előző

index

következő

 

KONRAD VON MEGENBERG: BUCH DER NATUR

Rovarábrázolásai miatt kuriozitásnak számító munka

Augsburg, 1478,
Johann Bämler

A mű szerzője a regensburgi Szent Ulrik templom plébánosa, aki korábbi művek felhasználásával írta meg az első német nyelvű, allegorikus értelmezésektől nem mentes, mégis tudományos igényű, enciklopédikus jellegű természettudományi munkát, mely az élő és élettelen természettel foglalkozik, hierarchikus rendben tárgyalva annak alkotóelemeit az embertől a csodalényekig. A középkorban igen népszerű mű ismertségét a nyomtatott példányok is elősegítették. Bämler 1475-ben adta ki először a munkát, amelyet sikerére való tekintettel a meglevő dúcokkal még kétszer kinyomtatott. Példányunk a második kiadás egyik darabja. A könyvhöz 12 egész oldalas metszet készült, melyeket kézzel színeztek. Rajzolójuk a szokatlan feladatot, hogy a szövegben említett dolgokat tablószerű elrendezésben, felismerhetően és mégis látványosan mutassa be, ügyesen oldotta meg. A budapesti kötet illusztrációit a rovarokat és a köveket ábrázoló kép kivételével kitépték.

   Országos Széchényi Könyvtár 1996