Száműzve, de le nem győzve

Száműzve, de le nem győzve

Száműzve, de le nem győzve
Kéthly Anna emigrációs levelezése, 1957-1976

Szerkesztette: Zichy Mihály
Országos Széchényi Könyvtár – Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2007., 351+XVI oldal
ISBN 978 963 748 659 3

3 300,- Ft
Kapható

Kéthly Anna (1889-1976) szociáldemokrata politikus az 1956-os forradalom idején meghatározó szerepet játszott, az újjáalakult Magyarországi Szociáldemokrata Párt elnöke és a Harmadik Nagy Imre-kormány államminisztere. 1956. november 1-jén Bécsbe utazott a Szocialista Internacionálé ülésére. Innen már nem tér vissza, miután november 4-én hazafelé tartva értesült a szovjetek bevonulásáról. Bécsből New Yorkba repült, az ENSZ magyar bizottságában részt vett a forradalomról szóló jelentés elkészítésében. Több memorandumot küldött az ENSZ-hez. 1957-ben a strasbourgi Magyar Forradalmi Tanács elnöke lett. A Szocialista internacionálé és a belga szociáldemokraták segítségével Brüsszelben telepedett le. Ezenkívül ő volt a londoni Népszava főszerkesztője, egészen 1964-ig. 1976. szeptember 7-én halt meg a belgiumi Blankenbergében.

Ebből az izgalmas időszakból, nagy terjedelmű, emigrációs levelezésből ad közre válogatást a kötet Zichy Mihály történész szerkesztésében. A most először publikált dokumentumok fontos történelmi tényanyagot tesznek ismertté a magyar olvasók számára, ugyanakkor a levelek sora érdekfeszítő, megrendítő, az emberi vonásokat – morált, tartás, heroikus küzdelmet – is kidomborító kordokumentum.