Nemzeti Színház, 1858, 1868.

 

„A szabadságharc leveretése után hosszú ideig gondolni sem lehetett a Bánk bán előadására. Ha Széchenyi félreértette Katona drámáját és »tendenciáját« veszedelmesnek tartotta, ha a cenzúra szemében még 1845-ben is szálka volt, hogyne száműzték volna az életet jelentő deszkákról e legmagyarabb tragédiát a Bach-korszakban, amikor mindent üldöztek, ami magyar volt...

A Bánk bán 1858. március 10-én összeszabdalva, megnyirbálva, agyoncenzúrázva, elerőtlenedve kelt új életre a Nemzeti Színházban. Petur bán szerepéből például mindaz elmaradt, ami a békétlenkedést indokolja. Tiborc csaknem fölösleges alakká vált, mert nem mondhatta el azt, amiért életre kelt a színpadon. Így volt ez tíz esztendeig.” (Németh Antal)

Ekkor lép fel először Bánk szerepében Szigeti József. A vidéki előadásokat nem számítva, ez volt a Bánk bán 25. előadása a Nemzetiben. – Csak a kiegyezéssel bekövetkező változások tették lehetővé, hogy a mű újból csonkítatlan szövegggel kerüljön színpadra 1868. szeptember 27-én.

         
Színlap
 
Szigeti József mint Petur
 
Színlap
Az 1858-as előadás színlapja
 
Szigeti József mint Petur
Peter Johann Nepomuk Geiger akvarellje, 1858
 
Az 1868-as előadás színlapja

Vissza