A könyvtárak szerepe a közösségfejlesztésben – konferenciabeszámoló

Printer-friendly versionPDF version
2021/11/19

A 2019. szeptember 15-én zárult „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) projekt fenntartási időszakában az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete 2021. november 17–18-án online szakmai tapasztalatcserét szervezett a jelenleg is futó TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű pályázatok kedvezményezettjei számára. 

A projekt-együttműködés keretében a konferenciafelhívást a projektkonzorciumot vezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM-MOKK) juttatta el közvetlenül a TOP-kedvezményezettekhez, illetve a szervezésben is segítettek a Könyvtári Intézet munkatársainak. 

A szervező intézmény az online konferencia központi témájaként a könyvtárak helyi kulturális közösségfejlesztő szerepét jelölte meg. A kétnapos rendezvényt Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet igazgatója nyitotta meg, köszöntőjében tolmácsolva Rózsa Dávidnak, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójának üdvözletét is. A nyitó szakmai előadást Dóri Éva, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstudományi Tanszékének oktatója tartotta, amelynek témájaként a kulturális közösségek települések életére gyakorolt hatását ismertette. Az előadó kitért a kulturális közösségfejlesztés elméletére és gyakorlatára is, utóbbi keretében megosztva a Cselekvő közösségek projekt során gyűjtött tapasztalatokat is.

A plenáris előadások folytatásában Katona Zsuzsanna, a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály, Felhíváselőkészítési Osztályától hasznos tudnivalókról tájékoztatta a TOP-kedvezményezett önkormányzatokat a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 pályázati felhívások megvalósításának előrehaladásáról, kitekintve az új programozási időszakra is. Őt követte Arapovics Mária, az ELTE Társadalomtudományi Karának egyetemi docense, aki a mára lezárult Cselekvő közösségek projekt szakmai vezetőjeként az e munka során fejlesztett módszertani anyagok relevanciáját emelte ki, különös tekintettel a Covid19 járvány alatt tapasztaltakra – a közösségfejlesztés tükrében. Az elmúlt nehéz időszak talán minden korábbinál jobban rávilágított a közösségek összetartó erejének fontosságára. A plenáris ülés zárásaként Szu Annamária, az SZNM Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ fejlesztési osztályvezetője tájékoztatott a TOP-os kedvezményezetteknek nyújtott támogató munkájukról, többek között az OVIMOR nevű információs rendszer fenntartásáról, képzéseikről – külön kiemelve a kulturális közösségfejlesztés gyakorlata nevű kurzust – illetve a jövő évre tervezett támogató munka jelenleg is futó igényfelméréséről.

November 17-én és 18-án délután került sor az interaktív szakmai tapasztalatcserékre. A két alkalom során nyolc kistelepülési, illetve egy városi könyvtár mutatta be az elmúlt években végzett közösségfejlesztő gyakorlatát az önkormányzatok jelen lévő munkatársainak. A helyi közösségeket megmozgató számtalan kreatív jógyakorlat kiválóan példázza még a legkisebb könyvtárak társadalmi fontosságát is, legyen szó a helyi emlékek megőrzéséről, vagy akár „csupán” szórakoztató programok szervezéséről és mindezek sikeres közösségi összefogó erejéről. A részt vevő TOP-kedvezményezettek is bemutatkoztak, illetve megosztották egymással és a könyvtárosokkal a tapasztalataikat. A tapasztalatcserén részt vevő példaértékű könyvtárosok és könyvtárak: Somlai Veronika (Szentgáli Könyvtár), Gál Zoltánné (Cibakházai Könyvtár, Információs és Közösségi Hely), Lázár Tünde (Tiszanánai Fekete István Könyvtár), Bálint Zsoltné (Vokányi Könyvtár, Információs és Közösségi Hely), Hidasiné Nánási Nikolett (Annavölgyi Erkel Ferenc Kultúrotthon Könyvtára), Pósa Andrea (Bajnai Községi Könyvtár), Vágenszommer Orsolya (Epöli Községi Könyvtár), Bicsár Mónika (Mattyi Könyvtár, Információs és Közösségi Hely), illetve Pázsit Marianna, a mosonmagyaróvári Flesch Károly Nonprofit Kft. Huszár Gál Városi Könyvtár szakmai vezetője. 

A szakmai tapasztalatcsere megfelel a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat kedvezményezettjei számára a pályázati felhívás 3.4.1.1. B. 5. g. pontja szerinti szakmai tapasztalatcserén való részvételi kötelezettség előírásának, amelyről igazolást állít ki az Országos Széchényi Könyvtár a résztvevő TOP-kedvezményezetteknek.

A témát jobban megismerni vágyóknak ajánljuk a Cselekvő közösségek projekt honlapját, amelynek Tudástárában elérhető minden szakirodalom, amely a projekt keretében keletkezett. 

Ezek közül különösen ajánljuk az alábbiakat: