadások és megjelent tanulmányok:

„A Duna-konföderáció eszméje az ő lelkében is él.Újabb adalékok Miroslav Krleža és Jászi OSzKár kapcsolatához. [Az ELTE BTK Modern magyar Irodalomtörténeti Tanszék által „A multat be kell vallani” című 2011. január 27-én rendezett nemzetközi konferencián elhangzott előadás]. In: Kalligram, XX., 2011. április, (Kelet-Európa-szám), 86–91.p.

Enver Čolaković – prešućeni pisac i prevoditelj mađarske književnosti. [Enver Čolaković – elhallgatott író és a magyar irodalom horvát fordítója]. In: Nomadi margine. Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem. [Az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet által 2010. március 24-én tartott nemzetközi konferencián elhangzott előadás.], Bp., ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet, II. kerületi horvát önkormányzat, 2011. 12 p.

Mađarsko–hrvatski književni pogledi na jakobinsku urotu i Republikanci Marije Jurić Zagorke. [A Jakobinus összeesküvés feldolgozásai a magyar és horvát irodalomban és Marija Jurić Zagorka Köztársaságiak című regénye]. In: Radovi sa znanstvenog skupa „Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe”, održanog 27. i 28. studenog 2009. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke 2008, (ed.: Maša GRDEŠIĆ), Zagreb, Centar za ženske studije, 2011., 30. p.

Konferencia-előadások, megjelenés folyamatban:

Reprezentacija ženskosti u djelima Envera Čolakovića. [A nőiség reprezentációi Enver Čolaković műveiben]. In. Zbornik radova Prvog bosanskohercegovačkog kongresa održanog od 25. i do 29. svibnja 2011. u Sarajevu. [A 2011. máj. 25-29-én Szarajevóban megrendezett Első Bosznia-Hercegovinai Nemzetközi Szlavisztikai Kongresszuson elhangzott előadás: Megjelenés folyamatban.

Bibliográfia (megjelenés folyamatban):

Bibliografija prijevoda djela Miroslava Krleže na mađarski jezik i sekundarna hungarološka literatura o njemu. [Bibliográfia Miroslav Krleža magyar nyelven megjelent műveiről és a rá vonatkozó szakirodalomról: Primer és szekunder bibliográfia.] In: Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, god. XIII, br. 26. Zg. 2011. [Megjelenés folyamatban.]

Ismertetések:

A magyarul tudó horvát klasszikus. Miroslav Krleža. Kiállítás […] és virtuális tartalomszolgáltatás (Sudár Annamáriával). In: Mercurius (OSzK) 2011.

Kiállítás:

A magyarul tudó horvát klasszikus. Miroslav Krleža címmel az OSzK-ban 2011. márc. 23-tól jún. 30-ig tartó kiállítás kurátora. (Tárlatvezetések.)
A magyarul tudó horvát klasszikus. Miroslav Krleža című kiállítás alapján készült internetes tartalomszolgáltatás (http://mek.OSzK.hu/kiallitas/krleza/) szerkesztése.

Riportok:

Filippinyi Éva riportja a Kossuth Rádió Kultúrkör című műsorában (2011. március 29.)
Riport a Magyar Rádió horvát nyelvű regionális adásában (2011. március 31.)

Részvétel a Fiume magyar emlékezete (Rijeka u mađarskom sjećanju) c. kiállítás horvát adaptációs munkáiban. (A kiállítás szöveges anyagának – szak- és szépirodalom – fordítása magyarról horvátra.)

 

Mezey László Miklós

Esszék, cikkek, interjúk:

A felborult fogassal kezdődött. A szentmártonkátai Magvető Klub negyven évéről. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2011. 1. sz. 54-56. p.

„Árkádia” fél évszázadának története. A Könyvtári Figyelő 2010. 4. számáról. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2011. 3. sz. 56-60. p.

Az első „nemzetiségi regény” (Utószó). In: Tamás Mihály: Két part közt fut a víz. Pomáz, Kráter, 2011. 195-199 p.

Két világ határán. (Utószó). In: Darkó István: Deszkaváros. Pomáz, Kráter, 2011. 261-265. p.

A tisztító vihar előszele. (Utószó). In: Szombathy Viktor: És mindenki visszatér. Pomáz, Kráter, 2011. 183-189. p.

Záró konferencia – a folytatás ígéretével. Pest megyei „tudásexpressz”. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2011. 6. sz. 44-48. p.

(Pegán Anitával) : A „könyvtár, ami összeköt”. Interjú a „Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése” című ösztöndíjprogram résztvevőivel. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2011. 12. sz. 30-40. p.

Novellák:

Tavaszi mámor. = PoLíSz, 2011. március (132. sz.) 81-86. p.

Lélekvesztő. = Székelyföld, 2011. 10. sz. 37-43. p.

Hősök kapuja. = Vár, 2011. 5. sz. 55-66. p.

 

Mikusi Balázs

Tudományos publikációk:

Magyarul:
Haydn angol gyűjteménye. In Szöveg – emlék – kép, (szerk. Boka László – P. Vásárhelyi Judit), Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2011, Bibliotheca Scientiae et Artis II., 178–199.

Liszt Ferenc könyvtárai. = Könyv, könyvtár, könyvtáros 20/10 (2011. október), 49–53.

Minerva párisi nőkalapja és az imperátor fekete frakkja: August Adelburg és a kozmopolita nemzeti opera. = Magyar Zene 49/4 (2011. november), 448–466.

