Admonti Biblia - képtár

1.-

A csatári Szent Péter oltár ereklyejegyzéke

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 3r

2.-

Teremtéstörténet hat képmezőben

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 3v

3.-

"I" iniciálé: Krisztus mellképe a négy evangélista-szimbólummal

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 7v

4.-

Mózes összetöri a törvénytáblát

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 41v

5.-

"U"iniciálé: az aranyborjú imádása

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 42r

6.-

A csatári kolostor alapítólevelének másolata 1138-ból

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 52r

7.-

Mózes átveszi a törvénytáblát

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 68v

8.-

Mózes a törvénytáblával

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 69r

9.-

Józsua elhivatása. Jerikó bevétele

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 84r

10.-

Gedeon elhivatása, áldozata és győzelme a midianiták fölött

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 94v

11.-

Boáz és Ruth. Ruth áldozata

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 105v

12.-

Hanna és Pennina, Hanna áldozata. Éli és fiai, Éli és Hanna

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 109r

13.-

Izraeliták és filiszteusok harca. Saul és Jonathán halála

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 124r

14.-

A Baál imádása

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 149v

15.-

"U" iniciálé

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 162r

16.-

Ezékiel víziója

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 206r

17.-

Dániel az oroszlánok barlangjában. Habakuk próféta ennivalót hoz Dánielnek

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 227r

18.-

Hóseás története

École Nationale Superieure des Beaux-Arts, Paris. PC 22788-1

19.-

Joel a sáskákkal

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 236v

20.-

Ámos víziója

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 237r

21.-

"I"iniciálé: Jónás

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 241v

22.-

Náhum próféciája

École Nationale Superieure des Beaux-Arts, Paris. PC 22788-2

23.-

"A"iniciálé: Aggeus története

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 246r

24.-

A szenvedő Jób

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2701, f. 252v

25.-

Hárfázó Dávid

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2702, f. 1v

26.-

"O"iniciálé: Vőlegény és Menyasszony

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2702, f. 36v

27.-

Kánonív

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2702, f. 131v

28.-

"I"iniciálé: Márk evangélista szimbóluma, az oroszlánfej

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2702, f. 147r

29.-

Pál apostol megtérése. Pált Damaszkuszba vezetik

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2702, f. 199v

30.-

János víziója. A két tanú halála

Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Cod. ser. nov. 2702, f. 229r


  Országos Széchényi Könyvtár