Ritka felhők – Petőfi Sándor tollából

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Új rovat indul az OSZK honlapján, melyben a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály hírt ad egy-egy különleges dokumentum beszerzéséről. A rovat címe: „Csepp a tengerben – Érdekes beszerzések, különleges kiadványok.” Elsőként egy Petőfi Sándorhoz köthető ritka műről számolunk be.

Petőfi Sándor életében mindössze egyszer, 1846-ban adta ki különálló ciklusként a Felhőket. A későbbiekben Összes költeményei sorába illesztette, s a későbbi gyűjteményes kiadások, beleértve a 2003-ban megjelent Petőfi Sándor összes művei IV. kritikai kiadást is, ugyanezt a gyakorlatot követik. Volt azonban valaki, aki a Felhők-ciklust különösen kitüntette figyelmével: Meltzl Hugó a kolozsvári egyetem német nyelv és irodalom tanára, az összehasonlító irodalomtudomány egyik első hazai képviselője, nemcsak Petőfi külföldi megismertetésében tett jelentős lépéseket (szerkesztésében jelent meg többek között a Petőfi’s Wolken, Lübeck, 1882), hanem összehasonlító irodalmi szemináriumaihoz is a Felhőket választotta segédanyagként, s ehhez az 1846-os első kiadás hű lenyomatát német nyelvű jegyzetekkel kiegészítve adta ki. Ez a mű 1883-ban jelent meg Kolozsváron, mindössze 70 példányban. Ebből a hetven darabból bukkant fel egy kötetecske az egyik márciusi árverésen. Vajon hány példány létezhet még a hetvenből 2013-ban, 130 évvel a megjelenés után? Bizonyára nem sok. Viszont az Országos Széchényi Könyvtár most már rendelkezik eggyel, s e ritka kiadvány tovább árnyalhatja Petőfi Felhők-ciklusának befogadástörténetét, kibővítheti Meltzl Hugó Petőfi-írásainak kontextusát és egy apró korai, de talán jelentős állomását mutatja a magyar komparatisztika történetének.

A kiadvány leírása az OSZK online katalógusában.

-vb-