Idegen nyelven:
The Tumbling Flagship: The Music Collection of the National Széchényi Library, Budapest. Fontes Artis Musicae 58/3 (July–September 2010), 260–265.

Per astra ad aspera: RISM in Hungary. Az International Association of Music Libraries (IAML) moszkvai kongresszusán (2010. június 27. – július 2.) elhangzott előadás írott változata:
http://www.rism.info/en/publications/reports-iaml-2010/rism-hungary.html

Ismeretterjesztő írások száma:

A Rákóczi-induló. = Magyar Napló 23/10 (2011. október), 58–61. [Újraközlés: FolkMAGazin 18/5 (2011), 40–42.]

A Rákóczi-induló. = Mercurius 2011, 30–31. [nem azonos az előbbivel]

Liszt és a társművészetek. = Mercurius 2011, 25–26.

Kiállítási ismertetőszövegek:

A Rákóczi-induló. Kiállítás a Zeneműtár olvasótermének folyosóján, 2011. június 14. – december 22. (valamennyi ismertetőszöveg megírása)

Vállalkozás, kultúra, polgárosodás. Heckenast Gusztáv emlékkiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2011. november 18. – 2012. márc. 30. (közreműködés a zenei vonatkozású ismertetőszövegek elkészítésében)

Liszt és a társművészetek. Emlékkiállítás Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóján a Zenetörténeti Múzeumban, 2011. október 1. – 2012. augusztus 26. (az 5. terem – Jeles magyarok és Liszt, ill. A „Cigánykönyv” és a magyar rapszódiák – feliratainak megírása)

Tudományos közéletben való jelenlét:

Tudományos előadások nemzetközi konferencián:

Geschichte und Stand von RILM und RISM in Ungarn. Musikbibliotheken in Ungarn und in Österreich: Gemeinsame Konferenz der IAML-Ländergruppen Ungarn und Österreich in der Musiksammlung der Wienbibliothek im Rathaus, 2011. április 28.

Between Scyllae and Charybdes: Music in the National Széchényi Library. Az International Association of Music Libraries (IAML) éves kongresszusa. Dublin, 2011. július 24–29.

Giuseppe Sartis Idalide und Johann Gottlieb Naumanns Cora: Die Eroberung Perus in Eszterháza und Eisenstadt. Joseph Haydn und die „Neue Welt”: Musik- und kulturgeschichtliche Perspektiven. Internationales und interdisziplinäres musikwissenschaftliches Symposium. Eisenstadt, 2011. szeptember 13–15.

Tudományos előadások magyarul:

Az új Athén: Liszt kultúraszervező tevékenysége weimari éveiben (1848–1861).

Liszt Ferenc történeti kontextusban: A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának tudományos ülése. MTA Felolvasóterem, 2011. május 5.

„Was für Redner sind wir nicht”: Haydn és a retorika. Műelemzés – ma. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság VIII. tudományos konferenciája. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 2011. október 7–8.

Szóbeli beszámolók:

A Zeneműtár számára 2010-ben megvásárolt Erkel-hagyatékrész rövid bemutatása a Corvina Alapítvány kuratóriumi ülésén, 2011. február 21.

Bemutatkozik a Zeneműtár. Előadás az OSzK „Műhelybeszélgetések” sorozatának keretében, 2011. június 6.

A RILM és a RISM bibliográfiai projektek magyarországi történetének bemutatása a IAML magyar tagozata és az MKE zenei szekciójának az OSzK-ban tartott összevont ülésén, 2011. október 4.

Szakfordítások:

Paul Merrick: Liszt „kereszt”-motívuma és a h-moll szonáta. = Magyar Zene 49/1 (2011. február), 39–56.p.

Stefan Schmidl: Hol minden piros, fehér, zöldben jár!”: A csoportok, az alteritások és a nemzet diskurzusai Ausztria-Magyarország operettjeiben. = Magyar Zene 49/2 (2011. május), 206–218.p.

Carl Dahlhaus: Liszt, Schönberg és a nagyforma: A „többtételesség az egytételességben” elve. = Magyar Zene 49/3 (2011. augusztus), 249–261.p.

Susan M. Filler: A jiddis opera mint zsidó nemzeti színház. = Magyar Zene 49/4 (2011. november), 439–447.p.

Szaklektorálás (Mikusi Eszterrel közösen):

Julian Budden: Puccini. Ford. Győri László és Rácz Judit. Budapest: Európa, 2011.  

Egész oldalas interjú a Zeneműtár Erkel- és a Liszt-gyűjteményéről:

Lőcsei Gabriella: Kották, piros javításokkal. = Magyar Nemzet 74/104 (2011. április 16.), 23.p.

Rövidebb rádió- és televíziós interjúk:

Duna Televízió, Magyar Televízió; Bartók Rádió [Új Zenei Újság, Háló], Kossuth Rádió [Gondolat–jel], InfoRádió, Klubrádió.

 

Pap Ágnes

Előadás:

Rabíndranáth Tagore dokumentumok az Országos Széchényi Könyvtárban. Balatonfüred, Tagore-szimpózium. (szeptember. 16-17.)

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb média-szereplés:

Rádió: A Tagore kiállításról. Kossuth Rádió, Határok nélkül – a kultúráról. (május 7.)

Televízió: A Tagore kiállításról. M1 Nappali. (május. 3.)

 

Pászti László

Tanulmányok, cikkek:

Civilek a várért: Szádvár (Szubjektív beszámoló egy várásatásról) In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai folyóirat 2011/5. (36-39. o.)

