Kutatóprojektek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Országos Széchényi Könyvtár a magyar vonatkozású írott emlékek őrhelye. A könyvtár feltárási, őrzési és szolgáltatási feladatai mellett rendkívül sokrétű tudományos tevékenységet is folytat. Az intézmény munkatársai közt több akadémiai és számos egyetemi doktor található, mellettük a tudományos fokozattal nem rendelkező munkatársak mintegy 10%-a foglalkozik rendszeresen kutatással.

Az OSZK tudományos könyvtárként a magyar vonatkozású humántudományi kutatások kiinduló forrásgyűjteménye. Belső kutatásainak, kutatóprojektjeinek elsődleges alapja a könyvtár páratlan állománya, illetve a retrospektív nemzeti bibliográfiai számbavétel. Ezért a nemzeti könyvtárban folyó kutatások irányát, illetve a reájuk épülő szakmai kiadványok tematikáját a gyűjtemények eleve meghatározzák.

 

Az intézményi összetett tudományos munka szakmailag is, reprezentativitásában is magas színvonalon felel meg mind a magyar mind a nemzetközi tudományos elvárásoknak. Az intézmény kutatói – a mindenkori tudományos stratégiának megfelelően – arra törekszenek, hogy a Nemzeti Könyvtár tudományos arculatát ne pusztán múltbéli éthosza határozza meg. A könyvtár, amely a „nemzet emlékezete”, ahogyan az intézményre gyakorta hivatkozni szokás, nem lehet ugyanis egyfajta passzív emlékezet csupán, de sokkalta inkább egy aktív, kulturális emlékezet letéteményesévé kell, hogy váljék.

A tudományos partnerségen alapuló, kiterjedt kutatási eredmények, illetve a rendkívül sokrétű állományra épülő értékelések, egyéni kutatások révén munkatársaink folyamatosan jelen vannak a hazai és nemzetközi tudományos életben. (ld. Munkatársaink publikációi)

A forrásértékű alapkutatások és az ezekre épülő belső tudományos értékelő munkák eredményeit - évtizedekre visszamenőleg - a nemzeti könyvtár igényes kiadványaiban tesszük közzé. A könyvtár aktív szerepet vállal a tudástársadalomban, és a korszerű szolgáltatás-fejlesztés mellett a gyűjteményeire vonatkozó egyedi feltáró és értékelő kutatómunka minőségi publikálására is komoly hangsúlyt fektet (ld. Kiadványok).

A könyvtár tudományos stratégiájának megfelelően a tudományos kutatáshoz és a publikációkhoz társulnak az intézményi tudományos konferenciák és ülésszakok, vendégkonferenciák, illetve egyéb kapcsolódó rendezvények (pl. intézményi nagykiállítások, könyvbemutatók, tematikus honlapok, stb.) eredményei is.

A saját állományra vonatkozó tudományos feltáró munkák a gyűjtemények kincseit, egyes szegmenseit vagy unikális darabjait tudományos igénnyel értékelő kutatások és a partnerségben megvalósuló kutatási projektek a nemzeti könyvtár tudományos rangját, munkatársainak szakmai elismertségét növelik. A kulturális megőrzés és fogyasztás között, a tudományos igényű teremtés, vagyis a kutatási eredmények egyik alapfeltétele a rangos szakértői csoportok működtetése, a nemzeti könyvtár tudományos rangjának megőrzése.