Beiratkozás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tisztelt Olvasóink! 

Az év utolsó két hónapjában beiratkozási akcióval várjuk Önöket: 2022 novemberében és decemberében új és tagságukat meghosszabbító olvasóink egyaránt 6000 Ft helyett 2000 Ft-ért vásárolhatják meg éves könyvtárhasználati díjukat!

A kedvezményes árú jegyre jogosult olvasóink további kedvezményként 3000 Ft helyett 1000 Ft-ért iratkozhatnak be a nemzeti könyvtárba, ill. hosszabbíthatják meg könyvtári tagságukat. 

A kártya előállításának vagy pótlásának díja: 500 Ft. (Meglévő kártya esetén nem fizetendő.) 

 

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy az OSZK dokumentumait csak helyben lehet használni, könyvtárunk – jellegéből adódóan – nem kölcsönöz. (Kivételt képez a Könyvtártudományi Szakkönyvtár.)

A beiratkozás után elérhető lehetőségekről a szolgáltatások menüpontban tájékozódhat.
A könyvtárba beiratkozni kizárólag személyesen lehet – beiratkozás keddtől csütörtökig 10-től 17 óráig, pénteken és szombaton 9-től 18 óráig. 

A könyvtárba beiratkozhat, és a helyszínen készített fényképpel ellátott olvasójegyet válthat minden 16. életévét betöltött magyar és külföldi állampolgár.

A beiratkozáshoz érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány lakcímkártyával, vagy diákigazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány) szükséges. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok alapján gondoskodik.

Olvasójegyek újonnan belépők számára - 500 Ft kártyakészítési költséggel együtt
Könyvtárhasználati díj Éves* Féléves*
Teljes árú 6500 Ft 3500 Ft

Kedvezményes árú A könyvtár kedvezményes használatára jogosultak:
- a 70 év alatti nyugdíjasok;
- az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők;
- a regisztrált munkanélküliek, és mindazok, akik jövedelempótló támogatásban részesülnek.

3500 Ft 2000 Ft

Olvasójegyek meghosszabbítása - kártyakészítési költség nélkül

Könyvtárhasználati díj Éves* Féléves*
Teljes árú 6000 Ft 3000 Ft
Kedvezményes árú A könyvtár kedvezményes használatára jogosultak:
- a 70 év alatti nyugdíjasok;
- az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők;
- a regisztrált munkanélküliek, és mindazok, akik jövedelempótló támogatásban részesülnek. 3000 Ft 1500 Ft
Havi olvasójegy* egységesen 2000 Ft
Napijegy egységesen** 1200 Ft

* Az egyes időszakok a beiratkozás napjától számítódnak.

** Napijegyet válthatnak azok a könyvtárhasználók, akik betöltötték 16. életévüket és csak egy napra kívánják igénybe venni a könyvtárat. Napijeggyel csak a törzsgyűjteményi dokumentumokhoz és a Könyvtártudományi Szakkönyvtárhoz kapcsolódó napi szolgáltatások vehetők igénybe. Ez a jegy nem jogosít a különgyűjtemények használatára.
A napijegy csak a váltás napján használható.

Egyéb díjak
 A kártya előállításának díja (hosszabbításkor nem fizetendő) 500 Ft
  A kártya cseréje vagy pótlása első alkalommal 500 Ft
  Minden további esetben 800 Ft
  Pótjegy (ha az olvasó érvényes olvasójegyét nem tudja bemutatni) 500 Ft
  Elvesztett helyszám térítési díja 2000 Ft
Online dokumentum-előkészítés díja törzsgyűjteményi dokumentumok esetében kötetenként 100 Ft
Másolatkészítési (fénymásolás, fotómásolat, stb.) díjak  

Pótjegyet válthatnak azok a beiratkozott olvasók, akik érvényes olvasójegyüket nem tudják bemutatni.
Az elveszett vagy használhatatlanná vált olvasójegy helyett a könyvtár pótdíj ellenében az eredeti olvasójegy érvényességi időtartamával megegyező új olvasójegyet állít ki.

A könyvtár kedvezményes használatára jogosultak:

 • a 70 év alatti nyugdíjasok;
 • az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők;
 • a regisztrált munkanélküliek, és mindazok, akik jövedelempótló támogatásban részesülnek.

Mentesülhetnek a beiratkozási díj térítése alól mindazok, akik igazolják a következők valamelyikét:

 • valamely közgyűjtemény (könyvtárak, múzeumok, levéltárak) dolgozói;
 • a felsőfokú tanintézetek könyvtár–informatikus képzésében közreműködő szakmai oktatók, illetve az abban résztvevő hallgatók;
 • érvényes Magyar Igazolvánnyal rendelkező határon túli magyarok;
 • a 67%-os vagy súlyosabb rokkant nyugdíjasok, látás- és hallássérültek vagy mozgáskorlátozottak;
 • a 70 éven felüliek;
 • az Amor Librorum kör tagjai,
 • valamint azon intézmények dolgozói, szervezetek tagjai, melyekkel az OSZK díjmentes használatra vonatkozó kölcsönösségi megállapodást kötött.

A kedvezményes, illetőleg a térítésmentes használatra vonatkozó jogosultság nem ad felmentést az "Egyéb díjak" fizetése alól.

Az olvasójegy típusai:

 • A jelű kutatói olvasójegyre jogosultak a tudományos kutatással hivatásuk keretében vagy hivatásszerűen foglalkozók, továbbá a PhD programban részt vevők.
 • B jelű olvasójegy illeti meg mindazokat, akik nem tartoznak a másik három (A,C,D) kategóriába.
 • C jelű olvasójegyet kaphatnak a felsőoktatási tanintézetek nem bölcsészettudományi karának hallgatói, illetőleg középiskolások.
 • D jelű olvasójegy birtokosai lehetnek a felsőoktatási intézmények bölcsészettudományi karán tanulók.

A megfelelő típusú olvasójegy kiváltása és meghosszabbítása az

 • érvényes igazolvány felmutatása, illetőleg
 • megfelelő (munkahely, tanintézet, vagy doktori iskola által kibocsájtott) igazolás alapján lehetséges.

Az "A" jelű olvasójegy az olvasói helyek és a forgalmazható dokumentumok teljes körű használatára jogosít.
A „B”, a „C” és a „D” jelű olvasójegyek tulajdonosai a gyűjtemény egyes részeit csak engedéllyel, a Dokumentumforgalmazási Szabályzatban foglaltak szerint használhatják.

Az olvasó jogosultsági feltételeinek megváltozása esetén új, más típusú olvasójegyet válthat, pótdíj fizetése mellett.

A beiratkozáskor az olvasó a könyvtár használati szabályait megismeri, a szabályok betartásának kötelezettségét aláírásával vállalja.
A hosszabbítás alkalmával ismételten igazolni kell a személyazonosságot, illetőleg minden kedvezményre, vagy díjmentességre vonatkozó jogosultságot. Az olvasójegy akár évekkel később is megújítható, ezért érdemes megőrizni.
Az olvasójegy személyre szól. Az olvasójegyet másra átruházni tilos, az e rendelkezést megszegő könyvtárhasználó a könyvtárból kizárható. Más olvasójegyét jogosulatlanul használó látogató a vizsgálat lezárásáig nem válthat semmilyen belépőt a könyvtárba.   

Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A könyvtár a bejelentést megelőző visszaélés következményeiért felelősséget nem vállal.

A Beiratkozás telefonszáma: 00 36 1 487-8659