Nemzeti Színház, 1845–1846

Laborfalvi Róza
 
A Nemzeti Színház bemutatója után 1845. november elsején tűzik újból műsorra a Bánk bánt, Lendvay választotta jutalomjátékául. Az előadás sikeres – november folyamán  még négy alkalommal adják, az egyik alkalommal Egressy Gáborral a címszerepben. A két színész „nemes vetélkedése” (Németh Antal) kedvelt témája a kor kritikusainak.
[1845. november] – 10. Bánkbán, bérszünetben ötödször. Szándékosan hallgatánk eddig az előadásról, s pedig azért hogy összehasonlítást tevén a czimszerep ’ két személyesítője Egressy s Lendvay urak közt, kik Bánkot eddig felváltva adák, mondókánkat egyszerre elmondhassuk, mi igen kevésből áll. Bennünket egyik sem elégít ki, hanem a két művész együtt már inkább. Egressy ur olly jellem festésében, mellynek alapszinezete nyugodtság, kétségkivül erősb mint Lendvay ur, de ha egyszer az indulat föl van zaklatva, ha a lélek viharzik, ha a szív föllázadott, e stadiumban már E. ur- sit venia* – láthatatlan. Itt ismét Lendvay ur szerencsésb. És ez Bánkbánnál is igazolva lőn. Az első felvonásokban Egressy ur kétségkivül jobb L. urnál, annyival inkább, mivel játékát a helyesb, figyelmesb szavalás’ előnye is támogatja. Ellenben a darab’ második felében, kivált a 4-dik s 5-dik felvonásban Lendvay ur jóval tulhaladja bajtársát, s valóban, ki e szerep’ mindkét részének egyenlő erővel megfelelni képes lenne, az tán az egy Bartha ur volna, – ha t. i. szerepét jól betanulná. A kisérlet nem ártana. Egyébiránt, hogy visszatérjünk E. s L. urakra, mindkettő különös gonddal, studiummal adja e szerepet, s ha akár egyik, akár másik szerepvivő egymás’' előnyeit önmagában egyesíthetné, Bánkot tőlük látni valódi műélv leendne.
(Honderű, 1845. november 25.)
*engedtessék meg
 
id. Lendvay Márton mint Bánk
Laborfalvi Róza
Barabás Miklós metszete, 1846
   
id. Lendvay Márton mint Bánk
Barabás Miklós metszete, 1846
   
Gertrudis és Bánk jelenete
   
Színlap
Gertrudis és Bánk jelenete
Laborfalvi Róza és Lendvay Márton
Rohn Alajos rézmetszete, 1845
   
A Nemzeti Színház színlapja a negyedik előadást hirdeti
1845. november 8.

Vissza