A Corvina könyvtár virtuális újraegyesítése

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2023/04/12

 

A Corvina könyvtár virtuális újraegyesítése kapcsán 2023. április 12-én sajtótájékoztatót tartottunk.

A rendezvényen Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a jelenlévőket, Rózsa Dávid főigazgató bemutatta a virtuális egyesítés munkáját, a kutatásról és a bővülő digitális szolgáltatásról pedig Zsupán Edina, az ELKH–OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport munkatársa számolt be a közönségnek.

A sajtótájékoztató vendége, Vincze Máté helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy ha ez a szellemi vagyon egyesül, valamint – ahogyan eddig is volt – angol nyelven, a szakemberek számára is jól indexáltan is elérhető, akkor az OSZK valódi központja lehet a corvinakutatásnak.

Rózsa Dávid főigazgató prezentáció keretén belül ismertette a corvinák jelenlegi lelőhelyeit, valamint bemutatta az újraegyesítési projekt folyamatát. Kiemelte, hogy a corvina.hu már olyan kódexeket is bemutat, amelyek sehol máshol a világban nem érhetők el (veronai corvinák).

Zsupán Edina, az ELKH ̶ OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport kodikológusa, a corvinák hazai szakértője előadása első felében a corvina.hu használatát mutatta be, rávilágítva a különböző szűrési lehetőségekre, illetve bemutatta a honlap más értékes részeit, mint például a kódexkötések leírásait tartalmazó oldalakat. Előadása második részében a Veronából újonnan érkező három corvináról, Titus Livius történetírásának három fejezetéről beszélt.

 

Hunyadi Mátyás magyar király (1443–1490, uralkodott 1458–1490) világhíres könyvtára, a Bibliotheca Corvina az első humanista fejedelmi bibliotéka volt Itálián kívül, Európának az Alpoktól északra elterülő részén. Méreteiről csak feltevésekbe bocsátkozhatunk, talán kétezer kötetet számlált, nagyságban csupán a korabeli vatikáni könyvtár múlta felül. Az 1480-as évek végén tudatosan kialakított, egységes látványt nyújtó, névvel megnevezett, reprezentatív uralkodói könyvtárban klasszikus szerzők és egyházatyák művei, valamint kortárs alkotók sokszor az uralkodónak ajánlott kötetei voltak fellelhetők. 

A páratlan gyűjteményből – a kutatások jelenlegi állása szerint – körülbelül kétszázhúsz kötet maradt fenn, ezek ma Európa és az Egyesült Államok nagy könyvtárainak féltett kincsei. Magyarországon jelenleg öt közgyűjteményben ötvenöt corvina található, közülük a legtöbb – harminchét tétel – a magyar nemzeti könyvtárban. 

 

Az OSZK fontos feladatának tekinti Hunyadi Mátyás magyar király szellemi örökségének, a Corvina könyvtár emlékezetének ápolását. A Corvina-programot húsz évvel ezelőtt indította el a Széchényi-könyvtár akkori főigazgatója, Monok István. Ekkor kezdődött el a fennmaradt és a világ könyvtáraiban szétszórva őrzött kódexek szisztematikus, részletes újrafeldolgozása, ami azóta rendkívül sok új eredményt hozott. 

Az OSZK évtizedek óta tartó Corvina-programjának részeként rendezte meg könyvtárunk 2018-ban A Corvina könyvtár budai műhelye című nagy sikerű kiállítást. Ezzel egy időben – a Bibliotheca Corvina Virtualis programban – honlap született abból a célból, hogy a fennmaradt és corvinaként azonosított kódexeket és ősnyomtatványokat teljeskörűen bemutassa, távlati célként pedig virtuálisan egyesítse az uralkodói könyvtár köteteit, egy helyen elérhetővé téve valamennyi corvina teljes digitális változatát. 

 

Még abban az évben közzétettük a Magyarországon őrzött ötvenöt corvina teljes képállományát és a mintegy másfél száz külföldön őrzött corvina az őrzőhelyen publikált digitalizált oldalképeit a corvina.hu honlapon, ami gazdag forrást jelentett a megújuló corvinakutatáshoz. 

A corvinák szisztematikus feltárása és a Bibliotheca Corvina Virtualis digitális kódexállományának gyarapítása az eltelt években is folytatódott az OSZK nemzetközi Corvina-projektjében – együttműködve a corvinakutatás magyarországi és külföldi szereplőivel, valamint a kódexeket őrző gyűjteményekkel.

 

A nemzetközi kutatócsoport jelenleg az Ausztriában lévő negyvenkét corvina feldolgozását végzi interdiszciplináris eszközökkel, a modern kodikológia kívánalmai szerint tartalmi, filológiai, művészettörténeti, kötéstörténeti és általános művelődéstörténeti szempontok alapján.
2022-ben a kutatócsoport megkereste mind a negyvenöt olyan gyűjteményt világszerte, ahol corvinákat őriznek, megrendelve a kódexek digitális másolatát, engedélyt kérve a közzétételükhöz a corvina.hu honlapon.

A százötvenöt kódexből a múlt évben harminchét digitális másolatát sikerült ajándékként vagy vásárlással megszerezni. A digitális kódexek feldolgozása folyamatban van, a Firenzében őrzött harminchárom corvinából tizenegy, a három veronai és a nürnbergi kódex másolata már kikerült a honlapra, a kutatók által készített információgazdag kétnyelvű leírásokkal.

 

Kapcsolódó tartalom:

Hunyadi Mátyás Corvina könyvtára – A milánói világkiállítás kísérőfilmje, 2015