Nedec várának vitéz védelme 1848 őszén In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai folyóirat 2011/6. (29-31. o.)

 

Perger Péter

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

A magyarországi könyvnyomtatás vázlatos története a kézisajtó korában (ismeretterjesztő előadás a Printexpo rendezvényen)

Kötetszerkesztés:

Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára Szerk.: Simon Melinda, Perger Péter, Bp., 2011 Argumentum (A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei 4)

Lexikon szócikk:

Tótfalusi Kis Miklós szócikk: MAMÜL XII.

 

Perjámosi Sándor

Tanulmányok, cikkek:

Hazai tudományos folyóiratban, magyarul:
Mit tekinthetünk időszaki kiadványnak? Dokumentumtipológia régen és ma. = Könyvtári Figyelő 21 (57.) (2011) No. 3. pp. 533–539.

Tanulmánykötetben magyarul:
Benedek Elek álnevei és kézjegyei. In: A népköltészet terített asztalánál. Szerk. Benedek Katalin.
Budapest, 2011. MTA Néprajzi Kutatóintézete. pp. 145–155.

Könyvfejezet, magyarul:
Előszó. Csajkás Bódog, Szeged orvostörténelmének kutatója. Csajkás Bódog: Szeged közegészségügyének története. Szerk.: Perjámosi Sándor. Bp., 2011. Magyar Tudománytörténeti Intézet. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 92.) Várható megjelenés: Bp., 2011. dec.

Utószó. Pataki Jenő, az erdélyi magyar orvostörténetírás megteremtője. In: Pataki Jenő: Az erdélyi orvoslás történetéből. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Bp., 2011. SOMKL – Johan Béla Alapítvány – MATI. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára ; 80.) pp. 341–350.

Pataki Jenő irodalmi munkássága. [összeáll.]. In: Pataki Jenő: Az erdélyi orvoslás történetéből. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Bp., 2011. SOMKL – Johan Béla Alapítvány – MATI. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára ; 80.). pp. 329–340.

Tudományos ismeretterjesztő írás:

A korszak-bibliográfiák művelődéstörténeti értékei. = Könyv, könyvtár, könyvtáros 20 (2011) No. 3. pp. 33–39.

Tanulmánykötet szerkesztése:

Szerkesztőként:
Csajkás Bódog: Szeged közegészségügyének története. Szerk.: Perjámosi Sándor. Bp., 2011. Magyar Tudománytörténeti Intézet. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 92.) Várható megjelenés: Bp., 2011. dec.

A kötet szerkesztésében közreműködőként:
Vekerdi László: Magyar világ – tudós világ. Tudománytörténészek és művelődéstörténészek gyűrűjében. Sajtó alá rend.: Gazda István. Szerkesztésben közrem.: Perjámosi Sándor. Bp., 2011. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 418 p. Várható megjelenés: 2012. jan. –febr.                         

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

Az előadás címe: Az ismeretlen Benedek Elek
2011. szeptember 28. Szigetszentmiklós, Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Jelentős nyilvános kulturális események, kiállítások rendezése:

Kiállítás kurátora:
A kiállítás címe: Az ismeretlen Benedek Elek.
Helye: Szigetszentmiklós, Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Ideje: 2011. szept. 26.–2010. okt. 3.
A kiállítás kurátora: Perjámosi Sándor

Zsürielnök:

Benedek Elek mesemondó verseny
2011. szeptember 28–29. Szigetszentmiklós, Városi Könyvtár és Közösségi Ház

 

Péterfi Rita

Tanulmányok, cikkek:

Mi a helyzet a szabadon választottakkal? avagy A könyvtárba járó középiskolások és a könyvek. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2012. 1.

PISA-vizsgálat és kompetenciamérés. A magyar diákok szövegértési teljesítményéről. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2011. 5. 3-14.p.

Könyv, monográfia:

Péterfi Rita: „Befolyásos” emberek. A pedagógusok és a könyvek. Hatágú Síp Alapítvány. 2011.

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

2011. február 17. Budapest. Előadás a FSZEK Olvasni jó! – Olvasni jó? c. konferenciáján „Az olvasás eredménye: elvárások és statisztika” címmel.

2011. június 25. Mór. Előadás az MKKE vándorgyűlésén „Befolyásos” emberek. A pedagógusok és a könyvtár címmel.

2011. június 23. Zákányszék. Előadás az MKE Csongrád megyei közgyűlésén „Az olvasásfejlesztés hazai és nemzetközi tapasztalatai” címmel.

2011. október 3. Tatabánya. Előadás a Könyvtár és gyermek – XXI. századi kihívások a tudásközvetítésben c. konferencián.  Az előadás címe: Az olvasásfejlesztés hazai és nemzetközi tapasztalatai.

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb média-szereplés:

2011. május 20. Kossuth Rádió. Napközben c. műsor. Beszélgetés Könyvek – minden formában címmel.
http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/konyvek-%E2%80%93-minden-formaban.html

2011. április 12. M1. Nappali c. műsora. Beszélgetés a kötelező olvasmányokról.
http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/04/12/12/Nappali_2011_aprilis_12_.aspx

2011. április 8. Kossuth Rádió. Szombat délelőtt. Beszélgetés az olvasás-szövegértési eredményekről a PISA-vizsgálat kapcsán.

