Borsa Gedeon: Andreas Hess

Printer-friendly versionPDF version
2013/11/07

„2013 jelentős évforduló a magyarországi könyvtörténet és annak kutatása szempontjából. 540 esztendővel ezelőtt, 1473. június 5-én fejezte be Andreas Hess Budán az első hazai ősnyomtatvány, a Chronica Hungarorum nyomtatását. 90 esztendővel ezelőtt, 1923. október 10-én született Borsa Gedeon könyv- és művelődéstörténész, az egyetemes és a hazai könyvtörténeti kutatás elismert szakértője, az Országos Széchényi Könyvtár bibliothecarius emeritusa. Ennek a kettős évfordulónak alkalmából adja közre Borsa Gedeon Andreas Hessről szóló összefoglaló munkáját az Országos Széchényi Könyvtár, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és a Magyar Könyvszemle.

Hess munkásságáról hasonló áttekintés Fitz Józsefnek, Borsa Gedeon mesterének a Budapesten 1932-ben kiadott monográfiája óta nem jelent meg. Borsa Gedeon évtizedek óta módszeresen kutatja az első magyarországi ősnyomda létrejöttének kérdéseit. Minthogy levéltári források nem állnak rendelkezésre, kiindulása a Hess-nyomda két termékének a fennmaradt és mára már az egész világon szétszóródott példányai voltak. Azok gondos vizsgálata alapján a betűtípus-kutatás módszerét is segítségül híva sikerült megnyugtató módon tisztáznia számos filológiai, tartalmi és technikai kérdést. Művét ennek ellenére nem tekinti Hess-monográfiának, hanem csupán „műhely-forgács”-ként ajánlja az olvasók figyelmébe.” (A könyv fülszövegéből)

A kötet adatai:
Borsa Gedeon: Andreas Hess
Szerkesztette: P. Vásárhelyi Judit és Perger Péter
Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és a MOKKA-R Egyesület
(A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 6.)
ISBN 978 963 446 703 8
Ára: 2 500,- Ft

A kiadvány megvásárolható az OSZK könyvesboltjában és megrendelhető a Kiadványtárban. Elérhetőségek:
Budai-Király Tímea
Tel.: 22-43-878
Fax: 22-43-744
Email