előző

index

következő

 

LICHTENBERGER, JOHANN: PROGNOSTICATIO

Mátyás királyra vonatkozó jóslatok a 15. századból

Ulm? 1488. április 1. után
Johann Zainer?

A pfalzi szerző néhány évig III. Frigyes császár udvari asztrológusa volt. Ezt a művét az 1485. évi napfogyatkozás hatására írta, s jövendölései az 1576. esztendőig terjednek. Rendkívül népszerű művében főleg az egyházzal kapcsolatos problémákat tárgyalja, az uralkodók közül csak a francia, cseh és magyar királlyal, illetve a rajnai választófejedelemmel foglalkozik. Mátyással kapcsolatban fájlalja, hogy a király sorsát megrontotta az irigység és a becsvágy, pedig Mátyás a törvényességet gyakorolja, őrzi a hitet, s ő a kereszténység egyetlen pajzsa. Tudja, hogy engedelmességgel tartozik a német császárnak. Halála után nem leszármazottja, hanem német királyi sarj örökli a magyar koronát. A gazdagon illusztrált kötet igen népszerű volt, csupán a 15-16. században közel 50 kiadást ért meg, s egészen a 19. századig kézikönyvként használták.

   Országos Széchényi Könyvtár 1996