 

Pétervári Kinga

Cikk:

Paradigmaváltás a közbeszerzések terén - 2011. november 25. (elfogadás alatt (Jogászegylet)) "Paradigmaváltás avagy a jogi és gazdasági módszerek együttélése a közbeszerzésben"

Konferencia előadás:

"Jog és gazdaság valóban a közös úton? - gondolatok a közbeszerzés kapcsán" - az új közbeszerzési szabályok változásairól (2011. október 15. Jogászegylet)

 

R. Kelemen Éva

Tanulmány, cikk:

Magyarörmény zongoramuzsika

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület XV. évfolyam 168. szám 2011. február. 8-9. (másodközlés)

http://epa.OSzK.hu/01400/01440/00059/pdf/eogyke2011febr.pdf

www.magyarormeny.hu

Tisztelet Kornéliának – Tisztelet a XIX: századnak. A Duo Fresco emlékezik

Barátság 18. évfolyam, 5. szám, 2011. október 15. 6916-6917.

http://nemzetisegek.hu/repertorium/2011/05/belivek_14-15.pdf

Könyv/monográfia:

Dohnányi Ernő családi levelei. Budapest: OSzK- Gondolat-MTA ZTI, 2011.

Tudományos előadás. nyilvános kulturális események, kiállítások rendezése:

Csáth Géza emlékest a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában. Debrecen, 2011. január 25. (Koncepció, válogatás, bevezető előadás, műismertetések.)

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb média-szereplés:

A Dohnányi kötet kapcsán
MR3 Bartók Rádió (riporter Katona Márta). A közel fél órás beszélgetés más-más részletei 2011. július 4-től több alkalommal elhangzottak a Muzsikáló Reggelben, az Új Zenei Újságban. A teljes riport 2011. július 28-án került adásba.

Info Rádió, 2011. július 14.
Csáth Gézáról: Színképek. Debreceni Városi TV. 2011. február 3. 20 h

 

Rajnai Edit

Tanulmány, cikk:

Az „esztergomi esetA vidéki színigazgatók állomásválasztási lehetőségei az 1880-as években. In Szövegemlékkép. Bp., OSzK–Gondolat, 2011, 207–223.

A színi kerületi rendszer kialakulása Magyarországon. In Acta Papensia (AP) 2011 (XI.), 1–2 sz. 1–22.

Előadás:

Színi szövetségek a Dunántúlon az 1880–1890-es években. In Színházak és színészek a 19. századi Balatonfüreden. Színháztörténetei Konferencia a XX. Jókai napok keretében. Balatonfüred, 2011. máj. 6.

Recenzió:

Hudi József: A veszprémi színjátszás kezdetei 1723–1879. = Irodalomtörténeti közlemények (Itk) 2011, 4. sz. 497–501.p.

Kiállítás:

111 éves a Szigligeti Színház. Kamarakiállítás, Nagyvárad, Szigligeti Színház, 2011. október 14. – 2011. november 14.

 

Rojas Monika

Tanulmány:

’Azertis’. Orbók Lóránd hagyatékáról = Art Limes Báb -Tár XIII. 2012. 1. Tatabánya, 7-14. p.

 

Rózsa Mária

Hazai tudományos folyóiratban megjelent írás:

A Vasárnapi Újság német nyelvű pendant-ja(?), a Sonntags-Zeitung 1855–1865. In: Magyar Könyvszemle 127. 2011. 3. sz.392–398.

Külföldi folyóiratban megjelent írás:

Geschichte der Pester Druckerei von József Beimel und Vazul Kozma. Mit besonderer Berücksichtigung der deutschsprachigen Druckwerke 1830–1864. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich. 2011/1, 33–40.

Külföldi tanulmánykötetben megjelent írás:

Leopold von Sacher-Masoch und Ungarn. In: Leopold von Sacher-Masoch : Ein Wegbereiter des 20. Jahrhunderts. Hg. von Marion Kobelt-Groch und Michael Salewski Hildesheim-Zürich-New York, Georg Olms Verlag 2010, 124–140. (= Haskala : Wissenschaftliche Abhandlungen Bd. 45)

Hazai folyóiratban megjelent könyvismertetés:

Erkölcsi folyóiratok – a felvilágosult Pozsonyban. Tancer, Jozef: Im Schatten Wiens. Zur deutschsprachigen Presse und Literatur im Pressburg des 18. Jahrhunderts. Bremen, edition lumière, 2008. (Könyvism.) In: Iskolakultúra  2010/10, 121–123.

Zur Medialisierung gesellschaftlicher Kommunikation in Österreich und Ungarn. Studien zur Presse im 18. und 19. Jahrhundert. Hg. Norbert Bachleitner und Andrea Seidler. Wien 2007. (Könyvism.) In: Magyar Könyvszemle 126. 2010/4, 531–534. 

Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. Band VIII. 2. Teilband: Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung. Herausgegeben von RUMPLER, HELMUT – URBANITSCH, PETER. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2006. XVI, 1493–2834 S. /Die Habsburgermonarchie 1848–1918, VIII/2./ (könyvism.). In: Magyar Könyvszemle  127. 2011. 2. 244–248.

Külföldi évkönyvben megjelent könyvismertetés:

Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. Band VIII. 2. Teilband: Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung. Herausgegeben von RUMPLER, HELMUT – URBANITSCH, PETER. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2006. XVI, 1493–2834 S. In: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, VIII/2. (könyvism.). In: Ungarn-Jahrbuch Bd. 30 2009–2010, 284–289.

