Külső adatbázisok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Programban hozzáférhető adatbázisok beiratkozott olvasóink számára EduID-val távolról is elérhetők.

Belépés távolról (EduID azonosítás):
Felhasználónév: az olvasójegy száma pl. 123456
Jelszó: a születési év, hónap, nap, az egyes elemek között ponttal, de a végén pont nélkül (pl.: 1999.09.09).

Útmutató

Kérdés esetén kérjük, lépjenek kapcsolatba az Olvasószolgálati és Tájékoztatási Főosztály munkatársaival az inform@oszk.hu e-mail-címen keresztül.

 

EISZ-adatbázisok

 

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag
A csomag tartalmazza a kiadó gondozásában megjelenő összes kurrens és archív folyóirat elérését teljes szöveggel, beleértve a korábban külön adatbázisba rendezett orvostudományi folyóiratokat is. A teljes szövegű adatbázis a természet- és a társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit mutatja be. A magyar kutatók kedvelt publikációs fórumának számító lapok kivétel nélkül referáltak, nagy részük impakt faktorral rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt.

 

Akadémiai Kiadó MeRSZ
Az Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatása több mint 850, zömmel magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet és jegyzetet, valamint a Magyar Tudomány folyóirat 2017 óta megjelent számait tartalmazza teljes szöveggel. A művek választéka évente 100–200 címmel bővül. A felületen a kiadványok kereshető, egyénileg jegyzetelhető, hivatkozható formában szerepelnek.

 

Akadémiai Kiadó Szótárszolgáltatás
Az angol, német, finn, francia, kínai, latin, holland, olasz, orosz, spanyol, svéd, szerb, szlovén nyelvekből kínál általános, köznyelvi szótárakat, továbbá angol és német szaknyelvi adatbázisokat. A magyar egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar szinonimaszótár és több más kézikönyv is. A szótárak böngészőből és Microsoft Office-bővítményként is használhatók, és mobileszközökről is elérhetők.

 

De Gruyter – Linguistic Minorities in Europe Online
A kisebbségi nyelvhasználat enciklopédiája 2019 óta frissülő adatbázis, amely a fejezetekhez multimédiás anyagokat is társít. Az adatbázisban elérhetők a magyar kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó fejezetek is.

 

De Gruyter eJournals – Social Sciences and Humanities Package
A De Gruyter kiadó 350 online folyóirat mellett további 106 nyílt hozzáférésű (open access) folyóirat elérhetőségét biztosítja. A multidiszciplináris folyóiratcsomagban 1995-től napjainkig érhetők el teljes szöveggel a tanulmányok.
A kiadóval kötött megállapodás értelmében az EISZ-en keresztül előfizető tagintézmények kutatóinak lehetőségük van nyílt hozzáférésű publikálásra a kiadó hibrid és gold open access folyóirataiban.

 

Emerald – Library and Information Sciences
Az adatbázisban az Emerald kiadó folyóiratai érhetők el teljes szöveggel. Több más tudományterület mellett elsősorban a közgazdaság-tudomány egyes szakterületeit fedi le.

 

Gale Research Complete
A Gale Research Complete (korábbi nevén Gale Reference Complete) a szolgáltató legnagyobb, elsődleges forrásokat és periodikákat (folyóiratokat, napilapokat, magazinokat) tartalmazó multidiszciplináris gyűjteménye az irodalomtól a műszaki tudományokig. Magában foglalja az Academic OneFile, a General OneFile, a Gale Literature és a Gale Business Insights adatbázisokat, 1700 e-könyvet és a különböző tárgykörű, elsődleges forrásokat tartalmazó Archives Unbound Collectiont. Az adatbázis 28 ezer periodikából, sok millió cikkből, 1,5 millió irodalmi tételből, 13 millió oldalnyi elsődleges dokumentumból áll.

 

JSTOR – Essential Collection
A JSTOR teljes szövegű adatbázis több mint 2800 folyóiratot tartalmaz több más tudományág mellett elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományi területen. Az adatbázis archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne. Az intézmények választhatnak a 180 tematikus kollekció vagy a multidiszciplináris csomagok közül. A JSTOR valamennyi archív csomagjához és elsődleges forrásgyűjteményéhez hozzáférést biztosító full access model mellett a közkönyvtárak (Public Library Collection I–III) és múzeumok (Museum Collection) számára a kiadó kedvezményes áron kínálja a gyűjtemény nagy részéhez való hozzáférés lehetőségét.

