Kiadványstatisztika

 

Központi Statisztikai Hivatal többféle kiadványban jelenteti meg a könyvkiadás aktuális adatait.

Minden év első negyedévében megjelenik a Magyar Statisztikai Zsebkönyv, mely az előző év adatait veti össze az elmúlt 2-3 év statisztikai adataival. ( A Magyar statisztikai zsebkönyv minden évben az első olyan részletes, minden témakört felölelő, táblázatos kiadvány, amely előzetes adatok alapján tájékoztatást ad az előző év társadalmi, gazdasági folyamatainak alakulásáról. Regionális fejezete az egyes régiókat mutatja be, nemzetközi fejezete pedig elsősorban az Európai Unió tagállamait jellemző főbb adatok összehasonlítására nyújt lehetőséget. A számok értelmezését módszertani leírás, a tájékozódást számos grafikon segíti.)

A statisztikai zsebkönyvnél sokkal bővebben tárgyalja a könyvek megjelentetésével kapcsolatos statisztikai adatokat A könyvkiadás adatai. Data of book production című változó periodicitással megjelenő füzet. Ebből a kiadványból az 1997-2006-os éveket bemutató szám volt az utolsó megjelenés 2007-ben. 

2011-ben jelent meg a Kultúrstatisztikai adattár, 2000-2010. Cultural data, 2000-2010. Az adattár tartalmazza a magyar könyvkiadással kapcsolatos adatokat.

A Magyar Statisztikai Évkönyv az ország társadalmi és gazdasági folyamatait, a környezet főbb jellemzőit mutatja be. A főbb mutatókban bekövetkezett változásokat grafikonok szemléltetik. Minden fejezet lehetőséget nyújt időbeli összehasonlításra. 
A minden évben megjelenő évkönyvben, a Kultúra, sport fejezet tartalmazza a könyvkiadás statisztikai adatait. A táblázatok címei 90%-ban megegyeznek a Könyvkiadás adati című kiadvány aktuális évre vonatkozó táblázatainak címeivel. Az átfedés oka, hogy míg, a Magyar Statisztikai Évkönyv minden évben megjelenik és az aktuális évről nyújt tájékoztatást, addig a könyvkiadás adatai csak esetlegesen jelenik meg, ugyanakkor lehetőséget nyújt a kiadás adatainak több éves összehasonlítására.

Az összes kiadványban a dokumentumkiadással kapcsolatos adatok forrásai az Országos Széchényi Könyvtárnak megküldött, és a KSH Könyvtárnak továbbított kötelespéldányok (könyvek, füzetek, jegyzetek, zeneművek, kották, térképek, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok), illetve a kiadványokról készített kiadói jelentések. 

Az OSZK részéről a kiadványstatisztikával foglalkozó munkatárs:

Galambos Éva
Tel.: (1) 224-3840, Fax: (1) 202-0804, E-posta:galambos.eva[kukac]oszk.hu
Országos Széchényi Könyvtár
Kötelespéldány- és Kiadványazonosító-kezelő Osztály
(303/b. szoba)
1014 Budapest Szent György tér 4-5-6.