Kriegleder, Wynfried / Seidler, Andrea / Tanzer, Jozef (Hg.): Deutsche Sprache und Kultur in Siebenbürgen : Studien zur Geschichte, Presse, Literatur und Theater, sprachlichen Verhältnissen, Wissenschafts-, Kultur- und Buchgeschichte; Kulturkontakten und Identitäten. Bremen : edition lumière bremen 2009 (Presse und Gesichte – Neue Beiträge Bd. 41) (könyvism.) In: Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte 12/2010, 209–210

Hivatkozás munkámra:

Hermann Róbert: Negyvennyolcas történetünk mai állása. Budapest, 2011, 33., 232. (Ihr Männer auf, es ruft die Zeit)

 

Sághi Ilona

Tanulmány:

Humánerőforrás menedzsment. In. Bereczki IbolyaSághi Ilona (szerk.): Múzeumvezetési ismeretek 2. Múzeumi iránytű 11. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2011. p. 80–96.

Bereczki Ibolya - Sághi Ilona (szerk.): Múzeumvezetési ismeretek 2. Múzeumi iránytű 11. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2011.

 

Stemler Ágnes

Tanulmányok, cikkek:

Tanulmány, cikk hazai tudományos folyóiratban magyarul:
Mivel meglett, most már tudjuk, hogy nincs: Kazinczy Ferenc 1807. évi Sylvester-kiadása. = Magyar Könyvszemle, 2001/1. sz. 72–86. (társszerző Bartók István)

Külföldi tanulmánykötetben idegen nyelven:
Bibliographie linguistique : de l’année 2010 et complément des années précédentes = Linguistic bibliography : for the year 2010 and supplement for previous years / publ. par le Comité International Permanent des Linguistes. Ed. by Hella Olbertz and Sijmen Tol, with the assistance of Eleftheria Katsaragaki, Maaike van Naerssen and Eline van der Veken – Leiden–Boston : BRILL, 2011.

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

Az ékírásos emlékek felfedezésének magyarországi visszhangja a 19. század közepén.
VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.

 

Szőts Zoltán Oszkár

Szakmai publikációk:

Kopátsy Sándor életmű-bibliográfiája. In: Kopátsy Sándor: Új közgazdaságtan. A minőség társadalma. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011. 343-360. oldal

Az Országos Széchényi Könyvtár első világháborús gyűjteménye. = Könyvtári Levelező/Lap. 2011. 8. szám. 6-13. oldal.

A rendszerváltás nyomtatott sajtója és Horthy Miklós újratemetése (1989-1994). = Múltunk. 2011. 2. szám 206-238. oldal

A Széchényi-gyűjteményhez tartozó dokumentumok azonosítása. = Könyvtári Figyelő. 2011. 4. szám 733-740. oldal

Ismeretterjesztő publikációk:

Első világháborús hadicélok 1. – A központi hatalmak hadicéljai. Nagy Háború blog. 2011. január.
http://nagyhaboru.blog.hu/2011/01/11/a_kozponti_hatalmak_hadiceljai

Első világháborús hadicélok 2. – Az antant hadicéljai. Nagy Háború blog. 2011. január.
http://nagyhaboru.blog.hu/2011/01/13/az_antant_hadiceljai

Történettudományi elméletek az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásáról. Nagy Háború blog. 2011. április. http://nagyhaboru.blog.hu/2011/04/13/tortenettudomanyi_elmeletek_az_osztrak_magyar_monarchia_felbomlasarol
Elfelejtett kincsesbánya - Az Országos Széchényi Könyvtár első világháborús gyűjteménye. - Nagy Háború Blog. 2011. május. http://nagyhaboru.blog.hu/2011/05/25/elfelejtett_kincsesbanya_az_orszago...

Első világháborús hősi halottunk – Hupka Ödön. - OSzK blog. 2011. május.
http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/05/28/elso_vilaghaborus_hosi_halottunk_hupka_odon

Az erdélyi gyűjtemény megmentője. OSzK blog. 2011. május.
1. rész: http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/05/11/az_erdelyi_gyujtemeny_megmentoje
2. rész: http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/05/12/az_erdelyi_gyujtemeny_megmentoje_2_resz
3. rész: http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/05/13/az_erdelyi_gyujtemeny_megmentoje_3_resz
4. rész: http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/05/14/az_erdelyi_gyujtemeny_megmentoje_utolso_resz

Przemyśl, magyarok adták fel, magyarok szerezték vissza. - Nagy Háború blog. 2011. július. http://nagyhaboru.blog.hu/2011/07/06/przemysl_magyarok_adtak_fel_magyarok_szereztek_vissza

Az OSZK és a mezőgazdasági munka? – érdekes kordokumentum 1953-ból. - OSzK blog. 2011. augusztus.
1. rész: http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/08/25/az_OSzK_es_a_mezogazdasagi_munka_egy_erdekes_kordokumentum_1953_bol
2. rész: http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/08/26/az_OSzK_es_a_mezogazdasagi_munka

"már női futball-klubok is alakulnak" - OSzK blog. 2011. szeptember.
1. rész: http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/09/16/mar_noi_futball_klubok_is_alakulnak
2. rész: http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/09/17/a_sors_altal_megjelolt_csoport_kapitanya_valaszthat
3. rész: http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/09/18/az_a_csoport_nyert_mely_tobbszor_hajtotta_at_a_labdat_az_ellenseges_kapun

Konferencia-előadás:

„Egy kultusz kezdetei. A limanovai csata megjelenése a napilapokban”
2011. december 8.  ELTE Egyetemi Könyvtár „Limanova – magyar győzelem” konferencia a Nagy Háború blog és a Nagy Háború Kutatásáért Közalapítvány szervezésében.