 

L’Harmattan Open Access és Archívum
Az 1999-ben alapított L’Harmattan Könyvkiadó az elmúlt huszonöt évben több mint 1900 tudományos szakmunkát adott ki, számos egyetemi és kutatóintézeti kiadvány, sorozat jelenik meg gondozásában, elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományi szak- és tankönyvek területén. Az eltelt években évi 150-170 kötetet tett közzé, jelenleg több mint 150 könyvsorozatot gondoz. A L'Harmattan Digitális Adatbázis utódaként létrejött L'Harmattan Open Access és Archívum platformon a kiadó csaknem100 open access módon megjelent könyve és 1600 előfizetett kiadványa egyaránt hozzáférhető.

 

Oxford Music Online
Az Oxford University Press adatbázisa zenetudományi kézikönyvek teljes szócikkanyagát tartalmazza – beleértve a Grove Dictionary of Musical Instruments, a Grove Dictionary of American Music, a New Grove Dictionary of Jazz, a New Grove Dictionary of Music and Musicians és a New Grove Dictionary of Opera anyagát. A gyűjteményben több mint 52 ezer szócikk között lehet keresni.

 

 

 

 

 

SZAKTÁRS – Akadémiai Digitális Archívum
A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950 és 1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból.

 

SZAKTÁRS – Argumentum Kiadó
A kiadó az utóbbi harminc évben mintegy 900 könyvet jelentetett meg az irodalomtörténet, a kritikai kiadások, a történettudomány, az oktatáselmélet, a nyelvészet, a nyelvtörténet, a szociológia, a zenetudomány, a könyvtörténet, a művészetelmélet, a színháztörténet, a pszichológia, a néprajz, a régészet és az építészet témakörében. Társkiadói közé tartozik az ELTE, az MTA intézményei, múzeumok, az OSZK, könyvtárak, levéltárak, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, archívumok és egyéb tudományos szellemi műhelyek.

 

SZAKTÁRS – Attraktor Kiadó
Az adatbázisban a történelemtudományi, filozófiai és társadalomtörténeti kiadványok mellett közép- és kora újkori klasszikus szerzők művei érhetők el. A szolgáltatás az Attraktor Kiadó közel 300 kötetét tartalmazza.

 

SZAKTÁRS – Balassi Kiadó
A kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet és irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, a régészet, a a művészettörténet és művészetelmélet, az építészet, a szociológia, a pszichológia, a néprajz, a könyvtörténet, a zenetudomány, a színháztörténet és színházelmélet területére. A folyamatosan frissülő adatbázisban 1000 önálló mű található.

 

SZAKTÁRS – Gondolat Kiadó
A folyamatosan bővülő, több mint 20 tudományterületet felölelő adatbázisban több mint 900 történelem- és társadalomtudományi kiadvány érhető el, ez a Gondolat Kiadó 1990 óta megjelent könyveinek döntő részét lefedi.

 

SZAKTÁRS – Kalligram Kiadó
A Kalligram könyv- és lapkiadó a magyar irodalom és könyvkiadás egyik legismertebb műhelye. Szerzőik és munkatársaik között megtalálhatók a kortárs magyar, illetve a közép-európai szellemi élet jeles képviselői. A szépirodalom mellett irodalomtörténeti, társadalom- és történettudományi, filozófiai-esztétikai munkák is egyre nagyobb súllyal szerepelnek a kiadó repertoárjában. Kiadványaikkal, kiadói programjukkal kezdettől fogva egységes magyarságban, tágabb értelemben egységes (Közép-)Európában gondolkodnak, közvetítő szerepet vállalva földrészünk népei, országai között. A csaknem 1000 könyvet tartalmazó adatbázis folyamatosan bővül a legújabb kiadványokkal.

 

SZAKTÁRS – Kortárs Kiadó
Az 1993-ban alapított könyvkiadó napjaink élő (kortárs) irodalmának kiadására, a legfrissebb és talán legfontosabb szellemi folyamatainak ápolására vállalkozott. Az adatbázisban számos Magyarországon irányadó sorozat (Magyar Remekírók, Kortárs Vers, Esszé, Próza), több mint 190 kötetnyi magyar irodalomtörténeti és -elméleti kiadvány érhető el.

