Múzeumpedagógiai programok A Corvina könyvtár budai műhelye című kiállításhoz

Printer-friendly versionPDF version

 

A program díja a kedvezményes belépőjegy mellett (1300 Ft/diák) 3500 Ft/csoport.

A program keddi, szerdai és csütörtöki napokon igényelhető.

A programon a kiállított tárgyak védelme miatt szigorúan maximum 25 fő vehet részt. Megértésüket köszönjük.

 

PROGRAMOK

 • Az írnoktanonc próbái
  A program időtartama: 60 perc, ajánlott korcsoport: 4–8 éves korig  
  Hallottátok már Mátyás király írnokának történetét? ­ mesés történeten keresztül megismerkedünk Mátyás királlyal és írnokával, kinek gondos munkája révén tekinthetjük meg a kiállításban látható kódexeket. A gazdag gyűjtemény a legügyesebb írnokok és rajzolók keze munkáját dícséri. Formákkal, színekkel és apró, de annál érdekesebb figurákkal kerülünk közelebb a régi korok emberének ízléséhez és művelődéséhez.
 • Címerében ott a corvus!
  A program időtartama: 60 perc, ajánlott korcsoport: 8–12 éves korig  
  Felidézzük a Mátyás királyról eddig tanultakat és figyelemirányító játék keretében megismerkedünk a kiállításban látható kódexek történetével, s azok legparányibb részleteivel. Majd a kiállításban jeleket fürkészve kutatjuk a hollós kódexek titkait. Összebarátkozunk a Budán dolgozó mesterekkel és remekeikkel. A megkedvelt kézjegyet magunk is átmásolhatjuk a legegyszerűbb technikát alkalmazva.
 • Mesterségem: kódexfestő
  A program időtartama: 60 perc, ajánlott korcsoport: 12–18 éves korig
  Idővonal segítségével felelevenítjük Hunyadi Mátyás életének nevezetes fordulóit. Drámajáték keretében megismerkedünk a király udvarába látogató kódexfestőkkel, akik később a budai rajzoló műhely kiváló tagjaiként a kiállításban látható kódexek lapjait megfestették. A gazdag gyűjtemény megtekintése által ízelítőt kaphatunk a reneszánsz szellemi és művészeti életéből.
 • Vár a holló szárnyai alatt kiegészítő program nagy létszámú csoportok esetén
  A program időtartama: 60 perc, ajánlott korcsoport: 8–18 éves korig
  A kiállításhoz kapcsolódva vezetőnyomtatvány segítségével a csoport önállóan fedezheti fel a budai vár-város Mátyás korában emelt épületrészeit. A gazdagság az épületek és környezetük minőségében is megmutatkozott. A diákok figyelmesen tájékozódva utánajárhatnak a régi utcaneveknek és a középkori házak díszítéseit is szemügyre vehetik.

 

TANULMÁNYI NYÍLT NAP
– művészeti technikák bemutatója 2018. 12. 17-18.
(hétfő és kedd)

Az előzetesen bejelentkezett iskolai csoportok (512. osztályig) számára tematikus tanulmányi nap keretében a kiállításban tartott vezetéshez kapcsolódóan különböző technikákat mutatnak be szakrestaurátor munkatársaink. A program keretében műhely munka során saját remek készíthető. A program díja a kedvezményes belépőjegy mellett 3500 Ft/csoport. Időpontok hétfőn: 10.00; 11.30; 13.00; 14.30. kedden: 13.00; 14.30.

 

Munka utáni MŰHELYmunka
– művészeti technika bemutatót hirdetünk felnőttek számára 2018. 12. 18-án, kedden 17 órától. A program során a résztvevők megismerkedhetnek az egyes corvinakészítő-eljárásokkal, anyagokkal és eszközökkel, valamint önállóan is remekelhetnek.  A programra előzetes bejelentkezés szükséges, melyen max. 30 fő vehet részt. A program díja a teljes árú belépőjegy.

 

MINIÁTORT BUDÁRA!
– rajzpályázat 3–4. és 5–6. osztályos diákok számára

Közhírré tétetik, hogy a király tudósai emlékkódex összeállításán dolgoznak. Kerestetik az a legrátermettebb ifjú miniátor, aki az uralkodó legkirályibb cselekedeteit megfesti. Aki szorgos kutató munkát sem kímélve szöveget jegyez és dicső képet alkot a magyarok Hunyadi Mátyásáról. Óvakodjon a szerző a hízelgéstől, keresse a király nemes cselekedeteinek históriáját. Királyi minőségének legtisztább erényeiből egyet kitüntessen, s míves munkával színes formában -A/4-es méretben- bémutasson. Az apró kép az M betű köré rendeztessék!

1 arany garas a díj, s azon is felül szerszám, festék és díszpapír.

A legkiválóbb jelentkező egész házanépével és minden társaival hivatalos ama bálra, melyen műve átadatik a királynak.

Mindenki küldesse bé futárral vagy postával a királyi palotába, érkezzen be következő esztendő Vízkeresztnek ünnepnapjáig. Budavári Palota F épület Szent György tér 4-5-6.

A borítékra ráírattassék a jelige: királyunk hollós címere! Benne légyen a mű mellett a jelentkező ékes neve és édesatyjának vagy jó mesterének elérhetősége.

A bálról újabb hírverést Télelő havában adunk, a munkához Isten áldását kívánjuk!

A beérkezett pályamunkák

A pályázat eredménye

 

Közhírré tétetik: Maszkabál a királyi palotában!

 

Az Úr 2019. esztendejének Boldogasszony havában, annak is 19. napján* maszkabál tartatik a királyi palotában. Minden kedves érdeklődőt - aprókat, apródokat, anyjukat, apjukat - szeretettel várunk a királyi könyvtár illuminátormesterek bemutatkozó kiállítására, valamint a zenés-táncos mulatságra!

Belépés: alkalomhoz illő udvari maszkában!

15.00 Gulyás László vándormuzsikus Egérmese című előadása
16.00 A rajzpályázat eredményhirdetése
16.00 gyermekfelügyelettel egybekötött diafilmvetítés lesz Mátyás király meséiből az 516-os teremben
16.30 Udvari ünnepség, zenés-táncos mulatsággal, finom falatokkal
17.30 Bálkirályfi és bálkirálylány választás
18.00 A bál zárása

A program ingyenes, de a királyi könyvtárba belépő jegyét mindenki váltsa meg!

*2019. január 19.

 

 

Médiapartner: