Munkatársak publikációi, előadásai 2015-ben

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Bakonyi Zsuzsanna

Bartos Éva

Bánfi Szilvia

Bíró Csilla

Bognár Noémi Erika

Boka László

Boreczky Anna

Borvölgyi Györgyi

Dalloul Zaynab

Dancs Szabolcs

Deák Eszter

Ekler Péter

Elbe István

Eörsi László

Érdi Marianne

Farkas Gábor Farkas

Fehér Miklós

Feimer Ágnes

Földesi Ferenc

Golub Xénia

Hangodi Ágnes

Hegyközi Ilona

Heltai János

Hoffmann Gizella

Honffyné Felhő Ágnes

Illyés Boglárka

Jávorka Brigitta

Kelemen Éva

Kertész Balázs

Kis Domokos Dániel

Kollár Tamásné

Kovács Eszter

Kőrösi Zsuzsanna

Kötél Emőke

Lénárt András

Mann Jolán

Mezey László Miklós

Mikusi Balázs

Murányi Lajos

Nagy Attila

Nagy Györgyi

Pap Ágnes

Pászti László

Patonai Anikó Ágnes

Perger Péter

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit

Rainer M. János

Rajnai Edit

Sághi Ilona

Simon Bernadett

Sirató Ildikó

Somlai Katalin

Szegő Iván

Szőts Zoltán Oszkár

Szvorényi Róbert

Tabajdi Gábor

Tamási Balázs

Tóth Andrea

Tóth Máté

Tóth Zsuzsanna

Tóvizi Ágnes

Ungváry Krisztián

Vasné Tóth Kornélia

V. Ecsedy Judit

Varga Bernadett

Vasné Tóth Kornélia

Vesztróczy Zsolt

Visy Beatrix

Zichy Mihály

Zsupán Edina


 

Bakonyi Zsuzsanna

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Majd’ három évtized a város élén: Kalmár Imre Nagyszombat bírája (1547–1576), In: Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus: Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., 2015, 7–8. p.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmány:

 • Nagyszombat város követei az 1567-es országgyűlésen = Fons, 2015. 4. sz., 429–447. p.

 

 

Bartos Éva

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • A biblioterápia útja Magyarországon az 1970-es évektől napjainkig. In: Könyv és lélek. Bilioterápiai tanulmányok, szerk. Gombos Péter, Vörös Klára, Budapest, Magyar Olvasástársaság, 2015. 9–16.

 

Könyvismertetés:

 

 

Bánfi Szilvia

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • A sztropkói Szent Kereszt plébánia 17. századi gyónást igazoló űrlapjáról. In: "Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus". Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak. Szerk. Ekler Péter és Varga Bernadett. Budapest, 2015, 9–10.p.
 • Kit ábrázolhatott a debreceni városi nyomda első nyomdászjelvénye, avagy Debrecen város címere? In: "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem" emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. Szerk. Gáborjáni Szabó Botond, Oláh Róbert. Debrecen, Tiszántúli Református Egyhker. Gyűjt., 2015, 168–177.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmány:

 • Árulkodó könyvdíszek, betűtípusok, rejtőzködő tipográfus (Rosnyai János nyomdász debreceni tevékenységének rejtett vonatkozásiról) = Magyar Grafika 2015, (58. évf.) 6. sz. 62–63. p.
 • A 450 éves váradi nyomdászat rövid története. = Magyar Grafika 2015. (58. évf.) 4. sz. 54–61. p. V. Ecsedy Judittal

 

Kerekasztal-beszélgetés résztvevőjeként:

 • A magyarországi nyomdászat képes krónikája, 1473–1700. Budapest, OSZK–Balassi, 2014, könyv bemutatóján V. Ecsedy Judittal.
 • 2015. április 25. A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjának programján.

 

 

Bíró Csilla

 

Könyvszerkesztés:

 • Petrarcha Ferenc: Jó szerencsének és a szerencsétlenségnek orvosságairól, (Székely László fordítása), szerk. Bíró Csilla, Lengyel Réka, Máté Ágnes, Szeged, Lazi, 2015, 674 p.

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Szerző – scriptor – kiadó: Andreas Pannonius Énekek éneke kommentárjának készülő kritikai kiadásáról In: Interpretációk interpretációja. Tudós bibliothecariusok, tudós elődök, szerk. Zsupán Edina, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat, Bp., 2015, Bibliotheca Scientiae et Artis VII., 32–49. p.
 • A késő sztoa filozófiájának elemei Rajcsányi György Laurus tuta című lelkiségi művében In: Humanista történetírás és neoltain irodalom a 15–18. századi Magyarországon, szerk. Békés Enikő, Kasza Péter, Lengyel Réka, MTA–BTK–ITI, Budapest, 2015, 220–228. p.
 • Apponyi Hungarica Book Collection in the National Széchényi Library, especially the Sermonaria of the Collection In: The Apponyi Family in the History of the Book Culture, ed. Agáta Klimeková, Miroslava Solarikova, Slovak National Library, Martin, 2015, 118–129. p.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Elements of the late stoic philosophy in György Rajcsányi's spiritual work Laurus tuta. = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 2–3 (54), 2014. pp. 309–318.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Előadás az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport VIII. Lelkiségtörténeti Konferenciáján (Az egyházi reprezentáció megnyilvánulásai Magyarországon 1800-ig) (2015. április 17.) „Esterházy Pál nádorrá választása és a „tizenkét István nevű hős” címmel
 • Előadás a Szlovák Nemzeti Könyvtár „The Birth and Roads of the Book” című konferenciáján (Martin, 2015. május 6–7.) Elements of Late Stoic Philosophy in György Rajcsányi’s Spiritual Work Laurus tuta címmel.
 • Vendégtanári előadások a Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Tanszékén (2015. május 12.) Ókortudományunk, Kerényi Károly és Rudi Waldheim; Az aranykor-mítosz és a római irodalom aranykora címmel.
 • Az OSZK Tudományos Ülésszakán (2015. november 25–26.). Előadásom címe: Esterházy Pál nádorrá választása és Magyarország rendjeinek „érzelmei”.

 

Konferenciaszervezés:

 • A hatalom reprezentációi, hatalmi diskurzusok. (A hatalom megjelenítési formái a tudományokban és a művészetekben), az OSZK Tudományos Ülésszaka, 2015. november 25–26.

 

 

Bognár Noémi Erika

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • K 1.0 műhelynap-sorozat. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 24. (2015) 6. 27–30.
 • Tudás új utakon – a K2 kísérleti műhely harmadik sorozata / Bognár Noémi Erika, Tóth Máté. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 24. (2015) 6. 31–41.
 • Útmutató a könyvtárak közérdekű adatainak közzétételéhez, a közlési kötelezettségek teljesítéséhez. In: Korszerű Könyvtár. Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment, szakmai szerk.: Dán Krisztina, Fehér Miklós. Budapest, Raabe, 2005–. (2015) febr., Z 2.12, 1–18.

 

 

Boka László

 

Tanulmánykötetbeli szerzőség:

 • 1914 – és egy „egyhangúságtól iszonykodó” szerző. A novellista Kisbán/ffy Miklós. In Kappanyos András (szerk.), Emlékezés egy nyár-északára. Interdiszciplináris tanulmányok 1914 mikrotörténelméről. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp., 2015, 13–24.
 • Paralelnosti teorii kánonu. Canon theory parallels. (Párhuzamos kánonelvek – c. tanulmány szlovák nyelvű változata) World Literature Studies, Vol. 7 (2015/3.) 3–15.

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Cseres Tibor korai novelláinak világa (a teleologikus irodalomszemlélet csapdáiban) = Kortárs, 2015. november, 67–72.
 • Radnóti, a fordító költő = Várad, 2015. 2. az. 79–85.

 

Kritika:

 • Törésvonalak, szólamok. (Rákai Orsolya: A teljes zenekar – Schöpflin Aladár és a társadalmi modernség irodalmi jelentősége. Editioprinceps, Bp., 2013.) = BUKSZ Budapesti Könyvszemle, 2015 tavasz–nyár, 22–29.

 

Rövidebb írások (cikkek, előszavak, nekrológok):

 • A Kuncz Aladár életmű-sorozatról. [Filep Tamás Gusztávval] = Ex Symposion, 90. szám, 2015, 22–23.

 

Könyvsorozat-szerkesztés:

 • Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái. A Kriterion kiadó és az OSZK közös könyvsorozata. Sorozatszerkesztő Boka László és Filep Tamás Gusztáv. (2014-től eddig 2 kötet)
 • Bibliotheca Scientiae et Artis. A Gondolat Kiadó és az OSZK közös könyvsorozata. (Az OSZK éves Tudományos Ülésszakjainak válogatott, szerkesztett előadásaival) Sorozatszerkesztő Boka László. (2010-től mindösszesen: 7 kötet)
 • Amor Librorum. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Kossuth Kiadó közös fakszimile-sorozata. (munkatárs) Kossuth KiadóOrszágos Széchényi Könyvtár, (2009-től, évente 3 kötet)
 • Nemzeti Téka. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös könyvsorozata. (Szerk. Boka László és Kégli Ferenc) (2007-től mindösszesen: 16 kötet)

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • A Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottságának tagja. (Évente 4 szám, 2010–)
 • A Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények szerkesztőbizottságának tagja. (Éves megjelenés, 2011–)
 • Az Irodalmi Magazin negyedéves irodalmi periodika szerkesztőbizottságának tagja. (Évente 4 szám, 2014–)
 • A Várad irodalmi-kulturális havilap állandó munkatársa, egyes számainak társszerkesztője (Szűcs Lászlóval). (Havi megjelenés, 2002–)
 • Az OSZK intézményi lapjának, tudományos igényű évkönyvének (Mercurius – illetve angol változata a Bulletin) főszerkesztője. (Éves megjelenés, 2007–)

Lektorálás:

 • Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái életmű-sorozat I., II. és III kötet. (Fekete kolostor; Egy márványdarab. Felleg a város felett) Kriterion Kiadó, Országos Széchényi Könyvtár, Kolozsvár–Bp., 2014–2015.

 

Kiadói programvezetői munka:

 • Az OSZK könyvkiadói tevékenysége keretében. 2015-ben mintegy 12 kötet esetén.

 

Konferencia-részvétel, tudományos előadások:

 • „A hírlap él, megkötni nem engedi magát…” Lakatos Éva emlékkonferencia. – (a konferencia titkárai: Boka László és Bánki Zsolt István) Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 2015. november 5.
 • Hatalom, kultusz – Sütő András és az 1980-as évek erdélyi irodalma. Szegedi Tudományegyetem, 2015. október 26–30. Erasmus+ program.
 • A Holnap jelentősége és az irodalmi modernség. Szegedi Tudományegyetem, 2015. október 26–30. Erasmus+ program.
 • Metafora, jelkép, devalváció, ellen-jelkép? – Hitek és értékpozíciók elvesztésének poétikai folyamata és a fogadtatás felületes sémáinak paradoxona Szilágyi Domokos költészetének értékítéleteiben. Szilágyi Domokos emlékkonferencia, Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 2015. október 1.
 • Apák, fiak és atyai mentorok. Jékely és Kuncz Aladár. Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások II. konferencia. Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, 2015. szeptember 9–11.
 • Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások II. konferencia.(a konferencia titkárai: Biró Annamária és Boka László) Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, 2015. szeptember 9–11.
 • Várad az irodalomban. XIII. Anyanyelvi konferencia, Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, 2015. május 14–17.
 • Cseres Tibor korai novelláinak világa. Cseres 100 emlékkonferencia. A Magyar Írószövetség konferenciája, Bp., Kossuth Klub, 2015. április 1.

