Külső adatbázisok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Akadémiai Kiadó folyóiratai (eduID) Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban. Bővebben

Az Akadémiai Kiadó szótárai  (eduID) Bővebben

Akadémiai Kiadó MeRSZ (eduID) Bővebben

Bibliotheca Eruditionis Művelődéstörténeti bibliográfiai keresőszolgáltatás. Bővebben

Brill Book History Online  (eduID) A könyvtörténeti bibliográfiai adatbázisban több mint 120 ezer tétel bibliográfiai adatait lehet elérni.

China National Knowledge Infrastructure
Próbahozzáférés  2022. február 28-ig
A China National Knowledge Infrastructure a legteljesebb kínai tudományos platform: teljes szövegű folyóiratokat, disszertációkat, évkönyveket, referenciamunkákat, e-könyveket, enciklopédiákat,  szabadalmakat, szabványokat, tudományos és technológiai eredményeket, törvényeket és előírásokat tartalmaz. A kínai források mellett, több mint 500 millió nemzetközi tudományos tartalmat is lefed, több mint 80 ország 700 nagy kiadójától.
Az adatbázisban elérhető elektronikus információ egy része kínai nyelven érhető el, azonban a platformon található fordítóprogrammal azonnal angol nyelvre fordítható a kívánt cikk.
Az adatbázis tartalma a következő tudományterületeket fedi le: bölcsészet - és társadalomtudományok, filozófia, tudomány és technológia, mezőgazdaság, orvostudomány és egészségügy.

EBSCO – Academic Search Complete  (eduID)Nemzetközi cikkek és tanulmányok. Bővebben

EBSCO – Academic Search Ultimate  (eduID) Az Academic Search Ultimate multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el több mint 10 ezer folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve.  Ismertető  Címlista

EMERALD Library Studies (eduID) Könyvtártudományi angol nyelvű teljes szövegű periodika adatbázis.

GALE Literary Sources  (eduID) A világon jelenleg a legnagyobb és legteljesebb irodalmi adatbázis-csomag. Az integrált kereső összesen 7 irodalmi adatbázist tartalmaz. Bővebben

GALE REFERENCE COMPLETE
Próbahozzáférés 2021. december 31-ig
A Gale Reference Complete a kiadó legnagyobb aggregált, multidiszciplináris adatbázisa, amelyben több mint 28 ezer periodika adatai találhatók meg, ezek közül több mint 15 ezer teljes szöveggel is elérhető. Bővebben

Grove Music Online  (eduID) Oxford Music Online. Bővebben

De Gruyter Journals (eduID) – Social Sciences and Humanities Package
A De Gruyter kiadó mintegy 260, magas impakt faktorú, bölcsészet- és társadalomtudományi folyóirat és emellett további 400 open access folyóirat elérhetőségét biztosítja. A multidiszciplináris folyóirat-csomagban 1995-től napjainkig elérhetők teljes szöveggel a tanulmányok. Címlista

De Gruyter – Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL)  (eduID)
Az adatbázis hozzáférést biztosít a Bibliotheca Teubneriana-ban megjelent minden latin forráskiadványhoz, mintegy 13 millió szóhoz az antikvitástól a neolatin szövegekig. User Guide (angolul)

De Gruyter – Thesaurus Linguae Latinae (TLL)  (eduID)
Az adatbázis a világ legrészletesebb latin szótárához biztosít hozzáférést. User Guide (angolul)

The Hungarian Reformation Online (BrillOnline Primary Sources) A gyűjtemény a magyarországi reformáció szerzőinek eredeti írásaiból nyújt átfogó válogatást. A legkorábbi szövegek az 1540-es években, a reformáció első lépéseinek időszakában keletkeztek, de jelen vannak a térségben kiépült egyházak által megrendelt, 1650-es évekbeli munkák is. A gyűjtemény felbecsülhetetlen forrásanyag a reformáció, a nemzetközi kálvinizmus, az ellenreformáció és az unitárius mozgalom kutatói számára.

JSTOR - Language&Literature Current Collections (eduID) Digitális archívum, melyet tudósok, kutatók és diákok állítottak össze tudósoknak, kutatóknak és diákoknak. Bővebben

Kossuth KiadóAz adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 250 szakkönyvét tartalmazza. A kötetek nagyrészt a történelem, politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia témakörében jelentek meg.

L'Harmattan Digitális Adatbázis (eduID) A L’Harmattan Könyvkiadó archívumát tartalmazó digitális adatbázis jelenleg több mint 1400 kötetet tartalmaz. A humán- és társadalomtudományok területéről kereshető pdf formátumban érhetőek el a tudományos szakmunkák. Címlista

MATARKA Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa. Bővebben

MTI - Magyar Távirati Iroda Aktuális hírek és az aktuális események értelmezését segítő háttérarchívumok, szolgáltatások.

