Mit kell tudni a nyomdáknak?

 

A hatályos kormányrendelet továbbra is a nyomdát kötelezi a kötelespéldányok beküldésére nyomtatott kiadványok esetében. A nyomdának a rendeletben előírt módon (megfelelő beszolgáltatási példányszámban, szállítási határidő betartásával) ingyenes, hibátlan, 2 példányos szállítólevéllel ellátott kötelespéldányokat kell szolgáltatnia az Országos Széchényi Könyvtárnak és a kiadó székhelye szerinti illetékes megyei hatókörű városi könyvtárnak (budapesti kiadó esetén a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak). 

A kötelespéldányok beszolgáltatására vonatkozó részletes információk elolvashatók honlapunk A kötelespéldányok beszolgáltatása menüpont alatt.

A kötelespéldányokat a nyomda a kiadó terhére szolgáltatja. A postán vagy fuvarozó útján továbbított kötelespéldány-küldeményt a feladónak teljes mértékben díjmentesítenie kell.

A nyomda mulasztása esetén a nyomtatott kiadványok kötelespéldányait a kiadónak kell szolgáltatni. Ha bármelyik szolgáltató a kötelespéldányok szolgáltatását elmulasztja, az Országos Széchényi Könyvtár a kötelespéldányokat megvásárolhatja, illetőleg az eredeti kiadványról másolatot készíttethet vagy szerezhet be. A kiadó a mulasztással okozott kárt köteles megtéríteni.
A nyomdáknak a szállítólevelek megküldése mellett már nem kell külön jelentést küldeni a nemzeti könyvtár részére a nyomdában elkészült nyomtatott kiadványokról, kivéve, ha vannak köztük saját kiadásban megjelent művek. A nyomda ez esetben kiadónak is minősül. A nyomdának csak a saját kiadásában megjelent kiadványokról kell éves kiadói jelentést küldenie az Országos Széchényi Könyvtárnak, a tárgyévet követő év március 15-ig. Segítségként egy kiadói jelentés minta elérhető honlapunkon a „KAPCSOLÓDÓ TARTALMAK” menüpont alatt, de bármilyen formában elfogadjuk a kiadói jelentéseket, ha tartalmazzák a kormányrendeletben meghatározott adatokat. A kiadói jelentésnek tartalmaznia kell az adatközlő (kiadó) nevét, címét, az adatszolgáltatásért felelős személy nevét, elérhetőségét, a kiadvány címét szerzőjének nevét, a kiadás számát (időszaki kiadvány esetében a részegység számát), a kiadvány alakját, terjedelmét, példányszámát, a nemzetközi azonosító számát (ISBN, ISSN, ISMN), árát, a megjelenés pontos időpontját, valamint a nyomda nevét, címét.

Az elektronikus kiadványok kötelespéldányait és a nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változatot nem a nyomdának, hanem a kiadóknak kell beszolgáltatni. Amennyiben az elektronikus kiadvány (pl. hangzóanyag CD lemezen, vagy CD-ROM) a nyomtatott kiadvány melléklete, és már a nyomdában a kiadványba kerülnek, akkor a nyomdának kell beszolgáltatni azokat.