 

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Valahol van egy város. (szerk. Kántor Lajos, Korunk Komp-press kiadó, Kolozsvár, 2015) könyvbemutató, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2015. november 11. [Láng Gusztávval]
 • Kelemen Éva: Művészetek vándora. A zeneszerző Csáth Géza. OSZK–Magyar Kultúra Kiadó, Bp.–Győr, 2015. (A kötet kapcsán beszélgetnek: Kelemen Éva, Elek Szilvia, Boka László). OSZK, Bp., 2015. szeptember 23.
 • Az Értelmiségi karriertörténetek (szerk. Biró Annamária – Boka László) című kötet bemutatója (Partium Kiadó – reciti; Nagyvárad – Budapest, 2014). A kötetet bemutatja Tverdota György. MTA Könyvtára, Budapest, 2015. április 29.
 • KéPKEret. Irodalmi és művészeti beszélgetéssorozat; vendég: Bodor Ádám. Házigazda: Boka László. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2015. május 7.
 • Poézis, kabaré, kuplé. Kerekasztal-beszélgetés Emőd Tamás pályája kapcsán (Boka László, Verebes István, Rózsafalvi Zsuzsanna). Nagyvárad, Szigligeti színház, A Holnap után 3. fesztivál, 2015. április 16.
 • KéPKEret. Irodalmi és művészeti beszélgetéssorozat; vendég: Papp Sándor Zsigmond. Házigazda: Boka László. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2015. március 19.
 • KéPKEret. Irodalmi és művészeti beszélgetéssorozat; vendég: Rockenbauer Zoltán. Házigazda: Boka László. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2015. február 26.

 

Fontosabb kiállításrendezés, szervezés, kurátori, társkurátori munka:

 • Propaganda az I. világháborúban. OSZK, Bp., 2015. október 16 – 2016. március 20. (kurátorok: ifj. Bertényi Iván, Katona Anikó, Szőts Zoltán Oszkár; Rózsafalvi Zsuzsanna, Boka László. Kiállítás-szervezés és koordináció: Boka László)
 • A Könyv ÜnnepeL. 22. Nemzetközi Könyvfesztivál, Bp., 2015. április 23–26. (kurátorok: Garadnai Erika, Gombos Annamária, et al.; kiállítás-szervezés és koordináció: Boka László)
 • Magyarok a Kaukázusban OSZK, Bp., 2015. április 21. – július 20. (kurátor: Kránitz Péter; kiállítás-szervezés és koordináció: Boka László)

 

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • A hatalom reprezentációi, OSZK Tudományos Ülésszak 2015, Bp., 2015. november 25–26. – köszöntő, szekcióelnöklet, zárszó.
 • Husz János emlékkonferencia. – köszöntő, ELTE–OSZK, Bp., 2015. november 10.
 • Lakatos Éva emlékkonferencia. – köszöntő, szekcióelnöklet, kutatóhely-avatás, Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2015. november 5.
 • Értelmiségi karriertörténetek című konferencia. – köszöntő, szekcióelnöklet, zárszó. PKE, Nagyvárad, 2015. szeptember 9–11.
 • Szabó Károly 125 – Tudós elődeink emlékkonferencia. – köszöntő, OSZK, Bp., 2015. szeptember.
 • Petrarcha Ferenc: A jó szerencsének és szerencsétlenségnek orvosságairól. (Bíró Csilla et al. szerk.) című kötet bemutatója. OSZK, Bp., 2015. június.
 • Háború és propaganda. Első világháborús plakátok az Országos Széchényi Könyvtárból. Kiállítás-szervezés és megnyitóbeszéd. Szigligeti Színház, Nagyvárad, 2015. április 16.

 

 

Boreczky Anna

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • The Wanderings of King Apollonius of Tyre in the Realm of Imagination. Late Medieval Visual Narratives from a Late Antique Perspective. In: Res gestae, res pictae. Epen-Illustrationen des 13. bis 15. Jahrhunderts. Ed. Maria Theisen. Purkersdorf, Brüder Hollinek, 2014, Codices Manuscripti, Supplementum 9, 78–91. (A kötet 2014. december végén jelent meg, a tavalyi beszámolóban még megjelenés előttiként szerepelt.)
 • Miller Jakab Ferdinándtól a padovai óratoronyig, avagy hogyan született az első magyar földmérő. A „Lossai-kódex” (OSZK, Cod. Lat. 197.) tanulságai. In: Interpretációk interpretációja. Tudós bibliothecariusok, tudós elődök. Szerk.: Zsupán Edina. Bibliotheca scientiae et artis 7, 18–31.

 

Lexikon-, katalógus szócikkek:

 • Naturenzyklopädische Kompilation. In: Kloster, Kaiser, Gelehrte. Skriptorium und Bibliothek des Augustiner-Chorherrenstiftes Klosterneuburg im 15. Jahrhundert. Ed. Maria Theisen, Martin Haltrich. Luzern, 2015, 26–27.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • La vita illustrata di Apollonio e Tarsia: una narrativa ‘Papyrus-style’ nell’ambito dell’arte ottoniana. (The Illustrated Life of Apollonius and Tarsia. A ’Papyrus-Style’ Narrative in Ottonian Art.) Vendégelőadás. 2015. 03. 23. Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia. Németh Andrással közösen.

 

Borvölgyi  Györgyi

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Ráday Gedeon tanulóévei. In: A Ráday-család a magyar kultúrában. 300 éve született Ráday Gedeon. A 2013. október 10-én megrendezett jubileumi konferencia előadásai, szerk. Berecz Ágnes. Közread. a Ráday Gyűjtemény. Budapest, 2014. 18–37.

 

Egyéb (újságcikk, ismeretterjesztő írás):

 • A Ráday-család a magyar kultúrában. A 300 éve született Ráday Gedeon című konferenciakötet bemutatója a Ráday Gyűjteményben. In: EKE Hírlevél. 12. (2015) 1. 6–7.

 

Bibliográfia készítés:

 • A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2014-ben / Borvölgyi Györgyi, Hegyközi Ilona ; (közrem.) Kollár Mária. In: Magyar könyvszemle. – 131. (2015) 4., p. 469-487.

 

 

 

Dalloul Zaynab

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:       

 • Alexander Apponyi and the Dream of Scipio. Bibliophilia and Neo-Platonism in the Nineteenth Century Book-Collections. In: Miroslava Soláriková (szerk.) Kniha 2015. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Konferencia helye, ideje: Martin, Szlovákia, 2015.05.05–2015.05.07, Martin, Slovenská národná knižnica, 2015, 130–139.

 

Recenzió:

 • Békés Enikő, Asztrológia, orvoslás és fiziognómia Galeotto Marzio műveiben, Budapest, Balassi Kiadó, 2014 (Humanizmus és reformáció, 35). In. Magyar Könyvszemle, 131:(2), 247–254. (2015)

 

 

 

Dancs Szabolcs

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Az információ digitális újrahasznosulása és a jogtisztázás egy európai modellje, = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 62(6). 2015. pp. 207–213.
 • Könyvtári szolgáltatási platformok, avagy ami az IKR-ek után következik = Könyvtári Figyelő, 61(3). 2015. pp. 359-371.
 • Szerzői jog és digitális hozzáférés ma és holnap, könyvtáron kívül és belül = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 24(11). 2015. pp. 3–14. (megjelenés alatt)
 • A jogvédett művek közös jogkezelésének és legális szolgáltatásának aktuális kérdései, = Könyvtári Figyelő, 61(4). 2015. pp.  482–488. (megjelenés alatt)

 

Előadás:

 • Az információ digitális újrahasznosulása és a jogtisztázás egy európai modellje. Elhangzott: NETWORKSHOP 2015, Sárospatak, 2015. április 1.

 

Kerekasztal-beszélgetés:

 • A könyvtári digitalizálás és a jogkezelés. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete programja, Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, 2015. április 24.
 • Meeting with the Competent National Authorities for the Orphan works database and for the Orphan works Directive –  round table discussion, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal, Alicante, Spanyolország. 2015. április 14.

 

Deák Eszter

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Kant-Rezeption und Kant-Kritik in Ungarn am Ende des 18. Jahrhunderts. Die Lehrtätigkeit Anton Kreils. = Umwege - Annäherungen an Immanuel Kant in Wien, in Österreich und in Osteuropa/ Detours - Approaches to Immanuel Kant in Vienna, in Austria, and in Eastern Europe.  Ed. Violetta L. Waibel, Vienna University Press 2015. 51–55.
 • Zách Ferenc és Schedius Lajos földrajzi témájú levelezése = Magyarországi tudósok levelezése: Tanulmányok, szerk. Szelestei N. László, Budapest, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2015. 56–68.

 

 

Ekler Péter

Könyvszerkesztés

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:                

 

Kritikák, recenziók:

 • Simon L. Zoltán: Árkádia kettős tükörben, T. Calpurnius Siculus eklogái, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009 (Apollo Könyvtár, 28). In: Magyar Könyvszemle 131:(2) pp. 226–229. (2015)

 

Szöveggondozás, fordítás:

 • Poems by Augustinus Moravus Olomucensis In: Ekler Péter, Kiss Farkas Gábor (szerk.): Augustinus Moravus Olomucensis: Proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513). 13th November 2013, National Széchényi Library, Budapest. 216 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.11.13 Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015. pp. 157–166. (ISBN:978-963-200-636-9)
 • Valentin Eck’s Panegyricus in Honour of Augustinus Moravus Olomucensis. In: Ekler Péter, Kiss Farkas Gábor (szerk.) Augustinus Moravus Olomucensis: Proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513). 13th November 2013, National Széchényi Library, Budapest. 216 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.11.13 Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015. pp. 167–181. (ISBN:978-963-200-636-9)

 

Bibliográfia készítés:

 • Békés Enikővel közösen: Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513): Selected Bibliography. In: Ekler Péter, Kiss Farkas Gábor (szerk.) Augustinus Moravus Olomucensis: Proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513). 13th November 2013, National Széchényi Library, Budapest. 216 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.11.13 Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015. pp. 183–194 (ISBN:978-963-200-636-9)

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Greek and Byzantine Authors and Augustinus Moravus Olomucensis. Part Two = Byzanz und das Abendland. Byzance et l´Occident IV. Internationale Konferenz / Colloque International. Eötvös-József-Collegium, Budapest / Collège Eötvös József, Budapest, 23.–27. November 2015 / 23–27 novembre 2015. (angolul, 20 perc)
 • Georg Henisch (1549–1618) – Europa humanistica = 3rd Training School COST Action IS1301. 7th December 2015, National Széchényi Library (angolul, 20 perc)

 

 

Elbe István

Kritikák, recenziók:

 • A könyvtár őrzője. Gyalui Farkas emlékiratai 1914–1921 = Hepehupa. Szilágysági művelődési folyóirat. 14. évf. 4. sz. (2015. április)

 

Cikk, publicisztika, rövidebb írások (pl. előszavak is):

 •  A szobor, amely ötfelé van. Egy műalkotás előélete. Gyökérszakadás előtt : a Kárpátaljai Hírmondó antológiája 2005–2015. Bp. Romanika K., 2015. p. 125–130.

 

Elektronikus megjelenések:

           

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Hazafi és/vagy hazaáruló. Egy sajtóper története a Kossuth-irattár tükrében. A hatalom reprezentációi, hatalmi diskurzusok. Tudományos Ülésszak, OSZK, 2015. november 25.

 

Könyvbemutató:

 • Kárpátalja c. útikönyv bemutatója. Kárpátalja Est a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Csömör, 2015. január 17. 
 • Kincses Kolozsvár Kalendárium 2015–16. bemutatója. Kriterion könyvbemutatók. Országos Széchényi Könyvtár, 2015. december 9.

 

Eörsi László

Önálló kötet:

 • A pesterzsébeti fegyveres ellenállás, 1956. 1956-os Intézet Alapítvány – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Kérdések és válaszok 1956-ról. (Feitl Istvánnal, Ripp Zoltánnal és Standeisky Évával.) Napvilág Kiadó, 2015.

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • A „legfőbb pesti srácok” 1945-ben. Az 1956-os felkelők parancsnokai a társadalmi mobilitás szempontjából. Eörsi László – Szegő Iván Miklós: In: Magyarok 1945-ben. Évkönyv XXI. 2015. (Szerk.: Rainer M. János.) OSZK – 1956-os Intézet Alapítvány. Budapest, 2015. 221–247.

