KÉK DUNA KERINGŐ
Emlékkiállítás ifjabb Johann Strauss halálának 100. évfordulója alkalmából
Országos Széchényi Könyvtár, 1999. február 9. – április 25.

 

Az eleinte még apja zenei pályájáért titokban rajongó ifjú – ki kezdetben az atyai óhaj szerint a Politechnikum kereskedelmi tanfolyamát látogatta – először, mint zeneszerző és karmester 1844-ben lép színre, miután részben egy nő miatt id. Johann Strauss elhagyta a családot. Két évre rá, 1846 júniusában, atyja nyomdokán haladva, ő is Magyarországon vendégszerepel először zenekarával: a 2. sz. bécsi polgárezred karmestereként föllépett a Nemzeti Színházban, majd a Beleznay-kertben s a Horváth-kertben, s ekkor született a Pesti Csárdás (Pesther Csárdás, op. 23.) című darabja. Erre az időre nyúlik vissza Liszttel való ismeretsége is. Magyarországi vendégszereplését aztán az európai körutak sora követte, sőt, igaz, csak jóval később, Amerikába is meghívták. Majd 1848-ban, a bécsi forradalom alatt a császárhű, pozícióját féltő, s talán a mindennemű nagyobb változástól is tartó emberrel, apjával szemben az ifjú a forradalom oldalára áll, több lelkesítő indulót és más, olykor szatirikus darabot komponál, mint a Diákindulót (Studenten-Marsch, op. 56), vagy a Ligouriánus-sóhajok – Tréfa polkát (Ligourian-Seufzer, Scherz-Polka, op. 57), melyek ugyan megjelennek, de a rendőrség hamar lecsap rájuk, s jószerével alig marad fenn ezeknek a kottáknak itt-ott egy-egy példánya.
A. Grube  litográfiája, WienKortársai közül Wagner egyenesen a zene géniuszának, a század legmuzikálisabb szellemének nevezte, újabb kottáinak beszerzésére pedig a magyar Richter Jánost, a későbbi Bayreuthi Ünnepi Játékok egyik első karmesterét kérte meg, ki ezen óhajnak a zeneköltő 1863-as magyarországi tartózkodásakor eleget is tett, s mikor kinyílt az ajtó, Wagner a Kék Duna vokális keringőt énekelve sietett elé, átvenni kezéből a frissen beszerzett kottákat.
Természetesen 3/4-es lüktetése miatt is, túlzott kilengéseket, óriási indulatokat nem támaszthat ez a zene, vagyis a bécsi keringő, s ezért csak csodálkozásunkat s tulajdonképp elismerésünket fejezhetjük ki, hogy ilyen békés, megnyugtató keretek között is képes volt arra, hogy operetteket komponáljon, többnyire szörnyen gyenge librettókra, vagy inkább azok mellett, vagy azok gyengesége helyett, nem egyszer a cselekménytől teljesen függetlenül. S bár az Indigó és a negyven rabló, a Karnevál Rómában, vagy az Egy éj Velencében és a Cagliostro Bécsben s még néhány, nem bizonyult örökkévaló műalkotásnak, mégis ezek néhány keringőbetétje túlélte magát a darabot, de ezek mellett két olyannal ajándékozta meg a zeneszerető világot, mely ma is igazán kedvelt, s valóban méltó helyet foglal el a világ operaházainak repertoárján. Ki ne ismerné, legalábbis részleteiben A denevért vagy A cigánybárót.
A legnehezebb feladatot a Bécsben elkényeztetett komponista számára egy új környezetben, a javarészt Magyarországon játszódó Cigánybáró jelentette. Itt sokban kötötte az eredeti alaptörténet, s a viszonylag jó librettó. A Jókai Szaffi című elbeszélése után a Bécsben élő magyar újságíró, Schnitzer Ignác által német versbe szedett történet megzenésítése eleinte nehézségeket okozott a zenei világában némiképp beszűkült keringő- és polkaszerzőnek. Jókai, ki nagy lehetőséget látott művének ilyetén feldolgozásában, Schnitzeren keresztül, majd végül közvetlenül a mesterhez írt levélben biztatja, ötleteket adva a munkához, sőt eredeti, korhű, 18. századi ruhákról készít másolatokat, jelmezterveket a bemutatandó darab számára, s küldi Bécsbe.
A cigánybáró ősbemutatójára végül 1885. október 24-én került sor, Strauss 60. születésnapjának előestéjén, a Theater an der Wienben, a szerző vezényletében, Zsupán szerepében a híres bécsi színésszel, Alexander Girardival, ki talán sokak számára az általa viselt lapostetejű szalmakalapról ismeretes. S természetesen maga Jókai is ott ült az egyik páholyban feleségével, s ott volt társaságukban Dóczy Lajos is, ki később – Jókaihoz hasonlóan – a Pázmán lovag című vígopera szövegét adja.

Kéméndy Jenő jelmeztervei A cigánybáróhoz (Operaház, 1905)

Operettjeinek egyes szerepeit gyakran játszották Bécsben is magyar színészek, színésznők, de az 1893. január 10-én bemutatásra kerülő Ninetta hercegnőnek nem hogy a főszerepét alakította nagy sikerrel Pálmay Ilka, hanem, ahogy azt a művésznő emlékirataiban is olvashatjuk, Strauss a Ninettát egyenesen neki komponálta. Majd az 1897. március 13-án bemutatott operettben, Az ész istennőjében, a gyönyörű hangú Kopácsy Juliska remekelt. Ez volt Strauss utolsó, még életében bemutatott színpadi műve.

 

Strauss 50 éves alkotói jubileumának budapesti megünneplésén, 1894. december 2-án délután a fővárosi Zeneművész Kör a Vigadóban díszhangversenyt rendezett a tiszteletére. Másnap, december 3-án pedig a Népszínházban A cigánybárót adták, s maga a szerző vezényelt. Staruss a bécsi ünneplés után, hosszabb betegeskedésből felépülve fogadta el a pestiek invitálását, majd, ahogy a Zeneirodalmi Szemle írja, „a legszebb emlékekkel s a legrokonszenvesebb benyomásokkal hagyta itt tisztelőit, kik – úgymond – életének estéjén oly szívélyes kitüntetések és fényes ünnepeltetésekben részesítették.”
Többször nem jött, csak a magyar színházak, hangverseny- és báltermek közvetítették szellemét a zene szárnyain, mígnem, igaz, csak évekkel később, 1899. június elején a következő hír ütötte szíven a zeneszerető közönséget:
„Az a nyulánk, elegáns és érdekes halvány arcú zeneszerző, aki 1844 óta meghódította zeneszerzeményeivel a világot, folyó hó 3-án rövid szenvedés után elszenderült. Különösen keringőivel nemcsak az európaiakat tudta lázba hozni, hanem a világ egyéb népeit is, ahol műveit reprodukálták.” „Halálát nemcsak Bécsben gyászolják, hanem az emberiségnek főleg ama része, mely énekelni és táncolni szeret.”

 

A kiállítás a Színháztörténeti Tár és a Zeneműtár közös rendezésében készült.
A kiállítást rendezte és az ismertető szöveget írta: Kis Domokos Dániel

Vissza