1956

Magyar Október

Virtuális kiállítás
xxx
Leírás: 

2016-ban, az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójára elindított online tartalomszolgáltatás két pilléren nyugszik: egyfelől a forradalom fotóin és mozgóképes anyagain látható, beazonosított helyszíneket egy térképen mutatja be, másfelől a Szabad Európa Rádió Magyar Osztályának archív hanganyagait, teljes műsorfolyamát és annak szó szerinti leiratát is közzéteszi.

Az összeállítás a magyar közgyűjteményi rendszer és a civil archívumok legszélesebb összefogásával jött létre, valamint külföldi forrásokra is támaszkodik.

Állapot: 
A szolgáltatás fejlesztése és gyarapítása folyamatos.

Héderváry-gyűjtemény – Az ENSZ 1956-os Különbizottsága

Virtuális kiállítás
xxx
Leírás: 

Az ún. Héderváry-gyűjtemény a magyar-belga származású Héderváry Kláráról, az ENSZ magas rangú alkalmazottjáról kapta a nevét. Héderváry Klára 1957-ben fontos szerepet játszott az ENSZ magyar kérdést vizsgáló különbizottságának négy évig tartó munkájában, később pedig az ún. magyar kérdés napirenden tartásában. 1981-es nyugdíjazásakor a magyar kérdéssel kapcsolatos iratgyűjteményt – főnökének hozzájárulásával – előbb New York-i lakásába, majd biztonsági okokból a kaliforniai Stanford Egyetem Hoover Intézetébe szállíttatta, 1998-ban pedig a páratlan értékű dokumentációt – az OSA Archívum pénzügyi támogatásával – hazahozta és az OSZK Kézirattárának adományozta. Mivel az iratok állaga erőteljes romlásnak indult, az angol nyelvű anyag katalogizálása pedig szélesebb összefogást kívánt, a könnyebb kutathatóság kedvéért az OSA Archívum honlapján – az 1956-os Digitális Archívum részeként – online gyűjtemény jött létre az állomány teljes digitalizálásával. Az OSA 2008 és 2009 között digitalizálta a majd 30 000 oldalnyi papír alapú iratanyagot.

Állapot: 
A szolgáltatás fejlesztése és gyarapítása 2008-ban lezárult.

Az OSZK Kisnyomtatványtárának 1956-os különgyűjteménye

Virtuális kiállítás
xxx
Leírás: 

Az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtárának mintegy másfélezer dokumentumot számláló gyűjteményrészét, az 1956-os forradalom és szabadságharc során, illetőleg az azt követő néhány hónapban keletkezett dokumentumok összességét (röplapokat, szöveges plakátokat, igazolványokat, stb.) mutatja be a szolgáltatás. A 2006-ban, a Magyar Elektronikus Könyvtárban készült összeállítás többféle szempont szerint kereshető állománya a dokumentumok között való könnyebb tájékozódást is lehetővé teszi.

Állapot: 
A szolgáltatás fejlesztése és gyarapítása 2006-ban lezárult.

1956-ról szóló dokumentumok

Virtuális kiállítás
xxx
Leírás: 

Az 1956–2006 című virtuális kiállítást az OSZK különböző gyűjteményeiben őrzött 1956-os dokumentumokból (plakátok, szórólapok, újságok, fotók) készítette a Magyar Elektronikus Könyvtár 2006-ban, a forradalom 50. évfordulójára.

Állapot: 
A szolgáltatás fejlesztése és gyarapítása 2006-ban lezárult.

Audiovizuális dokumentumok az 1956-os forradalomról

Virtuális kiállítás
xxx
Leírás: 

A Jelenkortörténeti Adattár az OSZK Történeti Interjúk Tára által készített és gondozott szolgáltatás, amely interjúkat, dokumentumokat tesz közzé az 1956-os forradalommal kapcsolatban.

Állapot: 
Gyarapodó, bővülő szolgáltatás.
Tartalom átvétel