 

Publicisztika (előszavak, rövidebb írások):

 • A pesterzsébeti fegyveres ellenállás, 1956 = Beszélő, 2015. I. 23.
 • The Red Cross Informant (Harangi Zoltán) = Hungarian Spectrum, 2015. III. 9.
 • Kitüntetve? (Okály István) = Élet és Irodalom, 2015. VI. 12.
 • A kőbányai szabadságharc = Élet és Irodalom, 2015. X. 22.
 • Az elvétett élettörténet. Nyári Krisztián: Márton Erzsébet. In: Merész magyarok. Corvina, 2015.) 2015. XII. 10.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • A művészet, mint a hatalom kritikája. a kaposvári Marat/Sade és a kultúrpolitika – OSZK-konferencián történő részvétel

 

Könyvbemutató:

 • A pesterzsébeti fegyveres ellenállás, 1956. Csili Művelődési Ház, 2014. (Budapest, XX. ker. Baross u. 55. , 2015. X. 15.)

 

Egyéb jelentős, nyilvános kulturális esemény:

 • Október 12. Eörsi István mint író és mint közéleti személyiség  az Eleven Emlékezet szervezésében;
 • Október 22. Nagy Mihály 1956-ban – szakmai moderálás az Eleven Emlékezet szervezésében.
 • Október 23. Városvezetés, az 1956 színhelyein.
 • Október 30. Köztársaság tér, 1956 – előadás a Nagy Imre Társaság szervezésében.
 • November 3. Az 1956-os forradalom üzenete – előadás az Eleven Emlékezet szervezésében.
 • December 14. Uránia mozi (Moderátor: Szekfü András) – Beszélgetés Pigniczky Réka: Hazatérés c. filmjéről.

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 • Vita 1945-ről és a rendszerváltásról Gerő Andrással, Schmidt Máriával, Szakály Sándorral = ATV. Csatt (Rónai Egon műsora), 2015. május 18.
 • 1956, Göncz Árpád, Eörsi István = Klubrádió. Szabadpálya (Szénási Sándor műsora), 2015. október 4.
 • Eörsi István = Klubrádió. Szabadpálya (Rangos Katalin műsora), 2015. október 12.
 • Kérdések és válaszok 1956-ról Szandeisky Évával = Klubrádió. Szabadpálya (Takács Róbert műsora), 2015. október 15.
 • 1956 aktualitása. Ötvös Istvánnal = HírTV, 2015. október 23.
 • 1956 aktualítása. Ötvös Istvánnal = EchoTV (Vámos György műsora), 2015. november 18.

 

Érdi Marianne

Konferenciaszervezés:

 • A PNYME Restaurátor Szakosztályának elnökeként restaurátor szakmai előadói napokat szervezése és vezetése. 2015: február 16. OSZK, május 11. OSZK, szeptember 28. OSZK, december 14. OSZK,
 • Török könyvdíszítés és könyvkötés workshop OSZK, április 15–17.

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 • Riport újságcikkhez. Sándor Mária: Régi könyvek gyógyítói = A Mi Erdőnk 2015, 5. évfolyam 3. szám 20–21 p.

 

 

Farkas Gábor Farkas

Monográfia

 • Régi könyvek, új kalandok. Tizenkét történet a könyvtárak mélyéről. Tudományos-ismeretterjesztő könyvecske. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2015. 360 p.

 

Elektronikus tanulmányok:

 

Tanulmányok:

 

Könyvismertetés

 • Viskolcz Noémi: A mecenatúra színterei a főúri udvarban. Nádasdy Ferenc könyvtára. Szeged: SZTE ; Budapest: Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2013. = Iskolakultúra, 25(2015) pp. 124–128.
 • Illik Péter: A Mohács-kód. A csatavesztés a magyar köztudatban. Budapest, Unicus Műhely, 2015. = Magyar Könyvszemle, 131(2015) 5 p. [előkészületben]

 

Fontosabb előadások

 

Szervezés, interjú

 

Fehér Miklós

 

Szakmai publikációk, ismertetők:

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • Korszerű könyvtár. Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment, szakmai szerk. Dán Krisztina, Fehér Miklós. Budapest, Raabe, 2005–2015.

 

 

Feimer Ágnes

 

Szakmai tanulmány:

 • Skol´nye biblioteki v evropejskih stranah. In: Biblioteka v skole. (2014) 12. (325), 18–25.

 

Bibliográfia szerkesztése:

 • Szakirodalmi válogatás, szerk.: Honffyné Felhő Ágnes, közrem.: Feimer Ágnes. In: Könyvtárvilág [elektronikus dok]. 3. (2015) 1.2.3.4.5.

 

 

Földesi Ferenc

 

 

Konferencia-előadás:

 • Lázár János, Christian Wolf tanítványa, Kora felvilágosodás és Erdély, Szeged, 2015. május 25.
 • A háború reprezentációja, A hatalom reprezentációi, hatalmi diskurzusok. (A hatalom megjelenítési formái a tudományokban és a művészetekben), az OSZK Tudományos Ülésszaka, 2015. nov. 26.

 

Tudományos-népszerűsítő előadás:

 • Kölcsey útja a Hymnusig = Szécsény, Magyar Kultúra Napja, 2015. jan. 25.
 • Magyar utazási irodalom a 17. században = Múzeumok éjszakája, Oroszlány, 2015. június. 24.

 

Pódiumbeszélgetés:

 • A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe, Bp. Szentháromság tér, 2015. jún.

 

Moderálás:

 • Corvina Augusta. Pódiumbeszélgetés, OSZK, 2015. jan.
 • Két tanulmánykötet bemutatója, OSZK, 2015. nov.

 

Kiállításmegnyitó:

 • Corvina-facsimile, OSZK, 2015. március

 

Kiállítás-közreműködés:

 • Corvina-facsimile, OSZK, 2015. március
 • Könyvtárlat, 2015. dec. 3.

 

Kiállítás-szervezés:

 • Corvina-facsimile, Milánó, EXPO

 

Tanulmány:

 • Háború, emlékezés, béke (Susan Philipsz: War Damaged Musical Instruments, Pair) = Új Forrás, 2015/10, 70–77.

 

Elektronikus megjelenés (blogsorozat):

 

 

Golub Xénia

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Ксенија Голуб: Памятники славянской книжности в культурном наследии Грекокатолической церкви в Венгрии. [A magyarországi görögkatolikus egyház szláv könyvemlékei] In: Ниш и Византија Зборник радова XIII, уред. Миша РАКОЦИЈА. Ниш, 2015. 465 – 476.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • A grábóci szerb orthodox monostortemplom kántorpadjai = Magyar Egyházzene XXII (2014/2015) 301–316.

 

Fordítás (szerbről magyarra):

 • Vukovits Koszta: A Pécsi Regionális Szerb Egyházművészeti Gyűjtemény. Ford. Golub Xénia. Szentendre, Budai Szerb Ortodox Egyázmegye – Szerb Egyházi Múzeum, 2015

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Európa aranyfedezete: „A humanizmus napjainkban” (Egy Mandelstam-esszé margójára).  Felolvasóülés Szőke Katalin tiszteletére. ELTE Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék, 2015. március 13.
 • Serbian Monks as Documented by the Handwritten Inscriptions in the Early Printed Cyrillic Slavonic Books from the Territory of the Serbian Orthodox Eparchy of Buda. International Sympozium «Niš and Byzantium XIV». University of Niš, Niš, Szerbia. Szervező: University of Niš 2015. június 3–4.
 • Istenszülő-trónok a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye templomaiban. Mária-tisztelet, Mária-kegyhelyek Közép-Kelet-Európában a 18. században. Tudományos konferencia a máriapócsi kegykép könnyezésének tricentenáriuma alkalmából. Szervező: Hajdúdorogi Görögkatolikus Metropólia. Máriapócs, Emmánuel Zarándokközpont. 2015. nov. 6–7.
 • Szláv antikváink és szerb possessoraik. OSZK Tudományos Ülésszak. 2015. nov. 25–26.

 

Könyvbemutató:

 • Terdik Szilveszter: Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. században – Művészet és reprezentáció.  Collectanea Athanasiana VI. Ars Sacra byzantino-carpathiensis 1. Nyíregyháza, 2014.
 • Terdik Szilveszter – Bara Júlia: "...kincseiből újat és régit hoz elő". Válogatás a történeti Szabolcs és Szatmár vármegye görög- és római katolikus szakrális emlékeiből. Nyíregyháza, Hajdúdorogi Egyházmegye, 2014. Máriapócs, 2015. május 22.

 

Hangodi Ágnes

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 

Elektronikus megjelenés:

Előadás:

 • A felnőttképzési törvény módosításából következő feladatok. Segédkönyvtáros képzőhelyek országos értekezlete, OSZK. 2015. október 2.

 

Hegyközi Ilona

 

Kiállítási ismertető:

 • [Bánfi Szilviával]: Az értékmentő. Fitz József-emlékkiállítások. In: Mercurius. (2014) 30–31.
 • [Co-author: Szilvia Bánfi]: IThe value-rescuer. József Fitz memorial exhibition. In: Bulletin. (2014) 30–31.

 

Bibliográfia szerkesztése:

 • Kollár Máriával: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2013-ban. In: Magyar Könyvszemle. 131. (2015) 1. 109–129.
 • A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2014-ben / Borvölgyi Györgyi, Hegyközi Ilona ; (közrem.) Kollár Mária. In: Magyar könyvszemle. – 131. (2015) 4., p. 469-487.

 

Szakfordítás:

 

 

Heltai János

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Egy RMK a nagyraktárból: David Pareus: Collegiorum theologicorum...pars altera. Heidelberg 1620. In: Zsupán Edina (szerk.): Interpretációk interpretációja: Tudós bibliothecariusok, tudós elődök. (Az OSZK Tudományos Ülésszaka, 2014.11.24), Budapest,  Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, (Bibliotheca Scientiae et Artis 7.), 2015. pp. 61–69.
  (ISBN:978-963-200-641-3)

   

Előadások konferencián rendezvényeken:

 • Pareus személyes kapcsolatai magyar diákjaival. Előadás 2015 júl. 6-án a Magyarországi Református Egyház Doktorok kollégiumának Irodalmi Szekciójában (2015)

 

Tudományos bizottsági tagságok:

 • OSzK Tudományos Bizottsága
 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság
 • Miskolci Egyetem Egyetemi Doktori Tanács
 • Miskolci Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság
 • Miskolci Egyetem Szövegtudományi Doktori Iskola törzstag és elnökhelyettes

 

Rendszeres felsőoktatási tevékenység:

 • Miskolci Egyetem heti 10 óra.

 

Hoffmann Gizella

 

Részvétel konferencián:

 • Kamarakonferencia Enyedi György születésének 460. évfordulójára 2015. június 16. , „Nekünk mégis Mohács kell...” – Szimpózium a mohácsi csata évfordulóján. 2015. augusztus 29.

 

 

Honffyné Felhő Ágnes

 

Bibliográfia szerkesztése:

 • Szakirodalmi válogatás, közrem. Feimer Ágnes. In: Könyvtárvilág [elektronikus dok]. 3. (2015) 1.2.; 3.; 4.; 5.

 

 

Illyés Boglárka

 

Cikk, tanulmány:

 

Előadás konferencián, tudományos rendezvényen:

 • Francia opera és magyar önreprezentáció. Massenet Heródiásának díszelőadása az 1885-ös országos kiállítás kontextusában. Tudományos ülésszak, Országos Széchényi Könyvtár, 2015. november 25.

 

Rádiós interjú, médiaszereplés:

 • Beszélgetés a Colorvox hangos képeslapokról. Elhangzott a Kossuth Rádió Regényes történelem című műsorában 2015. március 8-án.

 

 

Jávorka Brigitta

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 

 

Kelemen Éva

 

Önálló kötet:

 • Művészetek vándora. A zeneszerző Csáth Géza. Győr 2015, Magyar Kultúra Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár. 296 o.

 

Tanulmányok, cikkek:

 • „Amikor Székesfehérváron trubadúrdalokat fordítottál...” Farkas Ferenc és Weöres Sándor találkozása. In: Magyar Zene, LIII/4, (2015. december), 388–402.

 

Elektronikus megjelenés:

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • „Amikor Székesfehérváron trubadúrdalokat fordítottál...” Farkas Ferenc és Weöres Sándor találkozása = Tudományos konferencia Farkas Ferenc zeneszerző emlékére – Budapest, 2015. szeptember 10, Országos Széchényi Könyvtár
 • Művészetek vándora, Csáth Géza = Könyvbemutató előadás a Klauzál Pódium „1000 x ölel Józsi” c. estjén – Budapest, 2015. október 28.