NAVA Nemzeti Audiovizuális Archívum. Bővebben

Osiris (eduID) Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. Az adatbázis közel 1300 kötet könyv 500 ezer oldalát tartalmazza 20 tudományterületi kategóriába rendezve. Az adatbázis fix URL-eket tartalmazó címlistája

Oxford University Press (OUP) Journals - Arts & Humanities Collection (eduID
Az Oxford University Press a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. Az adatbázisban több mint 300 tudományos folyóirat 1996 utáni évfolyamai érhetők el.

ProQuest Library & Information Science Collection A ProQuest szolgáltató adatbázisa, a Library & Information Science Collection, a nagy múltú LISA (Library & Information Science Abstracts) című bibliográfiai adatbázis tételeit és tárgyszórendszerét is tartalmazó teljes szövegű adatbázis, mely több mint 400 kurrens folyóirat cikkeit és számos tudományos publikációt tartalmaz több mint 50 országból a könyvtártudomány, könyvtárhasználat, információkeresés, könyvtári információtechnológia, tudásmenedzsment stb. területéről.

Szaktárs – Balassi Kiadó (eduID) Az 1991-ben alapított Balassi Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére.
E témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen (latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.
A Kiadó legfontosabb sorozatai a következők: Humanizmus és Reformáció, Őstörténeti Könyvtár, Magyar Népköltészet Tára, A Magyar Folklór Szövegvilága, Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Tanulmányok a Transzcendensről, Hungaria Typographica.

Szaktárs – Gondolat Kiadó (eduIDA Gondolat Kiadó immár több mint fél évszázada van jelen a magyar könyvkiadásban, s ma is a hazai könyvpiac egyik meghatározó szereplője. A Gondolat a hangsúlyt némiképp a társadalomtudományra és a hazai szerzők könyveire helyezi, de kiadványainak spektruma kiterjed a hagyományos társadalomtudományi területek – a filozófia, a szociológia, a jog vagy a történelem – mellett, olyan tudományágakra, mint a pszichológia, a pedagógia vagy az ókortudomány, továbbá a kultúra- és médiatudomány és az információs társadalom kutatása. 2002-ben pedig újára indította szépirodalmi kiadványsorozatát is.

Szaktárs – Kalligram Kiadó (eduID) – A Kalligram, mint regionális és kisebbségi kiadó, egyrészt a felvidéki magyar irodalom legjelentősebb képviselője, másrészt a közép-európai kultúrák és irodalmak gondolat fő közvetítője. Számos társadalomtudományi sorozatot tart fent, amelyek mind megtalálhatóak a már induláskor is több mint 800 könyvet felsorakoztató adatbázisában.

Szaktárs – Kortárs Kiadó  (eduID) Az 1993-ban alapított könyvkiadó napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak közvetítésére kötelezte magát.
Legfontosabb sorozatai: Kortárs Dráma, Kortárs Esszé, Kortárs Film, Kortárs Kritika, Kortárs Levelezés, Kortárs Próza, Kortárs Tanulmány, Kortárs Vers, Magyar Remekírók – Új Folyam.

Szaktárs – Kronosz Kiadó  (eduID) A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs-baranyai helytörténeti kiadványok, de irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Önálló sorozatai: Sziluett - Korszerű történelmi életrajzok; Pécsi Mozaik; SziTu - Színháztudományi Kiskönyvtár.

Szaktárs – Napvilág Kiadó (eduID– Az 1995-ben alapított Napvilág Kiadó alapfeladatának tekinti a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. Az adatbázisban hozzáférhető köteteket a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány iránt érdeklődőknek ajánljuk. A kiadványok között megtalálható politikus-életrajzok, forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles spektrumon nyújtanak korszerű ismereteket.

Szaktárs – Tinta Könyvkiadó (eduID– A Tinta Könyvkiadó utóbbi húsz évben megjelent szakkönytermését tartalmazó adatbázis. Társadalomtudományi, főként nyelvészeti, kommunikációtudományi szakkönyvek gyűjteménye. A könyvek szerzői akadémiai kutatók és egyetemi oktatók.

SZÓ-TUDÁS-TÁR  (eduID) – Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára egy keresőfelületen érhető el. Bővebben

Typotex Kiadó Interkönyv adatbázisa (eduID) – Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600 magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.

USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum – A Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum több mint 54 ezer videóinterjút tartalmaz, melyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel: a holokauszt, valamint a ruandai, guatemalai és örmény népirtás és a kínai, nankingi mészárlás túlélőivel és szemtanúival.Bővebben

WBIS – World Biographical Information System – A WBIS Online a létező legátfogóbb biográfiai adatbázis, amely több mint 6 millió ember életrajzi adatait szolgáltatja a 8. századtól kezdve napjainkig. 8.5 millió életrajzi hivatkozást tartalmaz digitális másolat formájában. Az adatbázis tartalmazza a Régi magyarországi nyomtatványok (RMNY) első három kötetének adatait is.

 


 

Az Akadémiai Kiadó szótárai
A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó Angol-magyar nagyszótárt, Magyar-angol nagyszótárt, Német-magyar nagyszótárt, Magyar-német nagyszótárt, Francia-magyar és Magyar-francia nagyszótárát, az Idegen szavak és kifejezések szótárát, a Környezetvédelmi lexikont, a Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótárt, az Angol-magyar pénzügyi és műszaki szótárakat, valamint az Európai Uniós terminológiai szótárakat tartalmazza központi tartalomként. Elérhetők továbbá: Spanyol-magyar szótár, Magyar-spanyol szótár, Német-magyar műszaki nagyszótár, Olasz-magyar kéziszótár, Magyar-olasz kéziszótár, Magyar-holland kéziszótár, Magyar értelmező kéziszótár, Új magyar irodalmi lexikon, Magyar szinonima szótár, A magyar helyesírás szabályai. 

Az Akadémiai Kiadó folyóiratai
Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint 40 tudományágban biztosítanak lehetőséget tudósaink számára legfrissebb eredményeik publikálására, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a nyelvtudományig. Az felhasználók számára több mint 60 folyóirat érhető el, 1998-ig visszamenőleg.

Akadémiai Kiadó MeRSZ

 • Alapvető referenciaművek – a legnevesebb magyar tudósok munkái magyar nyelven
 • Célközönség: közép- és felsőoktatás + közkönyvtárak
 • Kényelmes használat: mobileszközökön és tableten is
 • Rendszeresen frissülő tartalom
 • Kibővített keresési lehetőségek
 • Egyéni könyvjelzők elhelyezése
 • Egyéni jegyzetek készítése
 • Kereszthivatkozások kezelése 

Bibliotheca Eruditionis
Művelődéstörténeti bibliográfiai keresőszolgáltatás.
Főbb alkotóelemei: Régi Magyarországi nyomtatványok és olvasmányok többnyelvű adatbankja, s továbblépési lehetőség a Zrínyi -könyvtár virtuális 3D kiállítására.

MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek online módon kereshető adatbázisa.
A magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel könyvtári konzorcium keretében. A felvett adatok adatbázisba kerülnek és több szempont szerint visszakereshetők illetve az egyes számok külön-külön böngészhetők.

NAVA - Nemzeti Audiovizuális Archívum
A közszolgálati televízió és rádió csatornák archívuma, valamint játékfilmek, filmhíradók, egyéb tematikus gyűjtemények anyagai tekinthetők meg zárt hálózatban a NAVA-pontokon. Az OSZK-ban csak az általános olvasóterem kijelölt számítógépeiről érhető el.

SZÓ-TUDÁS-TÁR

Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára (értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája) egy keresőfelületen érhető el.

EBSCO - Nemzetközi cikkek és tanulmányok 
A világ legátfogóbb teljes szövegű multidiszciplináris tudományos adatbázisa, több mint 8500 teljes szövegű periodikát, köztük több mint 7300 lektorált folyóiratot tartalmaz. A teljes szövegű tartalmon felül több mint 12 500 folyóirat, valamint összesen több mint 13 200 kiadvány, köztük monográfiák, beszámolók, konferencia-előadások stb. indexelését és kivonatait kínálja.

GALE Literary Sources

A világon jelenleg a legnagyobb és legteljesebb irodalmi adatbázis-csomag. Az integrált kereső összesen 7 irodalmi adatbázist tartalmaz:

1. Dictionary of Literary Biography Complete Online (DLB)
Több mint 16,000 életrajz és tanulmány a világ befolyásos irodalmi szereplőiről.
Tartalma:

 • Dictionary of Literary Biography
 • Dictionary of Literary Biography Documentary Series
 • Dictionary of Literary Biography Yearbook