Munkahelyi szabályzatok és munkaköri tudományos tevékenység:

Az "1850 előtti régi könyvek és metszetek feldolgozása AMICUS-ban" című OSzK házi szabályzat 4. számú melléklete (Possessorok táblázata a törzsgyűjteményi anyag feldolgozásához) és 5. számú mellékletének Széchényi Ferencre vonatkozó része.

 

Tóth Péter

Előadások:

2011.03.23. Könyvtáros szakmai délelőtt - Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára - A Nemzeti Könyvtár web2-es gyakorlata http://www.slideshare.net/darvastoth/oszk-social

2011.04.27. Networkshop 2011, Kaposvár  A könyvtárak jövője, a jövő könyvtárai - kerekasztal beszélgetés http://nemzetikonyvtar.blog.hu/2011/04/26/a_konyvtarak_jovoje_a_jovo_kon...

2011.04.28. Networkshop 2011,  Kaposvár - Internetes kommunikációs eszközök az Országos Széchényi Könyvtárban http://www.slideshare.net/darvastoth/networkshop-2011

 

 

Tóth Zsuzsanna

Tanulmányok, cikkek:

Koppán Orsolya, Tóth Zsuzsanna:
A tintamarásos kéziratok stabilizálása kalcium-fitát/kalcium-bikarbonát eljárással. A kezelés alkalmazása az Apor-kódex restaurálása során In: Isis Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 11, Haás Rezső Múzeum, Székelyudvarhely, 2011 pp. 53-65., pp. 144-152. román nyelven

Tóth Zsuzsanna, Koppán Orsolya, Papp Judit, Érdi Marianne:
Restauration of a Unique Hungarian Medieval Codex Based on Results of Recent International Researc and on a New Restoration Technique. In: New Approaches to Book and Paper Conservation-Restoration, Verlag Berger Horn, Wien, 2011 pp.331-356.

Az Apor-kódex restaurálása (2009-2010). In: Acta Siculica, Sepsiszentgyörgy, 2011 pp. 33-72. A teljes dokumentáció olvasható: http://www.sznm.ro

A „Zárkő” restaurálása 2010.szeptember – 2011. április, In: Új templom- Régi oltár, A Nagyváradi Szigligeti Színház zárkövének krónikája (1900-2011) szerk.: Nagy Béla, Szigligeti Művészeti és Jótékonysági Alapítvány, Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad, 2011 pp. 97-119.

Előadások:

2011 január 11-én előadást tartottam a Papír- és Nyomdaipari Egyesület Restaurátor Szakosztálya által szervezett szakmai napon, „Kétszínű oromszegő címmel”.

2011 május 10-13 között előadásokat tartottam Szabadkán és Topolyán a Könyvtárban és Zentán, a Múzeumban, az Apor-kódex restaurálásáról.

2011. május 22-én előadást tartottam Nagyváradon, a Szigligeti Színházban, a színház renoválásakor előkerült „Zárkő” restaurálásáról.

Kiállítás:

2011 októberében részt vettem a színház megnyitásának tiszteletére az OSZK Színháztörténeti Tárának gyűjteményének anyagából létrejött kiállítás rendezésében.

Kerekasztal megbeszélés:

2011 október 15-én a Nagyváradi Szigligeti Színház megnyitásának alkalmából kerekasztal megbeszélésen vettem részt.

 

Varga Bernadett

Tanulmányok hazai folyóiratban és tanulmánykötetben:

Interkonfesszionalitás és Kempis-recepció Keresztúri Pál Mennyei társalkodásában = Crescit eundo, Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára, szerk. Simon Melinda, Perger Péter, Bp., Argumentum–OSzK–MOKKA-R Egyesület, 2011 (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 4)209–214. p.

„Hát én, Uram, mit szóljak te elötted...?”, Imádság és elmélkedés viszonya Keresztúri Bíró Pál Mennyei társalkodásában = Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. Bogár Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2011 (Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok, 2), megjelenés alatt.

Ibrahim Müteferrika nyomtatványai az Országos Széchényi Könyvtárban = MKsz, megjelenés alatt.

„Typográphiánk szép vala, de az is mindenestől elbomla…”, Debrecenben használt könyvdíszek a 18. század első éveiben = Jubileumi könyv- és nyomdatörténeti szimpózium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról: Tanulmánykötet, szerk. Zentai Csilla, Debrecen, Alföldi Nyomda Zrt. Méliusz Műhelye, 2011, 71–86.

„Zajgódgyatok Magyar ’Euangélicusok vala-míg tetszik…”, Még egyszer a Papistak meltatlan üldözeseről = Bibliotheca et universitas, Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka; Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Miskolc, 2011, 43–57.

Tudományos konferencián elhangzott előadások:

„Typográphiánk szép vala, de az is mindenestől elbomla…”, Debrecenben használt könyvdíszek a 18. század első éveiben, elhangzott a Jubileumi könyv- és nyomdatörténeti szimpózium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról című szimpóziumon Debrecenben, 2011. május 16-án.