 

Médiamegjelenés:

 • Most jelent meg... Művészetek vándora. A zeneszerző Csáth Géza. = Összhang. Kulturális, művészeti műsor. A zenei élet aktualitásai. – MR 3 Bartók Rádió, 2015. november 3. 19h; riporter: Katona Márta
 • A zeneszerző Csáth Géza. = Irodalmi Újság. Kulturális magazinműsor. – MR 1 Kossuth Rádió, 2015. november 22. 20h; riporter Veres Emese Gyöngyvér
 • Beszélgetés a zeneszerző Csáth Gézáról = Promontor TV (Budafok-Tétény), 2015. november 6.  

 

Kertész Balázs

 

Önálló kötet:

 • A magyarországi obszerváns ferencesek eredetiben fennmaradt iratai. 1448–1526. Közzéteszi: Kertész Balázs. – The Original Surviving Documents of the Hungarian Observant Franciscans. 1448–1526. Edited by Balázs Kertész. Budapest, Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2015. (Fontes historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria/Magyar ferences források 7.)

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • A budai ferences kolostor története 1444-ig. In: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27–28-án rendezett konferencia előadásai. Szerk. Karlinszky Balázs. Veszprém 2015. 27–43.

 

Könyvismertetés:

 • Formularium maius Ordinis Sancti Pauli Primi Heremite. Textedition des Pauliner-Formulariums aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Cod. Lat. 131. der Universitätsbibliothek zu Budapest). Mit einem Anhang: Fragmentum formularum Strigoniense Paulinorum. Hrsg. von Beatrix F. Romhányi, Gábor Sarbak. Budapest, Szent István Társulat, 2013. (Művelődéstörténeti Műhely – Rendtörténeti konferenciák, Tagungen zur Ordensgeschichte 4/3.) Magyar Könyvszemle 130. (2014) 397–401.

 

Kiállításrendezés:

 • A Kézirattár állandó kiállításának elkészítetése

 

 

Kis Domokos Dániel

 

Tanulmány:

 • Az Országos Református Presbiteri Szövetség (1926-1950). Valóság, 2015. 4. sz. 77-80. p.

 

Kiállítás:

 • Kabaré 100 évvel ezelőtt. Kamarakiállítás. Megnyílt a Múzeumok éjszakájára 2015. június 20-tól a könyvtár nyári zárásáig.
 • Sirató Ildikóval: Dőlt falak, dúlt szívek. A Nemzeti Színház testéről és léelkéről. Kamarakiállítás a Színháztörténeti Tár és a Nemzeti Levéltár rendezésében. 2015. április 24-május 23-ig.
 • Virtuális kiállítás. Sirató Ildikó, ring Orsolya, és másokkal. 2015. július 31-től.

 

Előadás:

 • Emlékezés R. Várkonyi Ágnesre, a nagy Rákóczi-kutatóra. Rákóczi Klub a Magyarság Házában. 2015. március 4. Házigazda: Martényi Árpád, Rákóczi Szövetség
 • Egy elfelejtett tábornok Rákóczi seregében – Esterházy Antal. Oroszlány – Majkpuszta, 2015. szeptember 20.

 

Médiaszereplés:

 • Majk és Grosbois. Dokumentumfilm a bujdosó Rákócziról. Rendezte Németh Árpád. Szakértő, beszélő: Kis Domokos Dániel. Szerkesztő, Kérdező: Várkonyi Gábor. cca. 30 perc. 2015.

 

Elektronikus megjelenés:

 

Cikk, publicisztika:

 • A „Lónyay”. A budapesti új református gimnázium felevatása = Presbiter, 2015. 1. sz. 8. p.
 • Egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten. [Áprily Lajos verse 1945-ből.] = Presbiter, 2015. 2. sz.
 • Az „Institutio”. [Thúri Farkas Pál verse.] = Presbiter, 2015. 3. sz.
 • A reformáció ősi fészke. = Presbiter, 2015. 4. sz. 4. p.
 • Egy ének Amerikából. „Isten élő lelke, jöjj”. Szerzője születésének 125. évfordulója alkalmából. [Daniel Iverson, 1890–1977.] = Presbiter, 2015. 5. sz.
 • A presbiter felelőssége. [Thomas Graham Campbell nyomán Csakey Sándor.] = Presbiter, 2015. 6. sz.

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • A Presbiter (a Magyar Református Presbiteri Szövetség lapja, megjelenik évente 6 alkalommal) szerkesztőségi tagja

 

Kollár Tamásné

 

Bibliográfia szerkesztése:

 • [Hegyközi Ilonával]: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2013-ban. In: Magyar Könyvszemle. 131. (2015) 1. 109–129.
 • A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2014-ben / Borvölgyi Györgyi, Hegyközi Ilona ; (közrem.) Kollár Mária. In: Magyar könyvszemle. – 131. (2015) 4., p. 469-487.

   

 

Kovács Eszter

 

Monográfia:

 • „Légy cseheknek pártfogója, magyaroknak szószóllója…” Cseh–magyar jezsuita összefüggések a kezdetektől 1773-ig. Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2015. 367.  ISBN 978-963-200-638-3

 

Tanulmány:

 • Jezuitské divadlo v Trenčíně. In: Okno do hudby a architectury, Trenčín, 2015.
 • A nagyszombati jezsuita könyvtár bohemikumai az 1690-ben. „Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus” Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak. Budapest, 2015. 23.

 

Lektorálás:

 • Frauhammer Krisztina: A Makula nélkül való tükör magyarországi hatástörténete. Utószó a Makula nélkül való tükör … fakszimile kiadásához. Budapest, Pytheas Könyvmanufaktura – MTA – SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2015. 50.

 

Konferencia előadások:

 • Charintus a Catharina. Česky psané jezuitské divadelní programy v Uhrách. Elhangzott 2015. május 7-én, Turócszentmártonban, a Zrod a cesty knihy című konferencián.
 • Rumer Gergely olmützi rektori évei. Elhangzott 2015. június 5-én, Budapesten Käfer István 80. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi konferencián.
 • A törökveszély huszita interpretációja. Elhangzott a Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben című konferencián Budapesten, 2015. november 10-én.

 

 

Kőrösi Zsuzsanna

 

Könyvfejezet:

 • 1945 az emlékeinkben. Válogatás az Oral History Archívum életútinterjúiból (Somlai Katalinnal közösen) In: Magyarok 1945-ben. Évkönyv XXI. Szerkesztette Rainer M. János. OSZK–1956-os Intézet Alapítvány, Budapest, 2015. 13–140. o.

 

Honlapszerkesztés:

 

Elektronikus megjelenés:

 

 

Kötél Emőke

 

Publicisztika, rövidebb írások:

 • Előszó (Komoróczy Gézával). In: Magyar zsidó orvosok lexikona.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Vulkánok között – Szövegek és figurák egymásba tükröződése az M-ben. Hajnóczy a könyvtárban. „A kékből kell kiindulni!” Szeged, 2015. május 7–8. Hajnóczy Hagyatékgondozó Műhely, Szeged
 • Örkény és a mindenkori hatalom – a kezdeti novelláktól az egypercesekig. A hatalom reprezentációi, hatalmi diskurzusok. (A hatalom megjelenítési formái a tudományokban és művészetekben) – OSZK Tudományos Ülésszak. Budapest, 2015. november 25–26.

 

Elektronikus megjelenés:

 

Lénárt András

 

Könyvszerkesztés:

 • A test a társadalomban. Rendi társadalom – polgári társadalom 27. Szerk. Gyimesi Emese – Lénárt András – Takács Erzsébet, Budapest, Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, 2015.

 

Honlapszerkesztés:

 • Az 1956-os Intézet Alapítvány facebook oldalán a kétheti rendszerességgel megjelenő, 60 évvel ezelőtti lapszemle szerkesztése.
 • Az OSA Archívum Csillagos házak című honlapjának szerkesztése.

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Hogyan tovább? Zsidók visszaemlékezései 1945-re. In: Magyarok 1945-ben. Évkönyv XXI. 2015. Szerk. Rainer M. János. Budapest, OSZK – 1956-os Intézet Alapítvány Budapest, 2015, 170–194. p.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Antifasiszta hétköznapok – a zuglói nyilasper értelmezésie. EMBER A TÉRBEN. Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium Éves Konferenciája, 2015. május 14.
 • Az egyesített zsidó hitközség és a hatalom 1956 után. A hatalom reprezentációi, hatalmi diskurzusok című konferencián. OSZK Tudományos Ülésszak, 2015. november 25–26.
 • Concluding remarks of the workshop. Suppressed Historiography, Erased memory? Perception of the Shoah in East Central Europe during Socialist Rule. Aleksander Brückner Center for Polish Studies (Halle an der Saale) in cooperation with the Jewish Museum in Prague, 2015. november 30–december 1.

 

Ismeretterjesztő előadások:

 • Babay István és Nagybudapesti Központi Munkástanács 1956-ban c. előadás. Megemlékezés a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület és a Törley Szalon szervezésében, 2015. október 29.

 

Kerekasztal-beszélgetés:

 • Csillagok, házak egykor, s ma – kerekasztal-beszélgetés a „Ki fér hozzá a múlthoz?” – konferencia, könyvbemutató és filmvetítés c. rendezvényen, ELTE BTK, 2015. november 17.

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 • Az 1956-os menekültek. ,RTL Klub, XXI század, 2015. november 3., szerk. Lázs Sándor

 

Mann Jolán

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • Mađarska nevjesta. Dvadeset godina zagrebačke hungarologije. [Tematikus folyóirat-különszám a Zágrábi Egyetem hungarológiai tanszéki oktatásának 20. évfordulója alkalmából] Književna smotra. Časopis za svjetsku književnost, XLVII, 2015, 177. (3.) sz. ISSN 0455-04639770455046007

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Enver Čolaković – prešućeni pisac i prevoditelj mađarske književnosti. In. Književna smotra. Časopis za svjetsku književnost, (Zagreb, Hrvatsko filološko društvo), XLVII, 2015, 177. (3.) sz. 125–135. o.

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Az első világháború kitörésének élménye Miroslav Krleža műveiben. In. Kappanyos András (szerk.): Emlékezés egy nyár-éjszakára: Interdiszciplináris tanulmányok 1914 mikrotörténelméről, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015. ISBN: 978-963-416-017-5
 • A horvát rendtartományról szóló rész írása és szerkesztése a Pálosaink, a fehér barátok c. kiállítási katalógusban. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiállítása: Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtár, Pécs, 2014. október 17 – 2015. február 8., a kiállítást rend., a katalógust írta és szerk.: Sudár Annamária és Sarbak Gábor, Pécs, M. Pálos Rend, Budapest, OSZK, 2015.

 

 Kritikák, recenziók:

 • Nyolc szakrecenzió az alábbi folyóiratban megjelent tanulmányokhoz: Mađarska nevjesta. Dvadeset godina zagrebačke hungarologije. [Tematikus folyóirat-különszám a Zágrábi Egyetem hungarológiai tanszéki oktatásának 20. évfordulója alkalmából] Književna smotra. Časopis za svjetsku književnost, XLVII, 2015, 177. (3.) sz. ISSN 0455-04639770455046007

 

Bibliográfiakészítés:

 • Selektivna bibliografija radova Envera Čolakovića iz hungarološkog aspekta. In. Književna smotra. Časopis za svjetsku književnost, (Zagreb, Hrvatsko filološko društvo), XLVII, 2015, 177. (3.) sz. 132–135.

