Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtára

Magyarországon a könyvtár- és tájékoztatástudományi szakirodalom országos szakkönyvtára a Könyvtári Intézet – Könyvtártudományi Szakkönyvtár (rövid nevén: KSZK), amely az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtáraként dokumentumokat és információkat szolgáltat az egész magyar könyvtáros társadalom és – esetenként – a magyar könyvtárügy iránt érdeklődő külföldi kollégák számára.

Szakterületén az egyik legnagyobb gyűjtemény, állománya meghaladja a 100 ezer egységet. 1949-ben alapították az Országos Könyvtári Központ keretében.

Gyűjtőköre:

  • könyvtár- és tájékoztatástudomány,
  • könyvtár- és tájékoztatásügy,
  • könyvtári-tájékoztatási munkafolyamatok,
  • nyomda-, könyv-, sajtó-, olvasás és könyvtártörténet.

Gyűjti a határterületek (minőségügy, számítógépesítés, művelődéstörténet, kommunikációelmélet stb.) irodalmát is.

A gyűjtemény térben és időben igen változatos: megtalálható benne a teljes magyar dokumentumtermés (a 19. század közepétől, amikor az első ilyen témájú kiadványok születtek), valamint a szakterület válogatott külföldi irodalma (a német és francia szakirodalom a 19. századtól, a századforduló brit és amerikai irodalma; 1950 és 1990 között pedig a volt Szovjetunió és a szocialista országok csaknem teljes anyaga).

A törzsállományhoz sokféle különgyűjtemény csatlakozik, szerepelnek bennük a disszertációk, szakdolgozatok, az IFLA konferenciák előadásai, a könyvtári kalauzok, a reklámanyagok, a sajtókivágatok, a fotók, plakátok, audiovizuális anyagok, könyvtárismertetők, úti jelentések.

A gyűjteményt sok jeles könyvtáros hagyatéka gazdagította, de intézmények, például a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár is átadta régi könyvtártudományi szakanyagát, több mint kétezer kötetes gazdag állományt a századforduló szakirodalmából (a könyvtár jórészt Szabó Ervin, Kőhalmi Béla és Dienes László által beszerzett könyveit).