2. Literature Criticism Online (LCO)
Tartalma:

 • Children's Literature Review
 • Classical and Medieval Literature Criticism
 • Contemporary Literary Criticism
 • Drama Criticism
 • Literature Criticism from 1400 to 1800
 • Nineteenth-Century Literature Criticism
 • Poetry Criticism
 • Shakespearean Criticism
 • Short Story Criticism
 • Twentieth-Century Literary Criticism

3. Literature Resource Center (LRC)
A teljes szövegű irodalomtudományi adatbázisban mintegy 135 ezer szerzőre vonatkozó szócikk és 75 ezer folyóiratcikk, szépirodalmi mű, irodalomkritika és könyv érhető el 1920-ig visszamenőleg.
Az MLA bibliográfiai adatbázisához ad teljes szövegű hozzáférést 1926-tól napjainkig, ahol ilyen elérhető.
Címlisták:
Journals and Magazines Title List (XLS)   
LRC full-text periodicals indexed in the MLA Bibliography Title List (XLS)   
Reference Title List (XLS)

4. LitFinder
Teljes szövegű hozzáférést biztosít 660 nemzet 80.000 szerzőjének műveihez: több mint 150.000 költői műhöz (kortárshoz is), 820.000 versidézethez, továbbá 7.000 klasszikus és kortárs novellához, regényhez; 2.000 beszédhez és szónoklathoz az antikvitástól napjainkig;  1.700 színjátékhoz; 4.000 irodalmi esszéhez a 16. századtól a 21. századig.  Az adatbázis másodlagos irodalmat is tartalmaz (életrajzok, képek).

5. Scribner Writers on GVRL
Az adatbázis a nyomtatott sorozatnál több információt nyújt irodalmi szerzők életrajzához a világ minden tájáról és minden korszakból. Tartalma

6. Something About the Author Online
A hasonló című nyomtatott sorozat anyagát nyújtja, amely a gyermek- és ifjúsági irodalmi művek szerzőiről és illusztrátorairól nyújt gazdag anyagot.
Tartalma:

 • Something About the Author
 • Something About the Author Autobiography Series

7. Twayne's Authors Online
A hasonló című nyomtatott, több mint 800 kötetes sorozat anyagát tartalmazó adatbázis.

GALE REFERENCE COMPLETEA Gale Reference Complete a kiadó legnagyobb aggregált, multidiszciplináris adatbázisa, amelyben több mint 28 ezer periodika adatai találhatók meg, ezek közül több mint 15 ezer teljes szöveggel is elérhető. A csomagban a folyóiratok mellett több mint 1800 e-könyv, irodalmi forrásokat és archív hírlapokat tartalmazó gyűjtemények, valamint videók is elérhetők. A Gale Reference Complete tartalmazza az Academic OneFile, a General OneFile és a Gale Literature adatbázisokat is. A folyóiratok és az e-könyvek között cross-search (egyidejű keresés) is lehetséges. A szövegek nagy része felolvasó-program segítségével meghallgatható, így nyelvtanuláshoz is ideális, és beiratkozott olvasóink számára távolról is hozzáférhető.

Grove Music Online (Oxford Music Online)
Az Oxford University Press adatbázisa zenetudományi kézikönyvek teljes szócikkanyagát tartalmazza. A gyűjteményben több mint 50 ezer szócikk és 30 ezer életrajz között lehet keresni..

JSTOR - Language&Literature Current Collections 
Az OSZK-ban a hatalmas folyóirat-adatbázis Language & Literature csomagjának nyelvészeti és irodalmi tudományos cikkeiben lehet keresni. Az elérhető folyóiratok jegyzéke.

USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum – A Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum több mint 54 ezer videóinterjút tartalmaz, melyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel: a holokauszt, valamint a ruandai, guatemalai és örmény népirtás és a kínai, nankingi mészárlás túlélőivel és szemtanúival. Az interjúkat 41 nyelven, 62 országban rögzítették. Az adatbázis 1335 magyar nyelvű interjút, valamint további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő interjút tartalmaz. Az interjúk a túlélők visszaemlékezésein kívül szemtanúk, felszabadító katonák, megmentők, segítségnyújtók és háborús perek résztvevőinek visszaemlékezéseit is rögzítik. Minden interjú teljes élettörténet, így az archívum anyagai nem csak a népirtások személyes beszámolói, hanem a 20. század globális társadalomtörténetének forrásai is.
Az Archívum történettudományi-tudománytörténeti nézőpontból fontos forrásanyag a kutatók számára, ugyanakkor helytörténeti vonatkozásai és társadalmi szemléletformáló szerepe révén elengedhetetlen része lehet a hazai megyei könyvtári hálózat kínálatának.
Az adatbázis eléréséhez az OSZK hálózatáról (ingyenes) regisztráció szükséges.