VII. tárló

E tárlóban a gróf Széchenyi Istvánt és leszármazottait érintő fontos irattegyüttest mutattuk be.

Gróf Széchenyi István (1791-1860) lelki üdvéért mondott engesztelő szentmise értesítője, 1866.

Gróf Széchényi Béla (1837-1918) levele gróf Széchényi Viktorhoz (1871-1945), és a levél mellékletének szövege Jókai Mór: "Nyolcz Széchenyi" című versének alábbi részletével, 1911.
"Nyolczan emelték a ravatalt
mind Széchenyi sarjak.
Olyan terh vala ez, mit
egy ország népe se bír el..."


Még gróf Széchenyi István (1791-1860) kezdeményezte az új nagycenki templom fölépítését. Az ő, illetőleg a templom fölszentelésének emlékére adatta ki felesége, Seilern-Aspang Crescentia (1799-1875) grófnő a család levéltárosával, Paur Ivánnal XI. Ince pápa Széchényi Pál (1645-1710) pécsi püspöki megerősítését tartalmazó bulláját, valamint elhunyt férjének az új szentegyház építésére buzdító levelét. (1864) A templom fölszentelése a grófnő jelenlétében történt .
Az idős gróf Széchenyi Istvánt (1791-1860) ábrázoló rajz vagy még életében, vagy Hans Gasser (1817-1868) osztrák szobrász portrészobra nyomán készült.
A gróf Széchenyi István (1791-1860) tiszteletére a budapesti Nemzeti Casinoban rendszeresen megtartott "Széchenyi-lakoma" menükártyája a "Széchenyi-serleggel" és a részvevők autográf aláírásával, 1907, 1938. A lakomán - felkérésre - mindig más tartotta az ún. "serleg-beszédet", mely méltatta Széchenyi István érdemeit és rámutatott az ő szellemében fogant új tennivalókra.

- vissza -