Különgyűjtemények

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Gutenberg 42 soros Bibliájának töredéke Az Országos Széchényi Könyvtár különgyűjteményeiben találhatók azok a könyvtári dokumentumok, amelyek valamilyen szempontból különlegesnek számítanak értékük, ereklye-jellegük, egyediségük, vagy éppen tömegességük, anyaguk, régiségük és speciális szaktudást igénylő témájuk miatt. A Különgyűjteményekben jelenleg több mint 7,1 millió könyvtári dokumentum tartozik. Itt őrizzük a magyar nyelv legrégebbi szövegemlékeit, a Képes Krónikát, Mátyás király könyvtárának, a Bibliotheca Corviniana-nak harmincöt gyönyörű kötetét, a Lázár-térképet, a legrégebbi magyarországi nyomtatványokat, a Hymnus és a Szózat eredeti kéziratát, az Esterházy-kottaarchívumot Haydn műveinek kézirataival, és itt őrizzük a modern kor jellegzetes dokumentumait, a plakátokat, fényképeket, hanglemezeket, CD-ket, DVD-ket és értékes dokumentumok ezreit.

A gyűjtemények kialakulásának történelmi körülményei és a gyűjtemények jellege miatt egy-egy dokumentumtípus több gyűjteményben is megtalálható, és egy-egy gyűjtemény többféle dokumentumtípust őriz. Például a kéziratok döntő többségükben a Kézirattárban vannak, de a zenei kéziratok a Zeneműtárban, a színháztörténeti vonatkozású kéziratok pedig a Színháztörténeti Tárban találhatók. A fotográfiai dokumentumokat többségben a Fénykép és Fotóművészeti Tárban őrizzük, de a színháztörténeti fotók a Színháztörténeti Tárban is megtalálhatók. Egy-egy író, politikus vagy tudós hagyatékával jelentős mennyiségű fénykép érkezik a nemzeti könyvtárba. Ezeket a hagyatékokat a hagyományozó akaratának megfelelően, vagy a történeti egység megőrzése miatt együtt kell tartanunk. Ennek következtében a Kézirattárban is jelentős mennyiségű és igen értékes fotográfiai dokumentum található. A törzsgyűjteményi könyvek között is sok tényleges fototechnikai eljárással készült album van.

A különgyűjteményekben található sokféle dokumentumtípus miatt különböző az egyes gyűjtemények feltárásának lehetősége és feldolgozásának módszere is. Bár legfőbb törekvésünk, hogy olvasóink számára a modern kor követelményeinek megfelelően tudjuk bemutatni a különgyűjteményekben őrzött dokumentumokat, jelenleg nincs könnyen áttekinthető, egyszerűen használható rendszerünk erre a feladatra. A szabványos elektronikus könyvtári katalógusok mellett olvasóink találkozhatnak régebbi nyilvántartások digitalizált változataival, a múlt századi könyvtári feldolgozás hagyományos nyomtatott és kéziratos cédulakatalógusaival, jegyzékeivel és nyilvántartásaival is. Ezek megismerése és használata önmagában is történelmi kaland. Munkatársaink mindig szívesen segítenek az eligazodásban.

A különgyűjtemények részletesebb megismeréséhez látogassa meg az egyes gyűjtemények oldalait és tekintse meg az egyes gyűjteményekhez kapcsolódó oldalakat is.