IV. tárló


Említettük, hogy gróf Széchényi Viktornak köszönhető a családi dokumentumok összegyűjtése. Az ő főispáni és képviselői iratait, a Vörösmarty Körben elmondott beszédeit és az egyik - tréfás - nászbeszédét a meghívóval, valamint a nászmenet rendtartásával szintén bemutattuk a kiállításon kisebb fényképalbumoknak, a gróf utazási felvételeinek és más, apróbb fotóknak a társaságában.
Gróf Széchényi Viktor (1871-1945) a Károly-csapatkereszt és a Lipót-rend lovagkeresztjének birtokosa, m. kir. titkos tanácsos, Fejér vármegye és Székesfehérvár sz. kir. város főispánja (1906-1917; 1926-1939), 1935-től Székesfehérvár díszpolgára, a főrendiház tagja katonai szolgálatát 19 évesen kezdte a Vilmos császárról elnevezett 7. huszárezrednél. 1902-ben vált meg a tényleges katonai szolgálattól, de 1914-től újra bevonult, a szerb és az orosz harctereken harcolt s végül kapitányként szerelt le.
Szeretett utazgatni - ez részben hivatali kötelességei közé tartozott - és útjai során sokat fényképezett. Az itt bemutatott fotóalbum az ő felvételeit tartalmazza: pl. vadászlovaglását a jász-kun huszárokkal; Nedec-várát; a sárpentelei házukat és az ottani teniszpályát; olaszországi és más képeket.

Gróf Széchényi Viktor (1871-1945) fényképalbuma utazásairól készült felvételekkel, 20. sz.

A látnivalók sokaságától és az utazás fáradalmaitól elcsigázott "haldokló turista". Tréfás felvétel gróf Széchényi Viktor (1871-1945) fényképgyűjteményéből.

Gróf Széchényi Viktor (1871-1945) lemondási kísérlete nemzetgyűlési mandátumáról IV. Károly király trónfosztása alkalmából, 1921.
Választási jegyzőkönyv a két jelölt nevével, 1922.
Meghívók gróf Széchényi Viktor (1871-1945) és családja részére, 1931-1938.

Fejér vármegye tisztikarának újévi jókívánsága, belül a tisztviselők autográf aláírásával, 1931.
Gróf Széchényi Viktor (1871-1945), Fejér vármegye főispánja beszédének magyar nyelvű változata, melyet a magyarsággal szolidaritást vállaló, a trianoni diktátumot igazságtalannak tartó és elítélő angol parlamenti csoport alapítójának és főtitkárának székesfehérvári látogatásakor mondott, 1934. /Részlet/

- vissza -