 

Elektronikus megjelenések:

 • 17 bejegyzés az OSZK blogjára

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Konferencia-előadás a Zágrábi Egyetem Hungarológiai Tanszéke fennállásának 20. évfordulója alkalmából 2015. március 19–20-án megrendezett Húsz év múlva című nemzetközi tudományos konferencián. A hungarológia mint tudományos diszciplína fogalma Miroslav Krleža értelmezésében A konferencia programja és az előadások összefoglalója.
 • Konferencia-előadás a Splitben 2015. szeptember 24–25-én megrendezett Fantasztikum: valóságproblémák. A horvát irodalom összehasonlító története (Fantastika: problem zbilje. Komparativna povijest hrvatske književnosti) című nemzetközi tudományos konferencián. Az előadás címe: Modusi fantastike Krležina opusa u kontekstu svjetske književnosti (A fantasztikum módozatai Krleža életművében világirodalmi kitekintéssel)
 • Konferencia-előadás az OSZK 2015. november 25–26-án A hatalom reprezentációi, hatalmi diskurzusok címmel meghirdetett tudományos ülésszakán. Az előadás címe: A hatalom árnyékában – Sinkó Ervin életművének irodalomtörténeti helye

 

Konferencia szervezése, moderálás szekcióülésen:

 • A Zágrábi Egyetem Hungarológiai Tanszéke fennállásának 20. évfordulója alkalmából 2015. március 19–20-án megrendezett Húsz év múlva című nemzetközi tudományos konferencia szervezése.

 

Tárlatvezetés kiállításon:

 • A Pálosaink, a fehér barátok c., az OSZK és a Magyar Pálos Rend által Pécsett, a Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtárában közösen rendezett kiállításon magyar és horvát nyelvű tárlatvezetések 2015. január 16-án.

 

Egyéb jelentős, nyilvános kulturális esemény:

 • Előadás és ünnepi műsor szerkesztése Nagy László költészetéről születésének 110. évfordulója alkalmából a zágrábi Balassi Intézetben 2015. április 11-én A költészet napján. Az előadás címe: „Versben bujdosó”

 

Kerekasztal-beszélgetés:

 • A zágrábi 4. Krleža-fesztivál (2015. július 2–7.) „Reggeli Krležával“ című rendezvényén hozzászólás 2015. július 7-én.

 

Mezey László Miklós

 

Könyv- és kiadványismertető:

Riport:

 

Mikusi Balázs

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • Farkas Ferenc emlékkonferencia az OSZK-ban. (A Magyar Zene folyóirat tematikus száma, 53/4 [2015. november]. Szerkesztő: Péteri Judit, a szám társszerkesztője: Mikusi Balázs.)

 

Honlapszerkesztés:

 • A 2014-ben felfedezett Mozart-kéziratot bemutató Mozart, K. 331 (A-dúr szonáta) című honlap szerkesztése, magyar és angol nyelvű ismertetőszövegeinek megírása.

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • „Zeneművek, Goethe-szövegekkel, mintegy 782 szám, 376 kötet és füzetben”. Elischer Boldizsár kottagyűjteménye. In: Interpretációk interpretációja. Tudós bibliothecariusok, tudós elődök. Szerk. Zsupán Edina, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, Bp., 2015, 93–106.
 • Haydn és Trnka. In: „Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus”: Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak. Szerk. Ekler Péter és Varga Bernadett, Bp., 2015, 30–31.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 

Kritikák, recenziók:

 • Konferenciabeszámoló: International Mozart Conference, Stiftung Mozarteum Salzburg, 2–5 October 2014. In: Eighteenth Century Music 12/2 (September 2015), 269–271.

 

Szöveggondozás, fordítás:

 • Kilenc tanulmány fordítása angol és német nyelvről Somfai László válogatott kötete számára: Kottakép és műalkotás: Harminc tanulmány Bachtól Bartókig, Rózsavölgyi és Társa, Bp., 2015.
 • Két angol nyelvű tanulmány fordítása a Dolinszky Miklós szerkesztette Szemben a leáldozó nappal: írások, képek, zenék Dukay Barnabásnak, -ról, -tól: az önmagában nyugvó szív hallomása c. kötetbe (Új Forrás, Tata, 2015).

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • „Fakó minden teória”? Amerikai tapasztalatok. Előadás a III. Szegedi zeneelmélet-oktatási konferencián, SZTE ZMK Liszt Ferenc Kamaraterem, 2015. április 24.
 •  A vaudeville quotation in Haydn’s Il Distratto and the aesthetics of the theatre symphony. Előadás az International Association of Music Libraries New York-i kongresszusán, 2015. június 26.
 • Mit gyűjtött Haydn? Egy zeneszerzői kottatár rekonstrukciója. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia 2015. évi Bolyai-napján, Budapest, MTA Díszterem, 2015. július 2.
 • Farkas Ferenc, a menedzser. Előadás a zeneműtár Farkas Ferenc emlékére rendezett konferenciáján, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Díszterem, 2015. szeptember 10.
 • Hogyan kerülnek a „magyarok” Haydn kottatárába? Előadás az A 18. századi zene előadó-művészete, története és elmélete c. konferencián, Budapest, MTA BTK Zenetudomány Intézet, 2015. október 9.
 • Előadás a Haydn-kottatár néhány Széchényi-vonatkozású dokumentumáról az Országos Széchényi Könyvtár Széchényi-emléknapján, OSZK Díszterem, 2015. november 25.

 

Konferencia szervezése:

 • Tudományos konferencia Farkas Ferenc zeneszerző emlékére. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2015. szeptember 10.

 

Kiállítás rendezése:

 • A „feladatművész”. Kamarakiállítás Farkas Ferenc zeneszerző emlékére. OSZK Zeneműtárának katalógustere és olvasóterme, 2015. szeptember 10. és november 28. között [Kelemen Évával közösen].
 • „Emlékek életemből”. Kiállítás Goldmark Károly hagyatékából a zeneszerző halálának centenáriumán. OSZK Zeneműtárának katalógustere és olvasóterme, 2015. december 8. és 2015. március 5. között.

 

Folyóirat szerkesztőségi tagság:

 • Magyar Zene – szerkesztőbizottsági tag
 • Musicologica Austriaca – szerkesztőbizottsági tag

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 • Húsz perces beszélgetés Krassó Lászlóval az OSZK Zeneműtáráról a Hegyvidék Televízió „Duett” című műsorában (2015. szeptember 26.).
 • Élő interjú Beregi M. Edittel a Farkas Ferenc-kiállításról a Lánchíd Rádió „Kalauz” című műsorában (2015. szeptember 10.).
 • Interjú Katona Mártával a Farkas Ferenc hagyatékát bemutató kiállításunkról. Rövid változat 2015. szeptember 27-én a Muzsikáló reggelben, hosszú változat október 6-án 19:00–19:30 és 7-én 9:30–10:00 között.
 • Beszélgetés Molnár Szabolccsal a Goldmark-kiállításról a Klub Rádió „Felütés” című műsorában (2015. november 25.).
 • Telefoninterjú az InfoRádió számára az aznap megnyíló Goldmark-kiállításról (2015. december 8.).
 • Interjú Réfi Zsuzsannával a Farkas- és a Goldmark-kiállításokkal kapcsolatban a Gramofon folyóirat 2015. téli számához (megjelenés alatt).

 

Murányi Lajos

 

Könyv- és kiadványismertető:

 

Nagy Attila

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Biblioterápia a nevelésben. In: Könyv és lélek. Biblioterápiai tanulmányok, szerk. Gombos Péter, Vörös Klára. M. Olvasástársaság. Budapest, 2015. 39–47.

Szakmai publikációk, ismertetők:

 • Füzéki-díjas lett Kocsis István. In: Könyvtári Levelező/lap. 27. (2015) 1. 10–12.
 • Tehetség – zene – olvasás. In: Könyvtári Figyelő. 25. (2015) 2. 196–202.

 

Nagy Györgyi

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • The path of a Collection: the Apponyi Rariora Library = The Apponyi family in the history of book culture, Martin Slovak National Library 2015. 105–118 p.
 • Cesta zbierky: Aponiho knižnica vzácnych tlačí = Aponiovci v dejinách knižnej kultúry. Martin, Slovenská národná knižnica, 2015. 105–117 p.
 • Könnyedség és elegancia. Híres könyvkötők és munkáik az Apponyi Hungarica-gyűjteményben. = „Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus” Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak szerk. Ekler Péter és Varga Bernadett, 2015. Budapest. 34–36 p.

 

Pap Ágnes

 

Elektronikus megjelenések:

 „…szív és lényegbehatoló átéléssel” 125 éve született Baktay Ervin India-kutató, művészettörténész, orientalista. 1., 2. rész = Az OSZK blogja, 2015. június 24–25.

Vekerdi József-nekrológ = Az OSZK blogja, 2015. október 1.

Vekerdi József professzor úr halálára = Magyar–Indiai Baráti Társaság honlapja:

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Umrao Singh Sher-Gil Petőfi-fordításairól (Magyar–Indiai Baráti Társaság, 2015. máj. 20.)
 •  

Kiállításrendezés:

 • A Könyv ünnepel (Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál; társkurátor)

 

Megnyitó és köszöntő beszédek:

 •  A Könyv ünnepel c. kiállítás megnyitó (Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál), Bevezető Szenkovics Dezső Gandhi előadásához (Magyar–Indiai Baráti Társaság, okt.14.)

 

Pászti László

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Az emberi tényező harcászati vonatkozásai az 1848–49-es szabadságharc példáján. In: Hadtörténelmi Közlemények, 2015/2. szám. (394–414. o.)

 

Kiállításrendezés:

 • Szép Magyar Térkép 2014
 • Theatrum orbis terrarum (Edelényi Kastélysziget). Szakmai kurátor

 

Folyóirat szerkesztőségi tagság:

 • Catastrum. Évnegyedes katasztertörténeti folyóirat. Magyar Nemzeti Levéltár

 

Patonai Anikó Ágnes

 

Tanulmányok:

 • Hattyúk és a hatalom: Balettbemutatók a Magyar Állami Operaházban 1950-53 között = Hatalmi diskurzusok: A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben, szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix, Bp., Bibl. Nationalis Hungariae – Gondolat, 2016., 283-298.
 • Balettelőadások a budapesti Operaház 1913–14-es évadában, Szcenárium, IV. évf. 1. sz., 2016. jan., 46-57.
 • Balettelőadások a budapesti Operaházban az első világháború kitörése előtt = Emlékezés egy nyár-éjszakára, Interdiszciplináris tanulmányok 1914 mikrotörténelméről, szerk. Kappanyos András, Bp., MTA Bölcsécsettudományi Kutatóközpont, 2015., 321-331.
 • Szimbolikus terek és ismert helyszínek Jókai Mór Enyim, tied, övé című regényében = Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek, szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix, Bp., Bibl. Nationalis Hungariae – Gondolat, 2014., 40-53.

 

Előadások:

 • 2015. november: Magyar színházi nyelvújítók a 20. században, Budapest
 • 2015. november: Hattyúk és a hatalom: Balettbemutatók a Magyar Állami Operaházban 1950-53 között, OSZK Tudományos ülésszak, Budapest
 • 2014. szeptember: Balettelőadások a budapesti Operaházban az első világháború kitörése előtt „Emlékezés egy nyár-éjszakára”. Interdiszciplináris konferencia 1914-ről, MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest

 

 

Perger Péter

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Csodás csillag Bécs felett . In: „Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus” Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak. Szerk. Ekler Péter – Varga Bernadett, Bp., 2015, 40—41.
 • Újabb adalék David Pareus magyarországi kapcsolataihoz. Heidelbergi professzorok ajándékozó sorai Lővei Pellionis György kötetében In: Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem”, Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. Szerk. Gáborjáni Szabó Botond – Oláh Róbert, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények 2015. 202–208.