 

Vásárhelyi Judit

Tanulmányok, cikkek:

A bázeli magyar Biblia próbanyomata 1744-ből
Könyv és Könyvtár (Debrecen) XXX. Kötet (2008), 60-70.
Elektronikus változat: http://konyveskonyvtar.lib.unideb.hu/

Tanulmánykötetben -  magyarul
Adalék Szenci Molnár Albert alkalmi verseihez
Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. I-III. Kötet
Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya. Debrecen, 2011. Egyetemi Kiadó, I. kötet, 50-54.

Psalmi: arca culturae In : Septempunctata. Tanulmányok Petrőczi Éve hatvanadik születésnapjára. Szerk. Pénzes   Tiborc Szabolcs.Budapest,  2011, rec.iti. 31-34.
Elektronikus változat: http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/septempunctata

Szenci Molnár Albert Institutio fordításának forrásáról In: Tanulmányok Kálvinról és magyarországi jelenlétéről. Szerk. Gáborjáni Szabó Botond. Debrecen, 2011, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára. 188-204.

Tanulmánykötetben - idegen nyelven
Die Wirkung der Schweizer Bibel im Lebenswerk von Albert Szenci Molnár In: Viliam Čičaj – Jan-Andrea Bernhard: Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und  seine mitteleuropäiosche Welt. Bratislava 2011, 185-191.

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

Szenci Molnár Albert meg nem valósult Martyrologium-fordításáról
A protestáns martirológia kora újkori alkalmazásai – történetiség, elbeszélés és identitás
Debrecen, 2011. február 4.

Szenci Molnár Albert szövegkiadásai
Filológia és textológia a régi magyar irodalomban című konferencia
Miskolc, 2011. május 28.

Régi biblikus irodalom a Ráday-Könyvtárban
Jubileumi konferencia a Ráday-Műemlékkönyvtárról
Budapest, Ráday Könyvtár 2011. október 25.

Szenci Molnár Albert és József Attila  Melczer Tibor kutatómunkájában
Ha minden összetört…” Emlékülés Melczer Tibor (1945-2001) halálának 10. évfordulója alkalmából
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2011. november 2.

Lektorálás:

Szabó András: „Bizontalan helyeken búdosunk.
Dunaszerdahely – Komárom 2011, Lilium Aureum – Selye János Egyetem Tanárképző Kar (Monographiae Comaromienses 4.)

Protokolláris előszavak, kiállítások megnyitói, hivatali munkabeszámolók:

Elnöklés a Hitélet a török árnyékában (Alsólendva – Kulcsár György) tudományos ülésszakon - Budapest, OSZK, 2011. október 19.

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb média-szereplés:

Értékmentés másként. Kulturális ismeretterjesztő műsor
Műsorvezető: Borbás Mária
Könyvtártudományi hungarikumok
HírTV - 2011. március 25.

 

Vasné Tóth Kornélia

Tanulmányok:

Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei = Magyar Grafika, 2011. február, LV/1., 75-78. p.

Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei I. rész = Kisgrafika, 2011/1. szám, 4-7. p.

Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei II. rész = Kisgrafika, 2011/2. szám, 4-6. p.

Az ex librisek művelődéstörténeti jelentősége = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 20. évf., 8. szám, 2011. aug. 45-61. p.

A modern ex libris a vizuális kultúra korábanegy hungarika vonatkozású gyűjtemény üzenete = Magyar Könyvszemle, 2011/3. szám, 359-377. p.

Az ex libris mint a művelődéstörténeti kutatások forrása (történeti áttekintés), I. rész = Kisgrafika, 2011/4. szám, 3-5. p.

Tanulmánykötetben:

Az ex librisek interpretációjának új irányai, ex libris és hungarikakutatás In. Szöveg-emlék-kép, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 296-313. p.

Recenzió, kritika:

AEM UNA STORIA PER IMMAGINI (Gli ex libris narrano 100 anni di storia) c. olasz katalógus kapcsán = Kisgrafika, 2011/2. szám, 14. p.

Gyermek ex librisek Szlovéniában = Kisgrafika, 2011/3. szám, 13. p.

Egyéb szakirányú cikkek, írások:

Irodalmi kalandozások az ex librisek világában. Válogatás a Kisgrafika Barátok Körének archívumából c. kiállítás megnyitójának szövege = Kisgrafika 2011/2. sz., 9-10. p.

Művelődéstörténeti anziksz a kisgrafikákon = Duna-part, 2011/2-3., 143-146. p.

In memoriam Kereskényi Gyula (18351911) = Érdi Lap, 2011. augusztus 11., 7. p.

Miről vallanak az ex librisek? In. Életgyümölcsök 2011. Novum pro Antológia, Novum Publishing Kft. 2011., 421-426. p.

Ex librisek határok nélkül (Die Buchzeichen ohne Grenzen) In. Novum scripture, Wolfgang Bader (Hrsg). Novum pro Kiadó, 2011., 229-235. p.

„A harcunkat megharcoltuk(a Rákóczi-szabadságharc emlékezete) = Mercurius 2011., Országos Széchényi Könyvtár, 27-29. p.

Tudományos előadások:

2011. január 24. „Ex libris és hungarikakutatás” c.-el; Országos Széchényi Könyvtár, tudományos ülésszak

2011. május 4. „Ex libris és hungarikakutatás” c.-el; Kisgrafika Barátok Köre, Budapest, Józsefvárosi Galéria, József krt. 70.

Kiállítás megnyitása:

2011. február 11. Művelődéstörténeti anziksz a kisgrafikákon; Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtára, 17 óra 30 perc – Kőhegyi Gyula, Sajtos Gyula, Ürmös Péter közös kiállítása.