 

SZAKTÁRS – Kronosz Kiadó
A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs, illetve Baranya megye helytörténetét feldolgozó kiadványok, de irodalomtörténeti és művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Az adatbázis a kiadó teljes könyvállományát magában foglalja, és folyamatosan frissül az újonnan megjelenő könyvekkel.

 

SZAKTÁRS – Múlt és Jövő Kiadó
A kiadó a zsidó kultúra vonatkozásában színes s némely elemében megkerülhetetlen műveket és szerzőket képvisel. Fő profilja a történelem, a szépirodalom és a zsidó tudományok (Jewish Studies), de a szorosan vett zsidó tárgyú témákon túl érdeklődik a tolerancia, a multikulturalizmus és a nonfiction irodalom iránt is. A kiadó a világ friss judaisztikai műveiből a legkülönbözőbb nyelveken született zsidó irodalmat magyar fordításban adja közre.

 

SZAKTÁRS – Napvilág Kiadó
Az adatbázisban több mint 420 kötet található a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány köréből. A kiadványok között politikus-életrajzok, forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles spektruma nyújt korszerű ismereteket.

 

SZAKTÁRS – Osiris Kiadó
Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, egyben szellemi műhelyként is működik. Az adatbázis több mint 1800 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.

 

SZAKTÁRS – Szent István Társulat
A Szent István Társulat kiadói tevékenysége – a hittudomány mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, a természettudományok, a történelem és segédtudományai, a jog- és államtudományok, a szociológia és pszichológia, a neveléstudomány, a művelődés- és irodalomtörténet, a művészettörténet és néprajz területére. Az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, valamint a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális tárhelye. Az adatbázis jelenleg több mint 3300 címet tartalmaz, és folyamatosan bővül a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal.

 

SZAKTÁRS – Tinta Könyvkiadó – SzakKönyvTár
A Tinta Könyvkiadó utóbbi több mint húsz évben megjelent szakkönyvtermését tartalmazó adatbázis. Társadalomtudományi, főként nyelvészeti, kommunikációtudományi szakkönyvek gyűjteménye. A szerzők a Magyar Tudományos Akadémia intézeteinek munkatársai, az ELTE, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Nyíregyházi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és más egyetemek, főiskolák oktatói-kutatói.

 

SZAKTÁRS – TIT Gondolat Kiadó (1957–1995)
A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. A kiadó nagy hangsúlyt fektetett a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2800 kötetet tartalmazó adatbázis a kiadó gondozásában 1957 és 1995 között megjelent köteteket tartalmazza, köztük számtalan olyan alapművet, amely a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén.

 

 

 

Tinta Könyvkiadó – SzóTudásTár
A Tinta Könyvkiadó szótárait tartalmazó adatbázis. A SzóTudásTár a legnagyobb egynyelvű, magyar szótári adatbázis; a Tinta Könyvkiadó két évtizedes lexikográfiai és informatikai munkájának eredménye. A SzóTudásTár a következő nyelvi, lexikográfiai területekről tartalmaz tudnivalókat egy-egy szóról: értelmezés; szinonima; etimológia; ellentét; kiejtés; összetett szavak; helyesírás; gyakoriság; rövidítés; idegen szavak jelentése, eredete; régi szavak jelentése; szólások, közmondások.

 

Typotex – Interkönyv
Az adatbázisban az 1989 óta működő Typotex Kiadó csaknem 800, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből. Az adatbázis lehetőséget nyújt a keresésre a teljes szövegben, könyvjelzők elhelyezésére és a művek 25 százalékának nyomtatására, illetve mentésére.

 

 

További adatbázisok

 

Bibliotheca Eruditionis
Művelődéstörténeti bibliográfiai keresőszolgáltatás. Főbb alkotóelemei: Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok többnyelvű adatbankja, s továbblépési lehetőség a Zrínyi-könyvtár virtuális 3D-s kiállítására.

 

The Hungarian Reformation Online (BrillOnline Primary Sources)
A gyűjtemény a magyarországi reformáció szerzőinek eredeti írásaiból nyújt átfogó válogatást. A legkorábbi szövegek az 1540-es években, a reformáció első lépéseinek időszakában keletkeztek, de jelen vannak a térségben kiépült egyházak által megrendelt, 1650-es évekbeli munkák is. A gyűjtemény felbecsülhetetlen forrásanyag a reformáció, a nemzetközi kálvinizmus, az ellenreformáció és az unitárius mozgalom kutatói számára.