 

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Alte ungarische Übersetzungen in Holland und Ungarn bez./ Siebenbürgen. In: Margriet Gosker, István Monok (szerk.): Peregrinus sum: Studies in History of Hungarian–Dutch Cultural Relations in Honour of Ferenc Postma on the Occasion of his 70th Birthday. 292 p. Budapest; Amsterdam: Magánkiadás, 2015. pp. 35–48. (ISBN:978-90-823852-0-5)
 • Befoglaló mű link(ek):  REAL,  Teljes dokumentum,  SZTE Publicatio, OSZK
 • Caspar Sibelius magyar nyelvű imádságai. In: Gáborjáni Szabó Botond, Oláh Róbert (szerk.): „Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem”. Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015. pp. 295–301. (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai) (ISBN:978-963-12-1037-8)
 • „Stella nova exoritur”. In: Ekler Péter, Varga Bernadett (szerk.): Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus: Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2015. pp. 52–53. (ISBN:978-963-12-3172-4)

 

Recenzió:

 • Pesti Brigitta, Dedikáció és mecenatúra Magyarországon a 17. század első felében, Budapest–Eger, Kossuth Kiadó–EKF, 2013. In. Magyar Könyvszemle, 131:(3) pp. 354–357. (2015)
 • Németh S. Katalin, Magyar dolgokról, Magyar–német kapcsolattörténeti tanulmányok, Budapest, Universitas, 2014. In. Magyar Könyvszemle, 131:(4) pp. 497–499. (2015)

 

Rainer M. János

 

Könyvszerkesztés:

 • Magyarok 1945-ben. Évkönyv XXI., 2015. Budapest, 2015, Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány 302 p.

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • „...az emlékezet is konfrontálódott a történetírás múltképével...” In Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): A történész műhelye. Kolozsvár, 2015, Komp-Press, 175–186.
 • A vert sereg – századosok 1945-ben. In uő. (szerk) Magyarok 1945-ben. Évkönyv XXI., 2015. Budapest, 2015, Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány, 195–218.

 

Kritikák, recenziók:

 • Százéves a Nagy Háború. [Bihari Péter: A Nagy Háború száz éve. Személyes történetek] Élet és Irodalom, LIX. évf. 1–2. sz. 2015. jan. 9.
 • Földi harmónia. [Kende Péter: Magyarság, zsidóság, emberiség]. Mozgó Világ, 2015. 7–8. sz. 162–167.

 

Elektronikus megjelenés:

 

Konferenciaszereplések:

 

Interjúk:

 

Rajnai Edit

 

Honlapszerkesztés:

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • „A’ szinészetet hivatásához képesitvén…” Egressy Gábor színházprogramja (1846). In Irodalomtörténeti Közlemények, 2015, 1. sz., 138–148.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • „Theaterordnung”. A színjátszás lehetőségei az 1850-as években, A hatalom reprezentációi, hatalmi diskurzusok. (A hatalom megjelenítési formái a tudományokban és művészetekben), Országos Széchényi Könyvtár, tudományos ülésszak, 2015. nov. 25.

 

 

Sághi Ilona

 

Elektronikus megjelenések:

 

Rádió-és televízióműsorok  (szerkesztés és közreműködés):

 • „Csak az ember olvas” –Tizenkét hónap a nemzeti könyvtárban. Havonta jelentkező 30 perces adás az OSZK történetéről, működéséről, gyűjteményeiről, valamint könyv-és programajánló. Magyar Katolikus Rádió, 2015. február–december
 • Kossuth Rádió: Trendidők – könyv-és kulturális programajánlók 2014–2015.

 

 

Simon Bernadett

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • A Millenniumi Ujság jelenti… = Kút : az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola kiadványa, 13/ 1 (2014), 93–110.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Egy kiállítás képei… – Modern Magyarország. Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Program konferenciája, Bp., 2015. június 2–3.

 

Sirató Ildikó

 

Könyvfejezet:

 • Teattersuhteiden ensimmäisistä vaiheista. In. Pro Finlandia. Suomi ja Unkari. Helsinki, 2015.  [On Beginning Periods of Theatrical Connections between Finland and Hungary. In Finnish.]

 

Könyvszerkesztés:

 • Színháztörténeti konferencia 2014. Tolnay 100 – A 20. századi (színész)nő választásai. Konferencia a 20. századi magyar színészet, a színészek és közönségük történetéről. 2014. október 30–31. Vígszínház, Házi Színpad (szerk. és előszó). Csongrád, Raszter Könyvkiadó és Nyomda, 2015. 200 p.

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • Színpad

 

Sorozatszerkesztés:

 • Studia Theatralica

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Szenvedélyes hős vagy ércszobor? Széchenyi István alakja színpadainkon. In. Szörényi László 70. születésnapjára. In Szörényi László honlapja, MTA BTK ITI, [2015. 07. 30.]
 • A „különc” gróf Kegyencze a színpadon. In Teleki László… (szerk. Debreczeni-Droppán Béla), Budapest, 2015. Megjelenés folyamataban
 • 100. In. Színháztörténeti konferencia 2014. Tolnay 100 – A 20. századi (színész)nő választásai. Konferencia a 20. századi magyar színészet, a színészek és közönségük történetéről. 2014. október 30–31. Vígszínház, Házi Színpad (szerk. és előszó). Csongrád, Razster Könyvkiadó és Nyomda, 2015. 191–195. p.
 • Festival of Young Theatre People, Draama 2015. In. DRAAMA 2015. Järelraamat. (Toim. Kadri Naanu.), Tartu, 2015. Megjelenés folyamataban

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Requiem? A Várszínház históriája. In. Színpad, 2015. március (XI. évf. 1. sz.) 37–40. p. [Requiem for Várszínház – Castle Theatre in Budapest.]

 

Cikk, publicisztika, rövidebb írások (pl. előszavak is):

 • Dőlt falak, dúlt szívek. A Nemzeti Színház testéről és lelkéről. (50 éve bontották le a Népszínház épületét a Blaha Lujza téren). Kiállítás, kerekasztal-beszélgetés, 2015. április–május 
 • Fénykör. Válasz a körkérdésre: Van-e ereje a kortárs magyar drámának? In. Napút, 2015. június (XVII. évf. 4. sz.) – Tetten ért erő. 19. p.
 • Színháztörténeti konferencia 2014. Tolnay 100 – A 20. századi (színész)nő választásai. Konferencia a 20. századi magyar színészet, a színészek és közönségük történetéről. 2014. október 30–31. Vígszínház, Házi Színpad (szerk. és előszó). Csongrád, Raszter Könyvkiadó és Nyomda, 2015. 200 p.
 • Finno-Ugric literature(s)? A provocative and ambitious thoughts on national identification based on not only native language but literary usage of the language. (Finnugor irodalmak? Provokatív gondolatmenet arról, hogy a nemzeti identitás alapja nem egyszerűen a közös anyanyelv, hanem a nyelv irodalmi értékű használata.) In Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts (ed. By Harri Mantila et al). University of Oulu, 2015. 159. p.
 • Lomamatka Juukaan. In Vaarojen Sanomat. Juuan ja Kolin alueen puolueeton paikallislehti,10. 09. 2015. (47. évf. 36. sz.) 9. p.

 

 

 

Somlai Katalin

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • 1945 az emlékeinkben. Válogatás az Oral History Archívum életútinterjúiból. Kőrösi Zsuzsanna–Somlai Katalin: In: Magyarok 1945-ben. Évkönyv XXI. 2015. Szerkesztette: Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet Alapítvány–OSZK, 2015. 13–142. o.

 

Elektronikus megjelenés:

 

 

Szegő Iván Miklós

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés

 • A „legfőbb pesti srácok” 1945-ben. Az 1956-os felkelők parancsnokai a társadalmi mobilitás szempontjából. Eörsi László – Szegő Iván Miklós: In: Magyarok 1945-ben. Évkönyv XXI. 2015. (Szerk.: Rainer M. János.) OSZK – 1956-os Intézet Alapítvány. Budapest, 2015. 221–247.

 

Kritikák, recenziók:

 

Elektronikus megjelenés:

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 

Szvorényi Róbert

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • A Báthory Zsigmondnak ajánlott történeti művek előszavai. In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon. Szerk. Békés Enikő, Kasza Péter, Lengyel Réka. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, Budapest, 2015, 74–83.
 • Baranyai Decsi János történeti művének (Commentarii de rebus Ungaricis) datálásához. In: Interpretációk interpretációja – Tudós bibliothecariusok, tudós elődök.  Szerk. Zsupán Edina. (Bibliotheca Scientiae et Artis. Szerk. Boka László. 7.) Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat, Budapest, 2015, 50–57.
 •  „Candida pax veniat, sidere pulsa novo!” In: „Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus” – Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak. Szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett. Budapest, 2015, 42–43.

 

Előadások:

 • VIII. Lelkiségtörténeti Konferencia – Az egyházi reprezentáció megnyilvánulásai Magyarországon 1800-ig. (Budapest, 2015. április 16–18.) című konferencián: Pongrátz György Centuria chronographicorum című műve
 • II. Neolatin Konferencia – Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15–18. században. (Szeged, 2015. november 5–7.) című konferencián: Veit Marchthaler Rerum a Sigismundo ... gestarum brevis enarratio c. műve

 

Tabajdi Gábor

 

Önálló kötet:

 • Budapest a titkosszolgálatok hálójában. Budapest, Jaffa, 2015.

 

Honlapszerkesztés:

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Nulladik év. Magyar kereszténydemokraták 1945-ben. In: Évkönyv XXI. Szerk.: Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet Alapítvány, 2015.

 

Elektronikus megjelenés:

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • A hatalom megjelenése a kereszténydemokrata hagyományban (1945–1989). A hatalom reprezentációi, hatalmi diskurzusok – Tudományos Ülésszak (OSZK 2015. november 26.)

 

Tamási Balázs

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Levi, Levites and Worship in Qumran, In: G. Xeravits (szerk.): Various Aspects of Worship in Deuterocanonical and Cognate Literature (ISDCL, Deuterocanonical and Cognate Literature Studies Series), Berlin, Walter De Gruyter (megjelenés előtt).

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • „Világosság és sötétség a qumráni szövegek fényében” – A fény éve: Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Vallástudományi Doktori Iskolájának tudományos konferenciája, Budapest, 2015. november 26.
 • „Uralkodók és Velence szolgálatában: Don Jichak Abravanel politikai pályája és állameszméje” – A hatalom reprezentációi, hatalmi diskurzusok, OSZK Tudományos Ülésszak, 2015. november 25.
 • „Levi, Levites and Worship in Qumran” – Various Aspects of Worship in Deuterocanonical and Cognate Literature (2015), International Conference organized by Department of Bible, Sapientia College of Theology and the Faculty of Theology of the Károli Gáspár Reformed University, Budapest,  28 June – 1 July, 2015. 

Tóth Andrea

 

Szakfolyóiratbeli tanulmány:

 

Tóth Máté

 

Önálló kötet:

 • Könyvtár és közösség. Budapest, Argumentum. 2015. 138, 17 p. ISBN 978-963-446-742-7

 

Szakfolyóiratbeli tanulmány:

 • A digitalizálás trendjei az Európai Unióban. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 62. (2015) 10. 355–366.
 • [Bognár Noémi Erikával]: Tudás új utakon – a K2 kísérleti műhely harmadik sorozata. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 24. (2015) 6. 31–41.
 • [Co-author: Brigitta Jávorka]: Which cartoon character reminds you to the librarian? In: Design, innovation, participation. BOBCATSSS 2015. Proceedings and abstracts. Brno, Flow o.s., 2015. 208–213.

 

Tóth Zsuzsanna

 

Könyvfejezet:

 • Az Apor-kódex kötése. In: Haader Lea – Kocsis Réka – Korompay Klára – Szentgyörgyi Rudolf, Apor-kódex. 15 század első fele / 15. század vége és 1520 előtt. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Budapest, Székely Nemzeti Múzeum – Országos Széchényi Könyvtár – Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 2014. [2015!]
 • [Madas Edittel]: A kódex leírása. In: Haader Lea – Kocsis Réka – Korompay Klára – Szentgyörgyi Rudolf, Apor-kódex. 15 század első fele / 15. század vége és 1520 előtt. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Budapest, Székely Nemzeti Múzeum – Országos Széchényi Könyvtár – Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 2014. [2015!]

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • A Lányi-kódex kötéscsoport vizsgálatának eredményei. In. A Csíki Székely Múzeum évkönyve X., Csíki Székely Múzeum,Csíkszereda  2014, pp. 213–245. [2015!]

 

Publikációk szakmai (könyvtáros) lapokban:

 • Kötéstörténeti kuriózum a magyar asszonyok könyvtárából. In. Mercurius, 2014, pp. 39–40. [2015!]