2011. április 1. Irodalmi kalandozások az ex librisek világában. Válogatás a Kisgrafika Barátok Körének archívumából; Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtára

Kiállítás kurátorsága, vezetés:

2011. szeptember 20–2012. március 30. „A harcunkat megharcoltuk” (A Rákóczi-szabadságharc emlékezete) c. kiállítás az OSZK Plakát-és Kisnyomtatványtár előtti térben. Vezetések: 2011. december 2, december 5.

Televíziós szereplés:

Három művész kisgrafikái a Budafoki Könyvtárban (2011. február 18., Promontor Tévé). Riport. Megtekinthető: http://www.promontortv.hu/archivum/20110218_11.

Az Érdi Tévé Négyszemközt c. műsorában beszélgetés a 100 éve elhunyt Kereskényi Gyula plébános tevékenységéről (2011. augusztus 3.)

Interjú újságnak:

Csider István Zoltán: „Radnóti Moszkvában (Jelentős magyar exlibris-anyagot talált a Rudomino Könyvtárban az OSZK kutatója) címmel 2011. február 10-én a Népszabadságban cikket jelentetett meg a moszkvai kutatásaimról (az OSZK-s tudományos ülésszakon elhangzott előadás és azt követő telefonos interjú nyomán).

Szerkesztés/szerkesztőség:

2011. novembertől a Kisgrafika c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagsága.

 

Vass Johanna

Előadás

Régi folyóirataink metszetmellékletei a retrospektív sajtóbibliográfiában
Műhelybeszélgetések. Országos Széchényi Könyvtár, 2011. június 6.

A készülő retrospektív sajtóbibliográfia.
6 alkalommal bemutató és előadás az érdeklődőknek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlésén, a Könyvtáros Egyesület standján. 2011. július 14-15.

Tanulmányok, cikkek:

Műhelybeszélgetések. A hazai sajtó retrospektív bibliográfiai feltárása. In: Mercurius 2010, p. 24-25.

A retrospektív sajtóbibliográfia – ma. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 20. (2011) 3., p. 28-33.

Egy korszerű sajtóbibliográfia tervezésének szempontjai. In: Könyvtári figyelő. – 21. (2011) 2., p. 337-360.

 

Vesztróczy Zsolt

Tanulmányok, cikkek:

Lőcsei közjáték. Jaroslav Hašek magyarságképe, világháború előtti írásainak tükrében. In: Szöveg –Emlék – Kép. Szerk.: Boka László – P. Vásárhelyi Judit. Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 268-280.p. (lábjegyzetelt tanulmány)

Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2010. Főszerk.: Vida István. Gondolat Kiadó - MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport, Budapest, 2011. – négy szócikk – 66-67.p., 114-115.p., 126-129.p.

Benyovszky-emlékkonferencia Budapesten. = Új Szó (Szlovákia) 2011. október 8. 19.p.

Előadás:

Egyházi népoktatás, modernizáció, magyarosítás. A szlovák régió egyházi népoktatási rendszere a századforduló környékén a kormányzati törekvések és közoktatási statisztikák fényében. - Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség. Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Győr, 2011. szeptember 1–3.

Recenziók:

A lengyel kapcsolat (A magyar kapcsolat című interjúkötetről) – Kommentár 2010. VI. 126-127.p.

A városi nemzeti központok funkciói, arculatai és képei a XIX. században és a nemzeti identitás. Klió 2011. II. 92-94.p.

Dévény, kedves Dévény. A štúristák nemzeti ünnepsége Dévényben 1836-ban. Klió 2011. III. 53-55.p.

 

Vizkelety Andrásné Ecsedy Judit

Tanulmányok:

Ismeretlen ritkaságok  a Kornfeld-könyvtárban. = Magyar könyvszemle 2011. 2. sz. 149-172.p.

A késmárki nyomda Debrecenben? In: Jubileumi könyv- és nyomdatörténeti szimpózium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról. Tanulmánykötet. (Szerk.: Zentai Csilla) Debrecen 2011. 87-102.p.

„Egy szép bécsi könyvnyomtató műhely” In: Szöveg – emlék – kép .(Szerk.: Boka László és P. Vásárhelyi Judit). Bp. 2011. 171-178.p.
/Bibliotheca Scientiae et Artis/

Recenzió:

Borsa Gedeon: Brassói  román nyomda a 18. század első felében c. könyvéről In: Magyar könyvszemle 2011. 3. sz. 414-416.p.

Szócikkek:

a Magyar Művelődéstörténeti  Lexikon  XI.. kötete számára (Budapest, 2011):
            Szeben nyomdászata,
            Szombathely nyomdászata,
            Temesvár nyomdászata,
            Trapoldner, Lukas
és a XII. köt. számára (sajtó alatt, megjelenik 2011. decemberében):
            Vodháj, Vokál, Várad nyomdászata és könyvkiadása, Vác nyomdászata,
            Váradi Biblia, Vizsolyi Biblia, vízjel, városi nyomda, Wechel-nyomda,
            Weber, Simon Peter.

Előadások:

A késmárki nyomda Debrecenben? c. előadás Debrecenben, 2011. május 16-án az Alföldi nyomda fennállásának 450. évfordulóján tartott konferencián.

Recenzió saját könyvemről:

Tatai-Balta, Cornel:  Cercetari privind istoria cartii si a tiparului ( V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1-2. kötetéről, Bp. 2004, 2010. In: Transilvania (Sibiu) 2011. ¾. 151-152.p.

Horgony