2022. november 24-én megnyílt az Esszencia című első állandó kiállításunk

Printer-friendly versionPDF version
2022/11/25

 

Az Esszencia című kiállítás  megnyitóján többek között jelen voltak dr. Hoppál Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára, Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár (KIM), Vashegyi György karmester, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, valamint Poprády Géza és Tüske László, könyvtárunk korábbi főigazgatói, továbbá a könyvtár partnerszerevezeteinek képviselői és munkatársai és a Haydneum művészei.

A jelenlevőket Rózsa Dávid főigazgató köszöntötte, aki rövid intézménytörténeti áttekintést követően elmondta, hogy mi az, ami meghatározza az idén 220 éves könyvtárat, s ennek milyen szerepe van a nemzeti identitás megtartásában és erősítésében. A nemzeti könyvtárnak mint szellemi egységnek kiemelt feladata a kulturális kincsek hozzáférhetővé tétele és a világban szétszóródott corvinák összegyűjtése. Nagy eredmény, hogy a corvinakódexek mintegy felének már a nemzeti könyvtárnál van a közlési engedélye. Ebből is látszik, hogy könyvtárunk él, gyarapodik, szolgáltat, megújít és nem feledi gyökereit. Jövőjét 220 évre visszatekintve építi. A most megnyíló állandó kiállítás egy különleges világot tár fel, amelyet mindig jó újraélni.

 

Novák Katalin köztársasági elnök asszony ünnepi köszöntője – melyet Victor Katalin elnöki tanácsadó tolmácsolt a jelenlévőknek – az esszencia, mint lényeg és örökség fogalma köré épült fel. Kiemelte az államférfiak, államnők szerepét, akiket „az különböztet meg a vezetőktől, hogy akkor sem mondanak le az esszenciáról, amikor a korszellem a higítottat díjazza. Akkor is építenek, amikor a túlélés is eredmény”. Az Országos Széchényi Könyvtár létrejötte is egy kiemelkedő, magyarságában megingathatatlan államférfinak, Széchényi Ferencnek köszönhető.

A nemzeti könyvtár „megszületése, működése alapjaiban járult és járul hozzá ma is egy nyelvében, szellemiségében, esszenciájában szuverén nemzet kulturális életéhez.” Ezután kitért a jelenlegi helyzet nehézségére, amikor a szomszédban háború van és amikor a mindennapok átvészelése is komoly kihívások elé állít minket. Nem elég azonban túlélni, hiszen gondoskodnunk kell az esszencia, a kulturális örökség átadásáról a fiatal nemzedéknek.

A nemzet megerősítésében, építésében, valamint a kultúra közvetítésében nagyon fontos szerepe van az Országos Széchényi Könyvtárnak, amely „a mostani nehéz helyzetben is tágra nyitja kapuit, de nem éri be ezzel, hanem úgy tekint előre, hogy közben visszafelé is mutat, arra, ahonnan jövünk, ahonnan az ösztönzést kapjuk, ahol az esszenciát őrizték.”

Beszéde végén a köztársasági elnökasszony külön köszönetet mondott Rózsa Dávid főigazgató úrnak és munkatársainak, hogy az építők táborát erősítik.

 

Dr. Hoppál Péter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára beszédében többek között a könyvtár digitalizáló tevékenységére hívta fel a figyelmet. Történeti áttekintésében megemlékezett a könyvtáralapító főpapokról, Klimó Györgyről, Esterházy Károlyról, Batthyány Ignácról, akik elsőként nyitották meg a nyilvánosság előtt gyűjteményeiket, ezekből jöttek létre az első nyilvános közkönyvtárak. Széchényi Ferenc személyével kapcsolatban kiemelte, hogy felismerte az egységes nemzeti közgyűjtemény megteremtésének szükségességét, mert számára nemcsak a könyvgyűjtés, hanem a gyűjtemény továbbadása és katalogizálása is fontos volt, e céllal hozta létre a Bibliotheca Regnicolarist. Az Esszencia kiállítás megnyitásával e nagy elődök hatalmas életműve, szellemi öröksége előtt is tisztelgünk.  

Könyvtárainknak nemcsak a nemzeti kultúra írott kincseink megőrzésében van elengedhetetlen szerepe, hanem egyúttal kutatóműhelyek is. Hangsúlyozta, hogy a kulturális kormányzati stratégia célja a kulturális akadálymentesítés, a kulturális javak elérhetővé tétele mindenki számára. Ebben nagy szerepe van az ország mintegy 3900 könyvtári szolgáltató helyének, amelyek az olvasás népszerűsítése mellett kulturális közösségépítő feladattal is bírnak. Kiemelte a könyvtáraknak a funkcionális analfabétizmus csökkentésében és a mentális egészség megőrzésében betöltött alapvető szerepét is.

 

A jelenlegi világpolitikai helyzetben identitásunk megőrzése elsőrangú feladatot jelent, az Országos Széchényi Könyvtárnak ebben a tekintetben is történeti felelőssége van. Rámutatott, hogy az OSZK-nak nemcsak kiváló szakemberei vannak, de a könyvtár munkatársának lenni életérzés. Könyvtárunk a kulturális innovációs folyamat egyik letéteményese, hiszen a digitális tartalmak előtérbe helyezése maga az innováció. A Digitalizáló Központ Közép-Európa legnagyobb digitalizáló műhelye, amely már havonta több mint 1 millió oldal digitális tartalmat állít elő. 2023-ban, Neumann János születésének 120. évfordulója alkalmával nemcsak a tudóst köszönthetjük, hanem egyúttal a Gutenberg- és a Neumann-galaxis találkozását is megünnepelhetjük.

A megnyitó beszédeket követően vendégeink Sudár Annamária kurátor vezetésével megtekintették a kiállítást, Mészáros Tamás főosztályvezető vezetésével pedig a digitalizáló központot.