Az Országos Széchényi Könyvtár alapításának 200. jubileumára a Kézirattár "A Széchényi-család történetének újabb dokumentumai a Kézirattár gyűjteményében" címmel rendezett kiállítást. A tárlat részben az osztály törzsanyagából, részben a nemrégiben birtokunkba került családi dokumentumokból készült. Az utóbbi kéziratok alapítónk, gróf Széchényi Ferenc legidősebb és legkisebb fia, Lajos és István ágán maradtak fönn. Nagyobb részüket az előbbi unokája, gróf Széchényi Viktor gyűjtötte össze a családtagoktól, illetőleg eredetileg is ezen ág birtokában voltak, kisebb részük gróf Széchenyi István ifjabbik fia, Ödön és leszármazottai révén került a nemzeti téka tulajdonába. A dokumentumok nem képeznek összefüggő levéltári egységet, hanem mozaikszerűen adnak bepillantást egy-egy leszármazott és családja életébe, rokonsági kapcsolataiba, társadalmi szerepkörébe. A nemzetség a második világháború előtt íratta meg a család történetét Bártfai Szabó Lászlóval (1880-1964). Az összegyűjtött irategyüttessel gróf Széchényi Viktor megkönnyítette és segítette a történész munkáját. Ő maga is foglalkozott a família történetével és fölhasználta e kéziratokat.
Az itt bemutatott dokumentumokat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma segítségével vásárolta meg a nemzeti könyvtár 2000-ben; 2001-2002 folyamán ajándékképpen hasonló mennyiségű és értékű irategyüttest kapott a könyvtárunk gróf Széchényi Zsigmondnétól.
A kiállítást rendezte: Dr. Fülep Katalin (Kézirattár); Meggyesfalviné Ádám Ágnes, Horvátth Ágnes restaurátorok, a Restauráló Laboratórium, a vári Könyvkötészet és Mikrofilmtár, valamint az asztalosműhely munkatársainak közreműködésével.
Az internetes változatot tervezte és a digitalizálást végezte Payer Barbara.

© Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára 

 

- vissza -