 

Matarka – Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek online módon kereshető adatbázisa. A magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel könyvtári konzorcium keretében. A felvett adatok adatbázisba kerülnek, és több szempont szerint visszakereshetők, illetve az egyes számok külön-külön böngészhetők.

 

MTI – Magyar Távirati Iroda
Aktuális hírek és aktuális események értelmezését segítő háttérarchívumok, szolgáltatások.

 

NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum
A közszolgálati televízió- és rádiócsatornák archívuma, valamint játékfilmek, filmhíradók, egyéb tematikus gyűjtemények anyagai tekinthetők meg zárt hálózatban a NAVA-pontokon. Az OSZK-ban csak az olvasóterem kijelölt számítógépeiről érhető el.

 

Oxford English Dictionary (OED) (2024. április 3-ig hozzáférhető)
Az OED felülmúlhatatlan kalauz az angol nyelvterület tanulmányozásához, mintegy 500 000 szó történetét, jelentőségét és használatát mutatja be. Az OED egy több mint 1000 évre visszatekintő történelmi szótár, mely a szavak jelenkori jelentése mellett bemutatja az egyes szavak történetét, akár a 11. századig visszamenően. Ehhez mintegy 3,5 millió szép- és szakirodalomból, film- és dalszövegből, valamint közösségimédia-bejegyzésből vett idézetet használ fel.
Az OED több mint 150 éve született vállalkozás. Napjainkban folyamatban van a szótár első teljes átdolgozása. A frissítéseket rendszeresen felülvizsgálják, és kiterjesztik az OED adatbázisát, ezzel az a céljuk, hogy az olvasónak minden frissítést követően finoman alakulhasson az angol nyelvről alkotott elképzelése.

 

USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum
Az USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum több mint 54 ezer videóinterjút tartalmaz, amelyet népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel: a holokauszt, valamint a ruandai, guatemalai és örmény népirtás, a kínai, nankingi mészárlás túlélőivel és szemtanúival. Az interjúkat 41 nyelven, 62 országban rögzítették. Az adatbázis 1335 magyar nyelvű interjút, valamint további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő interjút tartalmaz. Az interjúk a túlélők visszaemlékezésein kívül szemtanúk, felszabadító katonák, megmentők, segítségnyújtók és háborús perek résztvevői visszaemlékezéseit is rögzítik. Minden interjú teljes élettörténet, így az archívum anyagai nemcsak a népirtások személyes beszámolói, hanem a 20. század globális társadalomtörténetének forrásai is.
Az archívum történettudományi-tudománytörténeti nézőpontból fontos forrásanyag a kutatóknak, ugyanakkor helytörténeti vonatkozásai és társadalmi szemléletformáló szerepe révén elengedhetetlen része lehet a hazai megyei könyvtári hálózat kínálatának.
Az adatbázis eléréséhez az OSZK hálózatáról (ingyenes) regisztráció szükséges.

 

WBIS – World Biographical Information System
A WBIS Online a létező legátfogóbb biográfiai adatbázis, amely több mint 6 millió ember életrajzi adatait szolgáltatja a 8. századtól kezdve napjainkig. 8,5 millió életrajzi hivatkozást foglal magában digitális másolat formájában. Az adatbázis tartalmazza a Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNy) első három kötetének adatait is.
 

 

 

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár előfizetett adatbázisa

 

ProQuest – Library & Information Science Collection (az adatbázis helyben használható, távolról nem érhető el)
A világ számos országának könyvtár- és információtudományi folyóiratait feldolgozó adatbázis. 2011-ben legkorábbi tételei 1970-ből valók, kurrensen több mint 300 folyóiratot dolgoz fel. Legtöbbjük teljes szöveggel hozzáférhető, a legfrissebb számokat is beleértve. Összesen több mint 2000 folyóirat-évfolyam cikkeinek adatai kereshetők benne. A ProQuest e teljes szövegű szolgáltatása 2011-ben jelent meg, és épít a KSZK által korábban előfizetett LISA (Library and Information Science Abstracts) adataira, illetve tapasztalataira.