 

Előadások:

 • Egy könyvről = A Papír- és Nyomdaipari Egyesület Restaurátor Szakosztálya által szervezett szakmai nap, 2015. május 11-én
 • A Lányi-kódex kötéscsoport vizsgálatának eredményei = A Papír- és Nyomdaipari Egyesület Restaurátor Szakosztálya által szervezett szakmai nap, 2015 szeptember 28.
 • A Lányi-kódex kötéscsoport vizsgálatának eredményei =  előadást tartottam Székelyudvarhelyen az Erdélyi Magyar restaurátor továbbképző konferencián – címmel 2015 október
 • A Lányi-kódex kötéscsoport vizsgálatának eredményei ( Galaxis vagy sziget – Könyvek egykor és ma (konferencia és kiállítás) Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár DAB Irodalom- és Nyelvtudományi Szakbizottsága, 2015. november 20.

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 

 • Az Apor-kódex kritikai kiadását bemutató kerekasztal-beszélgetés, 2015 október 20.

 

Tóvizi Ágnes

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Sándor Apponyi’s Print Collection then and now. = The Apponyi Family in the History of Book Culture, Martin, Slovak National Library, 2015, 129–140.
 • Zbierka jednolistových tlačí Alexandra Aponiho vtedy a dnes. = Aponiovci v dejinách knižnej kultúry. Martin, Slovenská národná knižnica, 2015, 129–141.
 • Megváltástörténet 24 epizódban: „vssgeteilt nach den xxiiii stunde(n) des natürliche(n) tags” = Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus. Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Budapest, 2015, 45–46.

 

Túri Klaudia

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Cometa est stella...avagy egy kalendárium rövid részletének fordítása. In: Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus. Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak, szerk.: Ekler Péter és Varga Bernadett, kiadják a szerzők és a szerkesztők, Budapest, 2015, 47–48.

 

Ungváry Krisztián

 

Könyvszerkesztés:

 • Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus: Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., 2015.

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Az írott média és az egyháztörténet metszéspontjai: Nyomdászat, könyvkiadás, sajtó In: A reformáció kincsei I., szerk. Tarsoly István, Kovács Eleonóra, Bp., Tarsoly, 2015, 1–8.
 • Wittnyédy István és a Papistak meltatlan üldözese In: Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus: Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., 2015, 50–51.

 

Szöveggondozás, fordítás:

 • Farkas Gábor Farkas, Régi könyvek, új kalandok: 12 történet a könyvtárak mélyéről, Bp., OSZK, 2015.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • A debreceni nyomda 1750 és 1780 között, Református Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és irodalomtudományi Szekció, 2015. július 6., Pápa

 

Vasné Tóth Kornélia

 

Önálló kötet:

 • A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., 360. (Nemzeti Téka sorozat)

 

Tanulmánykötetbeli tanulmányok:

 • Az ex libris a tudomány mérlegén – szakírók, szakírások In: Interpretációk interpretációja, Tudós bibliothecariusok, tudós elődök, Szerk. Zsupán Edina, Bibliotheca Nationalis Hungariae Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., Bibliotheca Scientiae et Artis VII., 143–166.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Tudós ex libris gyűjtők, exlibrisológusok, I. rész = Kisgrafika, 2015/3., 2–4.
 • Tudós ex libris gyűjtők, exlibrisológusok, II. rész = Kisgrafika, 2015/4., 4–7.
 • Kereskényi Gyula, Érd helytörténész plébánosa, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 19. kötet, 2015. 67–71.
 • A Szent Iván-éj eredete, az ünnep hagyományozódása az érdi kistérségben, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 19. kötet, 2015. 89–91.

 

Folyóiratszerkesztés:

 • Kisgrafika folyóirat 2015/1–4. számai

 

Honlapszerkesztés:

 • Saját honlap
 • A magyar ex libris élet átfogó bemutatása (a műfaj bemutatása, története, grafikusok, gyűjtők, kiállítások, hírek, kitekintés külföldre, galéria)

 

Recenziók:

 • Japán ex libris kiállítás a belga Exlibriscentrumban, A 2014-es kiállítás katalógusa kapcsán = Kisgrafika, 2015/3., 14.
 • László Lázár Nagy & Don Quijote = Kisgrafika, 2015/4., 13.

 

Rövidebb írások, cikkek:

 • Sós Zsigmond, a magyar ex libris németországi követe. A 80 éves grafikus köszöntése = Kisgrafika, 2015/1., 2–3.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Kovács József = Kisgrafika, 2015/1., 9.
 • Halla Aurél (1880–1959) államtitkár és Érd = Érdi Lap, 2015. március 19., 6.
 • Erdélyi István zentai kultúrmunkás és ex libris gyűjtő = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2015. március, 43–45.
 • A Nagy Háború ex libriseken = Kisgrafika, 2015/2., 2–4.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Erdélyi István = Kisgrafika, 2015/2., 7–8.
 • Éles Bulcsú „Léckatonák” c. kiállítása = Kisgrafika 2015/3., 6.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Szíj Rezső = Kisgrafika, 2015/3., 8–9.
 • Beszámoló a 2015. szeptember 5-i közgyűlésről = Kisgrafika, 2015/3., 12.
 • 80 éves Nagy László Lázár, a hivatástudattól átfűtött művész = Kisgrafika, 2015/4., 2–3.
 • Az ex libris 100 éve kerek évfordulókon (1905–2005) = Kisgrafika, 2015/4., 9–10.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Bélley Pál = Kisgrafika, 2015/4., 11–13.

 

Elektronikus megjelenés:

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Tudós ex libris gyűjtők, Kisgrafika Barátok Köre, Józsefvárosi Galéria, Bp., 2015. január 6.
 • Világi és egyházi reprezentáció, hatalmi szimbolika az ex libriseken, Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2015. november 26.

 

Kiállításmegnyitók:

 • Léckatonák, Éles Bulcsú kiállítása, P’Art Mozi (Szentendre, Duna-korzó 18.), 2015. június 27. 17 óra

 

Könyvbemutató:

 • A sárbogárdi községi (reál)gimnázium története (1920–1928) c. könyvem bemutatója, helyszín: sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtár, 2015. február 20.
 • A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015. (Nemzeti téka, sorozatszerkesztő: Boka László–Kégli Ferenc), 2015. június 24.

 

Folyóirat-szerkesztőségi tagság:

 • A Kisgrafika folyóirat szerkesztőbizottsági tagsága.

 

Egyéb fontos kulturális tevékenység:

 • Az Érdi Hungarikum Bizottsághoz felterjesztés Kereskényi Gyula érdi helytörténészi munkássága Érdikummá tétele, az Érdi Települési Értéktárba való emelése érdekében. A javaslat egyhangúlag elfogadásra került a bizottság 2015. április 23-ai ülésén.
 • Dedikálás: 2015. június 6. Ünnepi Könyvhét, a Vörösmarty téren az OSZK standjánál (A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban c. könyvem dedikálása)

 

Médiaszereplés:

 • A régi reálgimnáziumról c. kulturális műsor, A sárbogárdi községi (reál)gimnázium története (1920–1928) c. könyvem könyvbemutatójának teljes anyaga, az ott tartott előadásommal; Bogárdi Tévé, 2015. márc. 2. (az adás többször is megismételték)
 • A reálgimnázium története (részlet), Heti Híradó – Bogárdi Tévé, 2015. márc. 6.

 

Vesztróczy Zsolt

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Bécs? Prága? Budapest? A szlovák nemzeti mozgalom útkeresései az 1910-es években. In: Sorsok, frontok eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára. Főszerk.: Majoros István. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2015. 293–306.p.
 • Történetírás és nemzeti nézőpont. Szlovák és magyar interpretációk Magyarország történetéről 1863–1875. In: Interpretációk interpretációja. Tudós bibliothecariusok, tudós elődök. Szerk.: Zsupán Edina. Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2015. 197–206.p.
 • Történetírás és magyarságkép (Matica slovenská történeti munkássága az egykorú vizsgálati jegyzőkönyv tükrében, 1875).In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények 2014. 289–318.p.
 • Szakfolyóiratbeli tanulmányok:
 • Közép-Európa szolgálatában (Kiss Gy. Csaba 70 éves) = Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2015. 1. 137–152. p.

 

Elektronikus megjelenés:

 

Előadások:

 • A politika szolgálólánya vagy segédtudománya? (A történet­tudo­mány eredményeinek lehetséges hasznosítása a politikai életben) – Dialógus konferen­cia 2015. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Budapest, 2015. március 12–13.
 • Eretnekek, katonák, rablók, nemzetépítők. (A huszitizmus Jókai törté­neti tárgyú műveiben) – Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. Ohlas Jana Husa a husictví v uherské kultuře. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Országos Széchényi Könyvtár Cseh Centrum, Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Magyar Művészeti Akadémia, Budapest, 2015. november 9–10.
 • Kritikus vagy mameluk? A dualista kormányzat és a parlament működése Mikszáth Kálmán írásai alapján. – A hatalom reprezentációi, hatalmi dis­kurzusok. (A hatalom megjelenítési formái a tudományokban és művészetek­ben). Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszaka – Budapest, 2015. november 25–26.

Visy Beatrix

 

Önálló kötet:

 • Szavakkal körbe. Válogatott tanulmányok, kritikák, MIT füzetek III., Bp., Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2015, 305 p.
 • A macskakő nyolcadik élete – műfaj, narráció, emlékezet Lengyel Péter prózájában, Bp., Fekete Sas Kiadó, 2007, 119 p.

 

Tanulmány, kritika:

 • ÉS-kvartett Schein Gábor: Svéd című regényéről, ÉS, 2015/49, december 4.
 • A mérés lázgörbéje, Harkai Vass Éva: Ami feltárul s ami nem, Új Forrás, 2015/11, 63–68.
 • ÉS-kvartett Györe Balázs: Halálom után eltüzelni című regényéről, ÉS, 2015/45, november 6.
 • Fénykép, fényképleírás, narráció (Kérdések a fénykép irodalmi jelenléte kapcsán), Alföld, 2015/10, 62–70.
 • Megszólalás- és megszólításmódok. Istenkép(zet)ek Ady Endre és József Attila istenes verseiben, Irodalomismeret, 2015/3, 49–61.
 • Próbababák találkozása tilos, Szvoren Edina: Az ország legjobb hóhéra, Műút, 2015/52.
 • Megmártózni a létben, Gál Ferenc: Az élet sűrűjében, ÉS, 2015/41, október 9.
 • A kontextus tágas csarnoka, Havasréti József: Szerb Antal, Alföld, 2015/7, 118–122.
 • A néma isten befalazott nyája, Hevesi Judit: Hálátlanok búcsúja, ÉS, 2015, július 10.
 • ÉS-kvartett Nádasdy Ádám: A vastagbőrű mimóza című kötetéről, ÉS, 2015/23. június 5.
 • Az érzékelés hídjai, Péntek Orsolya: Az Andalúz lányai, Műút, 2015/51, 66–71.
 • Ex libris, Jichak Katzenelson: Ének a kiirtott zsidó népről – Halasi Zoltán: Út az üres éghez, Térey János: Átkelés Budapesten, Szijj Ferenc: Agyag és kátrány – fényleírás, Balaskó Ákos: A gépház üzen című műveiről, ÉS, 2015/16. április 17.
 • ÉS-kvartett Péntek Orsolya: Az Andalúz lányai, ÉS, 2015/19. május 8.
 • ÉS-kvartett Kiss Tibor Noé: Aludnod kellene című művéről, ÉS, 2015/14. április 3.
 • ÉS-kvartett Dragomán György: Máglya című regényéről, ÉS, 2015/11. március 6.
 • ÉS-kvartett Rakovszky Zsuzsa: Szilánkok című regényéről, ÉS, 2015/6., február 6.
 • Egy ingatag udvarház sodródó lányai, Rakovszky Zsuzsa: Szilánkok, Holmi, 2014/12.
 • ÉS-kvartett Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal – Márk-változat című regényéről, ÉS, 2014/49., december 5.
 • A fénykép tere – ekphraszisz, nézőpont, határátlépés, Alföld, 2014/12.
 •  ÉS-kvartett Péterfy Gergely: Kitömött barbár című regényéről, ÉS, 2014/45., november 7.
 • A hiány helyei árnyak, árnyjátékok Márton László Árnyas főutca című regényében, Irodalomismeret, 2014/2.
 • Csipesz, boncolókés, kalapács – a kortárs kritika szerszámkészletéből, Holmi, 2014/7.
 • Egy talált tárgy hatványra emelése, Závada Pál: Természetes fény, Holmi, 2014/6, 724–730.
 • Csicsóka, tarack és egyéb elágazások, Tolnai Ottó: Kalapdoboz, Híd, 2014/4.
 • Bevezetés a nehézirodalomba, Farkas Péter: Nehéz esők, Holmi 2014/4, 478–482.
 • Figyeljük a mesélő embert (kijelentő mód), „Figyeljétek a mesélő embert” Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről, Holmi, 2014/3, 364–367.
 • Prímszámok könyve, Borbély Szilárd: Nincstelenek, Holmi, 2014/1, 107–111.
 • Kibeszélés és/vagy elhallgatás. A költői megnyilatkozás útjai József Attila és Pilinszky János költészetében, Irodalomismeret, 2013/4, 22–28.
 • Hófehérke és egy darabka tenger, Tóth Krisztina, Akvárium, Holmi, 2013/10.
 • Halálra hantolva, Darvasi László, Vándorló sírok, Holmi, 2013/8.
 •  „Öreg csont, ifjú csont”: A haláltánc mesterei: Babits és Weöres, Jelenkor, 2013/7–8, 807–813.
 • Töprengések egy élőmű felett, Kemény István, Állástalan táncosnő, Összegyűjtött versek 1980–2006, Kemény István, A királynál, Holmi, 2013/5.
 • A csoportkép mint mise en abyme – a fénykép szerepe és leírása Závada Pál, A fényképész utókora című regényében, Alföld, 2013/5.
 • Umnitzerék, Eugen Ruge, A fogyatkozó fény idején, ÉS, 2013. április 9.
 • Van, és legyen is, Szvoren Edina, Nincs, és ne is legyen, Holmi, 2013/4.
 • A csoportkép mint mise en abyme – a fénykép szerepe és leírása Závada Pál, A fényképész utókora című regényében, Alföld, 2013/5.
 • "Én állok minden fülke-fényben" – az Eszmélet (kép)(keret)e, Vigilia, 2013/3.
 • A leleményes bűvészinas és az intermedialitás kora, Brian Selznick, A leleményes Hugo Cabret, Holmi, 2013/2.
 • Fedőneve „Barát”, Györe Balázs, Barátaim, akik besúgóim is voltak, Új forrás, 2013/2.
 • Kis kerti psycho, Jenei László, Bluebox, Holmi, 2013/1.
 • „A többi csak pillangóháj”, Bán Zsófia, Amikor még csak az állatok éltek, Holmi, 2012/12.
 • Mandragóra Kft, Szécsi Noémi, Mandragóra utca 7. Élet és Irodalom, 2012, 50. december 14.
 • , „Esik, mint egy skandináv regében”, Miklya Anna, Eső, Élet és irodalom, 2012, 43. október 26.
 • A kézirat mámora, Komáromi Gabriella: Lázár Ervin élete és munkássága, Csodaceruza, 2012. 58.
 • A helyettesítés alak(zat)(j)ai Ladik Katalin regényes élettörténetében, Híd, 2012/10.
 •  „A halálra nincs modell, Szilvia” – Fókuszban a „Rózsakiállítás”, Irodalomismeret, 2012/3.
 •  (Angyal)szárnyak és más állítások, Gál Ferenc, Ódák és más tagadások, Holmi, 2012/8.
 • Szavakkal körbekötve, Terék Anna: Duna utca, Híd, 2012/4.
 • Selyemgubó és tükör, Tolnai Ottó: A tengeri kagyló, Híd, 2012/3.
 • Mese, mese, mátka – a Mosonyimesék működésének tágabb horizontja, Holmi, 2012/2.
 • A regény börtönében, Farkas Péter: Johanna (Cold song), Holmi, 2011/10.
 • Biciklizéseim Aaron Blumm-mal, Aaron Blumm: Biciklizéseink Török Zolival, Híd, 2011/8–9.
 • Egy identitás önarcképei, Babits Mihály: Az európai irodalom történetének „narratív” megközelítése és a mű egy lehetséges olvasata, Irodalomismeret, 2011/2.
 • A magány verklije, Térey János: Protokoll, Holmi, 2011/6.

 

Könyvfejezet:

 • Fél kézirat, fél siker? = Interpretációk interpretációja. Tudós bibliothecariusok, tudós elődök, szerk. ZSUPÁN Edina, BScA 7., Bp., Gondolat–OSZK, 2015, 129–142.
 • A fénykép tere – ekphraszisz, nézőpont, határátlépés = Térérzékelések – térértelmezések, szerk. ÁDÁM Anikó, RADVÁNSZKY Anikó, Bp., Kijárat Kiadó, 2015, 44–56.
 • A hiány helyei árnyak, árnyjátékok Márton László Árnyas főutca című regényében = Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek, szerk. BÍRÓ Csilla, VISY Beatrix, Bp., Gondolat, 2014, 98–108.
 • A csoportkép mint mise en abyme – a fénykép szerepe és leírása Závada Pál, A fényképész utókora című regényében = Olvasható kép, látható szöveg, szerk. LAKNER Lajos, Debrecen, Déri Múzeum, 2014, 199–207.
 • Nyitott és zárt világirodalom = Nyitott/zárt Magyarország, Politikai és kulturális orientáció 1914–1949, szerk. FEITL István, Bp., Napvilág, 2013, 184–195.
 •  „[A] cserje teste” – szövegtest és szövegmozgás a Valse triste-ben = Valse triste, a Szombathelyen, Celldömölkön és Csöngén 2013. április 26–28-a között rendezett Valse triste-konferencia szerkesztett és bővített anyaga, szerk. FŰZFA Balázs, Szombathely, Savaria University Press, 2013, 125–132.
 •  „Tőle tanultam látni” – A fénykép narratív esztétikája Lengyel Péter prózájában = „Figyeljétek a mesélő embert”, szerk. RADVÁNSZKY Anikó, Bp., Ráció Kiadó, 2013, 76–91.
 • Holnapelőtt: alapkövek és bazaltkockák – Rövidpróza és a Két sötétedés = „Figyeljétek a mesélő embert”, szerk. RADVÁNSZKY Anikó, Bp., Ráció Kiadó, 2013, 112–132.
 •  „Mi zokog mint malom a pokolban” mérték, látomás, fenség A vén cigányban = A vén cigány, a Székesfehérvár-Kápolnásnyéken rendezett Vörösmarty-konferencia szerkesztett és bővített anyaga, szerk. Fűzfa Balázs, Szombathely, Savaria University Press, 2012.
 • A „kétbalkezes” műfaj – a meseregény varázsáról és tanításáról = „Az irodalomtanítás innovációja” című konferencia (Szombathely, 2012. február 10–11.) szerkesztett és bővített anyaga, szerk. FŰZFA Balázs, Szombathely, 2012.
 •  „Oh, a szárnyas idő” – egyetemes időérzék, szubjektív időtapasztalat = A közelítő tél, a Szombathely-Celldömölk-Egyházashetyén rendezett Berzsenyi-konferencia szerkesztett és bővített anyaga, szerk. FŰZFA Balázs, Szombathely, Savaria University Press, 2012.
 • Minden Egész el-tö-rött – az én- és a létmegértés kísérlete = Kocsi-út az éjszakában, a Nagykároly-Érmindszent-Nagyváradon rendezett Ady-konferencia szerkesztett és bővített anyaga, szerk. FŰZFA Balázs, Szombathely, Savaria University Press, 2011.
 • Az európai irodalom történetének elbeszélője = Költők és koruk, Babits Mihály és József Attila, szerk. N. HORVÁTH Béla, Szekszárd, 2009.
 • Az európai irodalom története mint családregény = Közelítések... Babits Mihály életművéről születésének 125. évfordulóján, szerk. NÉDLI Balázs, PIENTÁK Attila, SIPOS Lajos, Szombathely, Savaria University Press, 2008.

 

Önálló szerzői teljesítménynek minősülő kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár

 • FüstMilán Teljes napló, I–II., s.a.r. Szilágyi Judit, [munkatársak Kardos Csilla, SzilágyiZsófia, VisyBeatrix], Fekete Sas, Bp., 1999.

 

Könyvszerkesztés:

 • Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek, szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix, Bibliotheca scientiae & artis, VI., Bp., Bibl. Nationalis Hungariae–Gondolat, 2014, 262 p.

 

Elektronikus publikáció:

 

Vizkelety Andrásné Ecsedy Judit

 

Önálló kötet:

 • A Bornemisza-Mantskovit nyomda története. 2. átdolg. kiad. Budapest-Vizsoly 2015, Hernád K. 87  l.

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 •  A magyar Bésaléel. Páldi Székely István kolozsvári nyomdász grafikai munkássága. In: „Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem”. Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. Debrecen 2015, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények. (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai ) 226–242. l.
 • Trends in book illustration and decoration. The practice of Johann Michael Landerer. In: Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Vyskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v Stredoeurópskom priestore. Red.: Alena Valjašková. Martin  2014, Slovenská Národná Knižnica. l.239–250.
 • Vermutliche und tatsächliche Druckorte im Banat. In: Deutsche Sprache und Kultur im Banat. Hrsg.: Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler und Jozef Tancer. Bremen 2015, Edition Lumiėre.p. 39–50. (Presse und Geschichte – Neue Beiträge, Bd. 87.)

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • A 450 éves váradi nyomdászat rövid története. Bánfi Szilvia–V. Ecsedy Judit:. In: Magyar Grafika 2015. 4. 54–60.

 

Zichy Mihály

 

Előadások:

 • Nyugati emigrációs fondok az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában – 4 fond rövid ismertetése – szorosan vett kézirattári és tartalmi szempontból, beleértve a fondképző személy életútját és az anyag jelentőségét a korszak kutatói számára. (Jóllehet a 4 fond közül csak Nádasé jött be az Ithaka keretein belül, mindazonáltal a másik három is ugyanabba a körbe tartozik.): Héderváry Klára (Fond 523 – OSA); Kéthly Anna (Bölcsföldi anyagában – Fond 469); Teleki Béla (Fond 580); Nádas János (Fond 660)
 • Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Magyar Napok 2015 – Nyugati magyar diaszpóra – Veszprém 2015 március 19–28. A március 25-i program részeként: A Nemzeti Kulturális Alap Ithaka programjának bemutatása – Pannon Egyetem, B épület, konferenciaközpont, Veszprém, Egyetem u. 10. 14.00–16.00 
 • Könyvtár, levéltár, hagyatékfeldolgozás – előadás a 2015. évi Kőrösi Csoma Sándor Program oktatási programszakaszában 2015. április 13. Magyarság Háza, Budapest I. ker., Szentháromság tér 6.  A programot a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága szervezte.

 

Médiaszereplés:

 

Zsupán Edina

 

Konferenciakötet szerkesztése:

 • Interpretációk interpretációja: Tudós bibliothecariusok, tudós elődök. Szerk.: Zsupán Edina. (Konferencia helye, ideje: OSZK, 2014.11.24.), Budapest, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Bibliotheca scientiae et artis 7, 2015.

 

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

 • Bessarion immer noch in Buda? Zur Geburt der Bibliotheca Corvina. In: Ekler Péter, Kiss Farkas Gábor (szerk.): Augustinus Moravus Olomucensis: Proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513). 13th November 2013, National Széchényi Library, Budapest, Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015. pp. 97–122.
 • Egy archeológus a művészettörténetben: Rómer Flóris és a Corvina Könyvtár II. In: Kerny Terézia, Mikó Árpád (szerk.): Archaeologia és műtörténet: Tanulmányok Rómer Flóris munkásságáról születésének 200. évfordulóján. Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2015. pp. 193-221.
 • Történeti források funkcióváltása alkalmi művekben. Johann Schwartzkopf leírása August, Braunschweig-Lüneburg hercege könyvtáráról. In: Békés Enikő, Kasza Péter, Lengyel Réka (szerk.): Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon, Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, (Convivia Neolatina Hungarica; 1.), 2015. pp. 138–148.