URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ
Közművelődés az iskolán kívül
Kiállítás a Színháztörténeti Tár és a Zeneműtár folyosóján
2004. április – szeptember

 

Az 1899-ben, berlini és bécsi mintára a tudomány népszerűsítésére létrejövő színház, már vetített képekkel, később a mozgókép segítségével mutatott be előadásokat a kor kiváló tudósai és szakemberei közreműködésével. Az első előadást Cholnoky Jenő tartotta: Küzdelem az éjszaki pólusért. Az akkor elismert fizikus, Klupathy Jenő vagy a híres csillagász, Kövesligethy Radó is tartott előadást. Már korábban, 1897-ben, az Operában is volt egy kísérleti előadás: Kirándulás a Holdra. Később, több más mellett talán A tánc volt az egyik legkedveltebb, ezt tekintik az első magyar filmnek is. Ebből láthatnak fényképeket a kiállítás látogatói. Az egyik előadás – mint az érdeklődők majd látni fogják – az Akadémia akkori elnöke, báró Eötvös Loránd nevéhez is kapcsolódik, s Vikár Béla, aki először gyűjtött népdalokat a fonográf segítségével, épp 1899-ben először, is szerepel a kiállításon eredeti dallamrögzítő készülékével.

A létrejövő tudományos színház mellett az anyagi és egyéb feltételeket az „Uránia Magyar Tudományos Színház-Egylet R.-T.” biztosította, létesítéséhez részvényeket jegyeztettek. A társaságot – melynek 100.000 korona részvénytőkéje volt – Molnár Viktor vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos, Várady Gábor országgyűlési képviselő, Kövesligethy Radó egyetemi tanár és Somogyi Nándor művészeti és irodalmi vállalkozó alapította. A tudományos- és művészvilág és a magyar közélet színe-java mellett gyárosok, bankárok, vállalkozók is megtalálhatók a pártoló illetve az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok között. Színvonalas folyóirata is volt, Uránia címmel. Fontos közművelődési szerepet töltött be, mint az „Uránia Magyar Tudományos Egyesület közlönye”: írásaival jól kiegészítette a patinás, 1869 óta töretlenül létező Természettudományi Közlönyt.

Itt vetítették le az első, megkomponált, híres színészek közreműködésével készült rövidke filmet, A táncot 1901. április 30-án, melynek szövegét Pekár Gyula írta, a 24 mozgófényképet Zitovszky Béla, az Uránia fényképésze vette föl az épület tetején. A magyar tájakról készült, még megkomponálatlan felvételek azonban megelőzték ezt, mégis A tánctól számítják a magyar némafilm kezdetét, s ekkortól magyar forgatócsoportok gyakrabban készítettek filmeket az Uránia egyes tájakat, népeket bemutató előadásaihoz.

A kiállítást rendezte és az ismertető szöveget írta: Kis Domokos Dániel

Képek A tánc előadásról illetve képkockák a filmből:

Márkus Emília mint Salome

Fedák Sári mint japán táncosnő

A tarantella Kranner Rózsi és Várady Jenő előadásában

Blaha Lujza, Kiss Mihály és Lányi Géza, cimbalmos „Az igazi csárdás” jelenetében

Vissza